User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Is eol dúinn gur féidir le Dia rud ar bith a dhéanamh. Is fíor sin. Ach ní hea go ndéanann Dia ‘rud ar bith’. Tá sé róchríonna chuige sin. Sílim go mbraitheann sé ar an ghaolmhaireacht atá idir Dhia agus an duine atá ag iarraidh rud uaidh. Déanann athair pé rud atá chun leasa a chlainne, ach ar uaire ní heol don chlann cén dochar a bheadh sa rud a iarrann siad.

Nuair a bhíonn paidreacha ar mo liosta nach bhfaigheann freagra mar ba mhian liom, ní stopaim dá rá. Freagrófar iad, ar bhealach nach bhfuil coinne agam leis—b’fhéidir le fear ag marcaíocht ar scútar, nó mar naíonán atá níos tréine ná mar is féidir leis an saol a shamhlú.

- Sliocht asThe Prayer List le Jane Knuth

- Foclóirín: róchríonna too wise, nach bhfuil coinne agam leis which I haven’t expected

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha