User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, agus deich nóiméad a chaitheamh ag guí anois láithreach, agus tú ag suí os comhair do ríomhaire, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear go speisialta gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Is minic a imríonn an timpeallacht tionchar ar ár mothúcháin.  Tagann an ghruaim orainn i dteannta an fhuachta agus na fearthainne.  B’fhéidir go ngéillimid go róbhog do chúrsaí seachtracha nuair ba chóra dúinn ár gcroí a ardú agus ár misneach a mhúscailt.  Ach b’fhéidir freisin go dtugann na laetha liatha sin cuireadh dúinn sos a ghacadh chun machnaimh, nó leabhar fiúntach a léamh, nó comhrá uchtaigh a chur ar bun le duine atá in ísle brí.  B’fhéidir gur deis annamh í an aimsir ghruama – nó aon tráth dorchadais inár saol – chun speictream ildaite ailleachta a aimsiú nár shíl muid a bheith le fáil i lár na léithe sin.

Is féidir lenár saol bheith leamh liath ar fead míonna as a chéile, go háirithe leoinn an gheimhridh.  Ach cad déarfá dá mbeadh a fhios agat go raibh stór do-chuimsithe fhéidearthachtaí i bhfolach taobh thiar den chuma leamh ghruamma sin?  Fuaimníonn an dea-fhocal caoin mar chlogán binn ar feadh an lae i gcuimhne an té a deireann agus i gcluas an té a chloiseann.  Agus an sos a mbainimid feidhm as chun roinnt machnaimh a dhéanamh, is deis dúinn é chun aithne a chur ar dhoimhnnis ár n-anama nach léir dúinn de ghnáth.  Ansin, an leabhar fiúntach, tig leis
radhairc a thaispeáint dúinn nár fhéach muid orthu cheana.  Ná habair nach bhfuil fómhar le baint againn i ngarbhshíon an gheimhridh féin, má chuirimid chuige.

Le Margaret Silf in Daily Inspiration for Women

Tuilleadh Spás Tearmainn

Teagmhála

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha