User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, agus deich nóiméad a chaitheamh ag guí anois láithreach, agus tú ag suí os comhair do ríomhaire, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear go speisialta gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Cuireadh síol na spioradáltachta Iognáidí i mbaile dúchais mhuintir Iognáid i gceantar tuaithe i dTír na mBascach, agus tháinig bláth agus barr air in uaimh bheag in ngar do bhaile beag Manresa.  Ach mar sin féin, is feidir a rá gur spioradáltacht uirbeach í an spioradáltacht Iognáideach.  Murab ionann is anamchairde spioradálta eile a thug cúl leis an saol agus dul isteach i gclochair agus i mainistreacha a lorg Dé, chuaigh Iognáid agus a chompánaigh thosaigh amach i gcearnóga poiblí na gcathracha agus i lár láithreacha margaidh na hEorpa a fhógairt an Dea-Scéil.  Spioradáltacht ghníomhach mar sin is ea an spioradáltacht Iognáideach.  Féachann sí le Dia a aimsiú san uile dhuine, i ngach áit, ar chuile ócáid.

Ach is spioradáltacht mhachnamhach í chomh maith, mar níl seans ar aon chor Dia a fháil áit ar bith mura mbíonn tú aireach agus ullamh.  Is amhlaidh atá paradacsa anseo: déanann an spioradáltacht Iognáideach lúcháir i nDia, a dhéanann muid a chruthú agus a athchruthú ó ala go hala; agus a spreagann muid chun saothrú le Críost d’fhonn Réim Dé a thógáil.  Is cur chuige gnóthach é seo, óir iarrtar orainn bheith ar oscailt agus ar aire an t-am ar fad, agus – san am céanna – bheith ar maos le hurnaí.  (Agus mé á scríobh seo, samhlaítear dom ceann de na hoirfidigh ildánacha sin ar féidir leo ceol a sheinm tríd an druma a bhualadh, na ciombail a chlonscairt, agus an t-armón a láimhseáil, i dteannta a chéile.).

Ta sé indéanta!  Táthar ann, agus tá aithne agam ar chuid acu, daoine gníomhacha atá ina rinnfheitheamhaigh.  Agus tá na mílte eile ann, mo dhála féin, a chuireann chuige an rinnfheitheamh agus an ghníomhaíocht araon a chleachtadh go laethúil, agus cé go dteipeann orthu, baineann siad triail as arís agus arís, mar is léir dóibh, ó na spléachtaí atá faighte acu ar an rinnfheitheamh gníomhach, gur fiú an iarracht é.

Paul Brian Campbell, SJ

 

Tuilleadh Spás Tearmainn

Teagmhála

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha