User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Is é bun agus barr na sláinte spioradálta ná bheith i dtiúin leis an Spiorad.  Mar sin, ní miste dúinn a fhiafraí, cad is mó is mian le Dia uainn.  Sílim gurb é is mó is mian leis a fháil uainn ná an cineál grá nach mbíonn ag lorg a leasa féin.  Trócaire, comhbhá, tart na córa.  Feiceann ollsamhlaíocht Dé saol ar domhan mar a dtugtar bia do lucht an ocrais, deoch do lucht tarta, cúram do dhaoine easlána, tithe do dhaoine gan dídean, cuairt ar phríosúnaigh, éadaí do nochta, agus fáilte roimh dhaoine atá gan cairde ar bith.

Má tá spioradáltacht folláin againn, éilitear orainn bheith ar fáil do dhaoine atá i ngá, agus an deis a thabhairt dóibh láithreacht Dé a aithint trínne, nuair nach féidir dóibh Dia a fheiceáil i gceart áit ar bith eile, de dheasca an chruatain a bhíonn á fhulaingt acu.

Gníomhaí sóisialta Caitliceach ab ea Dorothy Day (1897-1980) i Meiriceá, a thug cúl le saol Bóihéimeach nuair a thiontaigh í ina Caitliceach.  Dhearbhaigh sí, gach aon duine a fuair baiste, nárbh fholáir go mbeadh baint ag gach rud a dhéanann siad gach lá, go díreach nó go hindíreach, le gníomha corportha agus spioradálta na trócaire.  Bhí fhios aici gur ansin a bhí lasair ghrá Dé le fáil.  Má tá tú ag lorg Dé – sprioc na spioradáltachta – seo an áit is ceart é a chuartú.

An t-iomann traidisiúnta Críostaí, Ubi Caritas,cuireann sé i gceann dúinn: ‘An áit a bhfuil an charthannacht agus an grá i réim, is ansin i gcónaí a mbíonn Dia le fáil.’

An Dia a lorgaimid, tá sé ar bís le tine an ghrá, tá misean aige, agus tugann sé cuireadh domsa agus duitse lámh a ghlacadh san obair sin.

Déan machnamh air sin.

- Sliocht as 7 Keys to Spiritual Wellness le Joe Paprocki

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha