Sacred Space User Settings Menu

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, agus deich nóiméad a chaitheamh ag guí anois láithreach, agus tú ag suí os comhair do ríomhaire, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear go speisialta gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Um Fhoighne agus Trócaire

I Soiscéal Eoin, faigheann an tAspal Tomás trócaire Dé ar mhodh pearsanta, ó bhéal Íosa féin arna aiséirí. Ní chreideann Tomás nuair a deireann na haspail eile leis, ‘Chonaiceamar an Tiarna’. Ní leor dó an méid a gheall Íosa cheana féin, nuair a dúirt sé, ‘Ar an tríú lá, éireoidh mé’. Ní mór do Thomás an fhianaise a fheiceáil lena shúile cinn féin, agus a lámh a chur i bpoll na dtairní agus i gcliabhrach Íosa. Conas mar a ghlacann Íosa leis sin? Le foighne. Ní fhágann Íosa é in fhaopach a dhíchreidimh neamhghéilliúil. Ní thugann sé droim láimhe dó. Foighníonn sé seachtain. Agus faoin am sin, admhaíonn Tomás a laghad creidimh a bhí aige: ‘Mo Thiarna agus mo Dhia!’ Leis an achainí simplí seo lán creidimh, géilleann sé do fhoighne Íosa, agus dá thrócaire dhiaga: is léir dó foighne Íosa anois, i bhfianaise na gcréachta ina lámha agus ina chosa, agus ina chliabhrach oscailte. Gnóthaíonn sé muinín astu sin, agus déantar é a athnuachan, mar dhuine, ina chreidmheach seachas ina dhíchreidmheach.

Meabhraimis freisin an bheirt deisceabal ar an bhóthar chun Eamáus; ceann faoi agus gnúis dobrónach orthu, a dturas in aisce acu, a n-éadóchas. Ní thréigeann Íosa an bheirt seo ach oiread: siúlann sé an tslí ina bhfochair, agus rud eile – míníonn sé dóibh le foighne na Scrioptúir a bhaineann leis féin, agus luíonn sé chun béile leo. Is mar seo a fheidhmíonn Dia: ní bhíonn easpa foighne air, murab ionann is muide, agus muid ar tinneall chun ár sásamh a fháil gan mhoill! A bhráithre agus a shiúracha, ná gcaillimis choíche ár muinín as fhoighne agus as trócaire Dé.

Sliocht as The Church of Mercy, leis an Phápa Proinsias, Loyola Press.

 

Tuilleadh Spás Tearmainn