User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, agus deich nóiméad a chaitheamh ag guí anois láithreach, agus tú ag suí os comhair do ríomhaire, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear go speisialta gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Blianta, le linn na hAidvinte, téann tíriúlacht an chuntais um breith Íosa níos mó i gcion orm ná blianta eile: a thíriúlacht is atá sé; é chomh coitianta sin, chomh daonna sin; an míchompord a bhaineann le laetha deiridh toirchis; an gá le fothain agus le faoiseamh ó ghleo agus ghnó; an sos faoi dheireadh sa stábla, cochán tuí ina luí thart ar an urlár, giotaí éadaí, boladh na n-ainmhithe clóís, nuallán caointe naionáin nuabheirthe

I mbliana, is í an mhistéir a bhaineann leis an scéal an rud is mó a théann i bhfeidhm ar mo intinn.  Tá sé deacair agam greim a fháil i gceart ar an rúndiamhracht a ghabhann leis.  I seanmóir ar an Aidvint, dúirt an sagart s’againne gur ionann machnamh ar Dhia agus pictiúr a tharraingt de éan ag eitilt.  Ní túisce a bhíonn sé agat ná siúd é imithe uait arís.

‘Fágtar agat i ndeireadh thiar blúirí de eiteoga i suíomh áírithe, agus cleití, súile, ingne gafa agat ar phár, ina stad agat lena scrúdú ar do shocracht’, dúirt an fear beannaithe, ‘nó ní bhíonn de phictiúr agat ach íomhá dhoiléir a thugann mothú de luas agus de ghluaiseacht, ach gan na sonraí colainne soiléir ar aon chor.’  Bí ag caint faoi Chuaifeach mo Lon Dubh Buí!

Dúirt an t-athair caoin go mbímid uile inár ndiagair, agus samhlacha difriúla de Dhia againn, ar bhonn sonraí aonaránacha nó ag bhonn na gluaiseachta.  An roghnaímid samhlaoid amháin díobh thar a chéile?  Nó an féidir linn, ar bhealach éigin, an dá chineál a choimeád i gcodarsnacht a chéile

Tuigtear dom, ar uaire, gur ponc i bhfad uaim i mbuaic na spéire is ea mo shamhlú de Dhia mar ‘éan’.  Arís eile, bíonn sé in aice láimhe, díreach lasmuigh dem fhuinneog, agus ligeann sé dom mionsonraí a chuid cleití agus a ghob beag glanbhuí a thabhairt faoi deara sula n-imíonn sé leis de sciuird arís.

- Sleachtanna as Wholehearted Living le Jennifer Grant

 

Tuilleadh Spás Tearmainn

Teagmhála

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha