User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Is minic mé ag machnamh ar theacht an aingil chuig Muire.  Tá féilte i rith na bliana agus amhráin agus íocóin againn le Teachtaireacht an Aingil a cheiliúradh.  Ach tuairim níor rith liom riamh i dtaobh conas mar a mhothaigh Muire nuair a bhí an tAingeal glanta leis as a radharc.  Ní thig liom a cás a shamhlú ach mar rud éigin cosúil leis an chur síos le Annie Dillard ar eispéireas a bhí aici nuair mhothaigh sí páirc lomlán de shlua aingeal (scríbhneoir aitheanta Meiriceánach is ea Dillard, a bhfuil an Pulitzer Prize buaite aici).  Deireann sí, ‘Fágadh im staic mé, gan lúth lámh ná cos agam.  Bhí rud éigin tar éis an saol ar fad a chur as alt.’  Níos déanaí, chuir sí síos ar an tost, tost trom cloíte; ar dhath glas ‘dofhulaingthe’ an fhéir; ar an tírdhreacha bhí ina phairilis agus ‘Dia-chlaochlaithe’.

Bíonn sé de nós ag daoine tagairt don mhisneach i súile Mhuire.  Níor thuig mé é sin i gceart riamh.  Cén duine nach bhfáilteodh le fonn roimh theachtaireacht ainglí?  Ach tuigim anois go raibh Muire rímhisniúil nuair a smaoiním ar an mhóimint sin nuair a sheas Muire os comhair Dé, agus an saol claochlaithe go faonlag, agus an t-aingeal imithe uaithi.

—Sliocht as 2017: A Book of Grace-Filled Days le Amy Andrews

Gluaisín: íocón icon, cloíte stricken, dofhulaingthe unbearable, tírdhreach landscape, inna phairilis in a state of paralysis, Dia-chlaochlaithe God-struck

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha