User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, agus deich nóiméad a chaitheamh ag guí anois láithreach, agus tú ag suí os comhair do ríomhaire, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear go speisialta gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Sna Soiscéil, tuairiscítear dúinn faoi Íosa agus a chuid deisceabal dul ar an iargúil ó am go chéile chun urnaí.  Shílfeá, b’fhéidir, agus iad chomh gnóthach sin i dtaobh a ministreachta, nach mbeadh mórán ama nó aga acu chuige sin.  Ach, mura stopfaidís anois is arís ó bheith i mbun gníomh, b’fhéidir nach mbeadh aon tuiscint acu ar an bhrí a bhí laistiar dá ngníomha.  Seo í an chéad chéim chun rinnfheitheamh a dhéanamh: stopadh.

Ach stopadh seal, tugtar sos duit chun a bhfuil ar siúl agat a mheas, bíodh sé i do chúrsaí gnó nó id shaol pearsanta.  Tugann sé faoiseamh duit, rud nach miste, agus is cuidiú é chun an chéad chéim eile a ghlacadh: meabhrú.

Bhíodh Íosa agus na deisceabail ag comhrá le chéile faoi gach ní a dhein siad; agus mar an gcéanna, dhéanaidís urnaí le chéile, agus a gcuid mothúchán agus eispéireas a phlé.  Ag meabhrú dúinn ar ár n-eispéiris laethúla agus ar na mórcheisteanna inár saol, is féidir linn a mbrí bhunúsach a thochailt agus a chíoradh inár n-intinn agus inár gcroí.  Sin meabhrú.

Agus an meabhrú sin déanta acu, ar ais chun oibre leo mar dheisceabail. Sin mar is dual dúinne freisin.  Agus seo an cleas nó eochair an scéil: ligean dod mheabhrú agus dod urnaí tú a threorú i do chuid saothair nuair a fhilleann tú air.  B’fhéidir go n-aimsíonn tú fadhb nár aithin tú, mar shampla, go dteastaíonn sos breise uait óna bhfuil idir lámha agat, nó go gcaithfidh tú aire níos mó a thabhairt do ghaolmhaireacht airithe.  Nó b’fhéidir nach mbaineann tú sásamh a thuilleadh as obair éigin a bhí ar siúl agat.  Nó go léirítear duit nach miste duit fuinneamh úr a chur i do jab.

Tríd an rinnfheitheamh, is féidir linn ár saol gníomhach (idir ghnóthaí, chaitheamh aimsire, ghaolmhaireachtaí) a athnuachan ionas go seachnóimis an baol nach mbeadh inár n-imeachtaí ach sraith de ghníomha gan mhachnamh, agus lena chinntiú go mbeidh siad chun glóire Dé.  Agus sin déanta againn, cuirtear tús leis an timthriall arís.  Tar éis babhta gníomhaíochta, bíonn sé in am duit stopadh arís; sos a ghlacadh; rinnfheitheamh agus meabhrú a dhéanamh; agus filleadh ansin ar do chuid gníomh le breis díograise agus le cuspóir níos cinnte.

Andy Otto

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha