User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, agus deich nóiméad a chaitheamh ag guí anois láithreach, agus tú ag suí os comhair do ríomhaire, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear go speisialta gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Misean Iognáid

Tháinig Inigo ar an dearcadh daingean nach fabhar speisialta atá curtha in áirithe do bhaicle bheag theoranta de mhisticigh amháin é, an t-eispéireas a bhronnann Dia chun é a aireachtáil ar mhodh díreach lomláithreach.  Má bhí Dia sásta labhairt go díreach le peacach mar é, bheadh sé sásta labhairt le duine ar bith – duine a bheadh fonnmhar, ar a laghad, suí go ciúin, éisteacht, agus guí.  Dá mbeadh daoine sásta seal leanúnach ama a chaitheamh i gciúnas aonair agus urnaí a dhéanamh, agus machnamh aislingeach a dhéanamh ar Íosa, faoi mar a dhéan seisean ag Loyola agus Manresa, ansin, d’fhéadfadh seisean, Inigo, cabhrú leo Dia a aireachtáil go díreach agus eolas a chur ar thoil Dé ina leith féin.  Bhí sé cinnte dearfa de gurbh é seo an misean a thug Dia dó le déanamh: cabhrú le daoine láithreacht Dé a aireachtáil agus eolas a fháil ar thoil Dé, trína dtreorú ins na Cleachtaí Spioradálta.

- Ronald Modras, Ignatian Humanism

Bhí dearcadh ard-dóchais as Dia ag Iognáid.  Labhróidh Dia le duine ar bith – is cuma cé chomh hainnis nó chomh brúite nó chomh peacúil is atá.  Tá an cumas againn go léir glór Dé a aithint agus a thuiscint, agus páirt a ghlacadh san obair atá ar siúl ag Dia ar domhan.

Cén áit i do shaol mar a bhfuil tú i ndíth na muiníne agus an chineáil dóchais a bhí ag Iognáid? Iarr ar Dhia an díth sin a leigheas duit.

- Sleachtanna as An Ignatian Book of Days le Jim Manney

 

Tuilleadh Spás Tearmainn

Teagmhála

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha