User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Cad is laoch ann?  Is laoch gach duine a dhéanann gníomh chun cabhrú le daoine eile.  Is chuige sin a ghaireann an Spiorad Naomh orainn.  Nuair a thuirling an Spiorad Naomh ar Mhuire tar éis don aingeal Gaibrial a insint di go raibh sí chun bheith ina máthair do Íosa,cad a dhein sin?  Dhein sí gníomh gan mhoill.  Bhailigh sí léi chun cuairt a thabhairt ar a col ceathair Eiliosaibeit?  Cad chuige?  Chun freastal uirthi.

Nuair a thuirling an Spiorad Naomh ar Íosa tar eis a bhaiste ag Eoin, cad a dhein sé?  Dhein sé gníomh?  Conas?  Trí dhul i mbun a mhinistreálachta agus freastal a dhéanamh ar dhaoine.  Agus nuair a thuirling an Spiorad ar na deisceabail Domhnach Cincíse, cad a dhein siad?  Chuir siad an faitíos a bhí orthu ar leataobh agus dhein freastal ar an phobal.  Ní ar phobal cúng amháin, ach ar chuile phobal, ar chuile náisiún.

Táimid ár ngairm freisin chun freastal, gan eagla.  Agus an Spiorad Naomh ag maireachtáil ionainn cheana féin, is é seo uair na faille.  Ní miste dúinn dul i mbun gnímh láithreach agus cúnamh a thabhairt do na daoine a chastar linn ó lá go lá, idir ghaolta, chairde, strainséirí, ár gcomharsanacht, ár náisiún, an saol mór

— Sliocht as The 15-Minute Prayer Solution le Gary Jansen

Gluaisín: uair na faille the opportune moment/ the right time

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha