User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

B’fhéidir gurb é an gníomh comhbhá is mó a d’fhéadfá a dhéanamh do dhuine eile ná éisteacht leis. Ach éisteacht leis no léu, is é sino an bealach is fusa chun fáilte a chur roimh dhuine eile i do chroí isteach. Nuair a thugann tú cluas le héisteacht do dhuine, bíonn tú ag glacadh le cuireadh uaidh páirt a ghlacadh i scéal a bheatha-san. Séard a deireann tú, ‘Sea, tá tábhacht le do scéal (agus le do shaol!) agus is cóir éisteacht leis mar scéal. Is mian liom do scéal a thógáilmar chuid de mo scéal féin.’ Mar a deireann an seanfhocal Gaeilge, ‘a scéal féin scéal gach éinne.’

Ach go rómhinic, cuirimid daoine eile ó dhoras. B’fhéidir go mbímid róghnóthach. Nó b’fhéidir go gcuireann an scéal as dúinn ar bhealach éigin. Nuair a dhiúltaímid éisteacht le scéal duine eile, bímid ag diúltú rompu mar dhuine. Bainimid a ndínit de dhaoine eile trí neamhshuim a dhéanamh díobh.

Samhlaigh mar a mhothaigh Naomh Scholastica. Bhí sí tar éis taitneamh a bhaint as comhrá lena deartháir, Naomh Beinidict – nach bhfeiceadh sí ach uair sa bhliain – agus bhí sí tar éis iarraidh air fanacht thar oíche i dtreo is go bhféadfaidís leanúint den chomhrá. Ach dhiúltaigh sé. Dúirt sé nár cheadaigh a riail chrábhaidh é sin. Bhí sé ag diúiltú roimpi, agus roimh a scéal, arbh é a scéal féin dáiríre, ós rud é gur bhain sé lena thábhachtaí a bhí sé di. Ach tharla stoirm tintrí an oíche sin a chuir bac ar Bheinidict imeacht leis. Ni dhéanann Dia neamhshuim dínn riamh. Agus ós rud é gur cruthaíodh muid i samhail agus i gcosúlacht Dé, is ceart dúinn éisteacht le daoine eile más mian linn aithris a dhéanamh ar Chríost.

- Sliocht as Little Lessons from the Saints le Bob Burnham

Foclóirín: aithris a dhéanamh to imitate

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha