User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Más mian linn gaolmhaireacht fhoirfe a chothú le Dia, is den tábhacht é am a chaitheamh san fhásach, ‘sa díseart’, mar ba nós leis na manaigh in Éirinn fadó.  Más daoine sinn atá tugtha dáiríre dár gcreideamh, tiocfaidh an lá nuair a bhéarfaidh Dia isteach san fhásach sinn, ionas go mbreathnóimid níos doimhne ionainn féin, le go bhfeicfimid sinn féin mar a fheiceann Dia muid.  Beidh orainn ansin aghaidh a thabhairt ar ghnéithe dorcha inár saol, agus ar na rudaí ab fhearr linn a choinneáil faoi cheilt ó Dhia agus ón saol mór.

Níor thaise do Íosa seal a fhulaingt san fhásach.  ‘Seoladh faoi luí an Spioraid san fhásach é go ceann daichead lá, á phromhadh ag an diabhal.’ (Lúcás 4:1–2)  Thug Íosa aghaidh ar Shátan, agus ansin d’fhág an diabhal é, agus tháinig na haingil chuige agus bhí siad ag freastal ar’ (Matha 4:11).  Amhail Íosa, bíonn orainne aghaidh a thabhairt ar Shátan agus ar ár gcathuithe inár bhfásach pearsanta féin. Agus fearacht Íosa, ní fhágtar muid inár n-aonar sa choimhlint.

Agus muid ag triall ar ár n-aistear seo an Charghais, ligimis don Spiorad Naomh an misneach a thabhairt dúinn dul isteach san fhásach mar a dhéan Íosa.  Guímis, le linn seachtainí seo na Cásca, go neartóidh Dia muid inár laige sa chaoi ar neartaíodh Íosa.  Cuireann Naomh Pól i gceann dúinn, ‘Is leor duit mo ghrásta, mar is tríd an laige a thagann an neart chun foirfeachta.’ (2 Corantaigh 12:9)

An t-am a chaith Íosa san fhásach, ba thréimhse ullmhúcháin é faoi choinne a mhinistreálachta poiblí.  Nuair a fhágaimidne an fásach chun dul i ngleic lenár ndeamhain féin le cabhair Dé, is láidre sinn é.  Is í ár dtréimhse sin san fhásach – ag guí agus inár n-aonar le Dia – an deis a thugaimid do Dhia sinn a oiriúint le haghaidh an chuid eile dár n-aistear.

Le Becky Eldredge ar dotMagis, blag IgnatianSpirituality.com

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha