User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Ta sé faighte amach ag síceolaithe, an teacht aniar a bhíonn ag duine, agus a chumas chun bheith buanseasmhach, go bhfuil sé cosuil le matán mothúchánach.  Mar sin, is féidir an teacht aniar sin é a dhéanamh níos láidre trí ‘chleachtaí’ cuí a dhéanamh chun é a neartú. Go háirithe na trí rud seo a chleachtadh: buíochas—bheith buíoch agus é sin a léiriú i bhfocail agus i ngníomh; carthanacht—arís, i ngníomh agus sa chaint; dearcadh agus meon daingean chun cuspóir a bhaint amach ar an saol seo.

An mian leat go mbeadh tábhacht ag baint le cúrsaí an lae inniu chomh fada agus a bhaineann leat?  Más ea, caithfidh tú rún daingean a chothú chun bheith buanseasmhach.  Ní éireoidh leat i gcónaí.  Teipfidh tú féin; teipfidh rudaí ort; teipfidh daoine ort.  Ní éireoidh leat na constaicí seo a shárú ach trí leanúint leat, tríd an teacht aniar a chleachtadh i ndiaidh gach teipe, ó lá go lá, ar aistear do bheatha.  Tógfaidh tú an teacht aniar sin de réir a chéile, agus neartóidh tú é, má dhéanann tú nós de, na trí rud atá luaite thuas a chleachtadh go dílis dícheallach, ar son cuspóra mhóir do bheatha, tríd an charthanacht a chleachtadh (bí fial), agus trí bheith buíoch as maitheasaí idir bheag agus mhór i gcónaí.

Nuair a bhíonn gach rud ag dul ar aghaidh go breá agus an sonas ort, rachaidh na cleachtaí seo i neart, agus cabhróidh siad lena chéile.  Beidh tú ag dul ar aghaidh go seoigh; beidh tú ar muin na muice. Ach cad faoi na laetha eile, nuair a théann cúrsaí chun donais agus nuair a bhíonn gach rud trína chéile?  Is ansin a thiocfaidh do dhea-nósanna, an trí chleachadh, i gcabhair ort.  Beidh siad mar lámha cúnta agat, mar thaca duit, chun leanúint ar aghaidh d’ainneoin na gconstaicí.

- Sliocht as Make Today Matter le Chris Lowney

Foclóirín: síceolaithe psychologists, teacht aniar resilience, chun bheith buanseasmhach to be persevering, matán mothuchánach emotional muscle, tógfaidh tú you will build, go seoigh excellently

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha