User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, agus deich nóiméad a chaitheamh ag guí anois láithreach, agus tú ag suí os comhair do ríomhaire, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear go speisialta gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Cnuasach iontach de dhánta agus de amhráin urnaí atá ins na sailm.  Ar ndóigh, is féidir linn ár gcaint féin a chumadh – no fiú dul níos sia ná focail san tost isteach, i rannpháirteachas anama le Dia, an neach nach féidir riar air le friotal foclach.  Ach is minic is féidir le frása i salm riar go feiliúnach ar ár meon, nó an méid a bhfuilimid ag iarraidh a rá a bhreith leis agus a chuimsiú go feillbhinn.  Ar an ábhar sin, ag leanúint ar aghaidh ó bhriathra na seachtaine seo caite, ‘I nDia amháin atá mo anam ar a shuaimhneas’ (Salm 62), seans go mbeidh sé mar chuidiú dúinn a rá, arís is arís, ‘Is chugat, a Thiarna, a thagaim ag lorg tearmainn; / Ná déantar mo náiriú go brách. / Saor mé de réir d’fhíréantachta, / Éist liom agus brostaigh chun m’fhuascailte.’ (Salm 31)

Teastaíonn an chosaint sin uainn i gcónaí, an tógáil in airde a thagann ó Dhia.  Déanta na fírinne, teastaíonn an caomhnú sin uainn ar leibhéal daonna, i bhfoirm sho-bhraite – ó chara, ó dhuine le croí maith, ó chéile, ó chomharsa.  Agus ar ár oseal, déanaimid an gar céanna do dhaoine eile.  Ach is é Dia fíorfhoinse an dea-chúraim sin go léir.  Is breá an rud é, mar sin, tiontú chun guí i ndoimhneas ár gcroí, i gciúnas ár mbeitheo, os comhair rúndiamhracht dho-aimsithe Dé.  Agus go háirithe, má mhothaímid go bhfuil ceangal nó cosc éigin orainn, nó go bhfuilimid i ndaoirse éigin, tig linn ár lámh a shíneadh chun Dé, a thugann slán muid, ‘Is tú mo Dhia. / Tá m’anam ag brath ort, saor mé / Ón namhaid is ó chách atá ar mo thóir’ (Salm 31).

Tuilleadh Spás Tearmainn

Teagmhála

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha