User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Séard is domhan Dé ann, domhan mar a n-airíonn gach duine go bhfuil sé nó sí féin freagrach as a chomharsa, ar mhaithe lena chéile…Trí mharana, trí throscadh, trí urnaí, ba chóir do gach duine dínn ceist a chur orainn féin i ndoimhneas ár gcroí: an saol reatha seo, an é seo an saol is mian linn dáiríre a bheith ar domhan?  An é seo an cineál saoil a shamhlaímid inár gcroí istigh? An saol a theastaíonn uainn dáiríre, an saol é ina mbíonn comhréiteach agus síocháin i réim, ionainn féin, idir muid féin agus daoine eile, inár dteaghlaigh, inár gcathracha, inár náisiún, idir náisiúin?  Agus más ea, nach é fíorbhrí na saoirse ná rogha a dhéanamh de na slite saolta atá dírithe ar dhea-bhail cách, agus an grá mar threoir againn?

Ach ansin, déanaimid machamh: an é seo an saol ina bhfuilimid ag maireachtáil?  Baineann áilleacht leis an chruthaíocht i gcónaí.  Líonann an áilleacht le huamhan sinn, mar is dea-shaothar í i gcónaí.  Ach freisin, is amhlaidh a bhíonn ‘foréigean, scoilt, easaontas, cogadh’ ann. Tarlaíonn a leithéidí nuair a éiríonn an duine, buaic na cruthaíochta, as smaoineamh ar an áilleacht is an mhaitheas, go gcúlaíonn sé isteach ina leithleachas féin.

— Sliocht as Embracing the Way of Jesus leis an Phápa Proinsias

Gluaisín: marana contemplation, dea-bhail cách the good of all, cruthaíocht creation, uamhan awe, buaic summit, leithleachas selfishness

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha