User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Tar éis dom roinnt tástálacha a dhéanamh, shocraigh mé ar fhoirm urnaí ar maidin a réitigh liom: ofráil ghairid na maidine, agus éisteacht le roinnt léitheoireachta spioradálta, nó b’fhéidir fanacht go ciúin tostach agus cluas le héisteacht orm), nó arís eile trí roinnt smaointe faoi chúrsaí an lae a bhreacadh im dhialann, de réir mar a ritheann liom.

Is trí urnaí ar an dul seo is minicí a fhéachaim le spiorad an dlí a aitint thar an fhoclaíocht lena léírítear é.  Dá laghad na focail a deirim, sea is mó spás a bhíonn agam chun éisteacht go ciúin.  Tá daoine ann agus guíonn siad trí mharana a dhéanamh; daoine eile, agus labhraíonn siad paidreacha atá de ghlanmheabhair acu; agus daoine eile fós, agus breathnaíonn siad iontais na cruthaitheachta go bhfeiceann siad ‘go bhfuil siad maith’.

Ach tá daoine eile ann agus nuair a bhreathnaíonn siad an chruthaitheacht chéanna, cuireann se scanradh orthu, leis an fhórsa atá ins na gaotha, agus an tintreach is an toirneach, agus na tuilte báistí. Cuireann cumas an dúlra chun scrios a dhéanamh imní orthu.

Ach tá Dia le fáil i ngach rud.  Sin é croílár na spioradáltachta mar atá sé ag Naomh Iognáid.  Is dúshlán agus is rúndiamhair é seo. Cuid de na rudaí seo, tá siad chomh beag coitianta neafaiseach sin nach fiu bacadh leo, shilfeá, mar ábhar spioradálta.  Cuid eile díobh, tá siad uafásach scanrúil.  Tig leis an saol bheith scáfar agus alltach san am céanna.

Sin é an fáth ar ceart dúinn éirí as creideamh éadomhain a chleachtadh, agus tabhairt faoinár gcreideamh a dhoimhniú agus a dhaingniú le haghaidh an bhealaigh atá romhainn.

- Sliocht as Blessed by Less le Susan V. Vogt

Foclóirín: trí mharana a dhéanamh through meditation, iontais na cruthaitheachta the wonders of creation, chomh neafaiseach sin so trifling, scáfar agus alltach daunting and awesome,

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha