User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Gastacht agus fuadar, is minic a bhíonn an bua acu i gcúrsaí an tsaoil.  Ach más mian leat croí machnamhach a chleachtadh, croí lenar féidir guí go fonnmhar, agus marana a dhéanamh ar na hábhair is doimhne agus is mó téagar, ní dhéanfaidh gastacht ná fuadar cúis duit.  Ní rudaí iad an machnamh agus an meabhrú a bhraitheann ar phróiseas éifeachtach bainistíochta ama ná ar do chumas rudaí a chur i ngníomh.  Ta siad bunaithe ar an tost agus ar an chiunas.

An cumas chun machnamh a dhéanamh, is bronntanas faoi cheilt ó Dhia é. Éilíonn sé foighne, cleachtadh, athchleachtadh, agus sa deireadh, umhlaíocht. Braitheann sé ar rún a bheith agat tú féin a oscailt le fonn iomlán don Spiorad Naomh, gan clár gnó de do chuid féin a leagan síos roimh ré.

Sa saol cortha seo, b’fheidir gur cur amu ama é an cleachtadh marana spioradálta, nó sin a cheapann daoine atá faoi anáil mheon na linne seo; an cheansacht agus an ciúnas inmheánach, níl iontu ach laigí, dar leis an saol seo, agus caithfear iad a shárú agus a dhíbirt ar ais nó ar éigean.

- Sliocht as Jesus Approaches le Elizabeth M. Kelly

Foclóirín: marana contemplation; is mó téagar; of greatest substance próiseas éífeachtacch bainistíochta ama an effective process of time management; éílíonn sé it demands, requires; an saol cortha seo this distracted world; faoi anáil under the influence of, ar ais nó ar éigean by hook of by crook
 

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha