User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Glac meandar ama chun cuimhneamh ar shainbholadh gach ceann de na rudaí seo:

  • An fharraige
  • Níochán úr
  • Crann Nollag
  • Mearbhia de sceallóga Francacha

An raibh sé éasca iad a thabhairt chun cuimhne?  Éasca go leor, b’fhéidir.  Agus tú ag meabhrú orthu ceann i ndiaidh a chéile, b’fhéidir gur tháinig nithe eile i gcuimhne duit: mothú na dtonn ar do chosa, aer tais an tseomra níocháin, ornáidí ag glioscarnach ar an chrann Nollag, cruth na dtráidirí plaisteacha donna in McDonald’s.

Deirtear gurb é céadfa an bholaidh an céadfa is tréine a spreagadh cuimhní.  Tá cúis leis sin.  An áít san inchinn mar a ndéantar bolaí a phróiseáil, is í an áit chéanna í mar a gcoinnítear na cuimhní maoithneacha i dtaisce.  Sin an fáth, b’fhéidir, go ndúisíonn bolaí cuimhní ionat a théann i bhfad siar, agus atá ligthe i ndearmad agat leis na cianta.

Ach is féidir leis an bholadh solas a thabhairt dúinn ins an am faoi láthair freisin.  Tig leis cuidiú linn ár saol a chaitheamh le breis cúraim agus breis buíochais do Dhia.  Cuidíonn se linn maitheas Dé a aithint níos léire agus níos minice, agus í ag spré ar fud an tsaoil ina cumhráin idir fhollasach agus fhíneálta.

Sliocht as Taste and See: Experiencing the Goodness of God with Our Five Senses le Ginny Kubitz Moyer

Gluaisín: níochán washing; mearbhia fast food; sceallóga Francacha French fries; tráidirí trays; inchinn brain; próiseáil to process; maoithneach emotional; cumhrán scent; follas obvious; fíneálta subtle

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha