User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, agus deich nóiméad a chaitheamh ag guí anois láithreach, agus tú ag suí os comhair do ríomhaire, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear go speisialta gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Is ionann do shaol agus prios atá ag cur thar maoil le sean-eirí agus le seandríodar nach bhfuil maith nó brí acu a thuilleadh.  Cuireann siad as duit, agus cuireann siad isteach ort, díreach mar a cheileann an seanstuif sa phrios áit cheart stórála ort le haghaidh na rudaí a bhaineann le do shaol reatha.  Ach tá réiteach na faidhbe le moladh agam daoibh, a chairde.

Tá níos mó i gceist inár saol ná bheith ag caomhnú an stuif a bhailímid agus a charnaimid le himeacht na mblianta.  Is é an réiteach ar an fhadhb – agus feileann sé do chuile dhuine, bídís óg críon – ná  seo: taistil go héadrom.  Tá an réiteach bunaithe ar an dearcadh gur feidir linn go léir, idir óg agus aosta, teacht le trealamh níos gainne, gan an oiread sin d’ualaí agus d’eirí a áitíonn an tsochaí shantach chnuasaitheach orainn a ghlacadh mar chúraimí riachtanacha orainn féin.

Nuair a ghlac mé an dearcadh seo go macánta cothrom, tuigeadh dom gur shuáilce ó neamh dom bheith in ann taisteal go héadrom.  Is é mo leas mo laghad.  De bharr laghdú earraí agus eirí, tá níos mó spáis maireachtála agus machnaimh agam, breis sonais agus saoirse agam chun brí na beatha a thuiscint agus a chleachtadh.  Trí thaisteal go héadrom, meabhraítear dom go bhfuil níos mó i gceist ag mo bheith ann ná bheith ag cruinniú píosaí is ag bailiú stóir, ar thóir sealúchais agus stádais.  Cad chuige, nuair atá mé ar oilithreacht spioradálta, i ndeireadh na dála?

De réir mar a leanaim orm fáil réidh leis an ábhar gan ábhar i mo phriosanna agus im intinn, is mó is léire dom an difríocht idir mo dhóthain agus mo sháith.  Ar ndóigh, bíonn sé deacair go leor mo riachtanais féin a mheas i dtaca le riachtanais na ndaoine atá thart timpeall orm.  Ach airím paradacsa spioradálta anseo.  Dá mhéad a scaoilim mo ghreim ar mo charn féin de stuif, ar mo bhealaí féin, ar mo chúraimí féin, is mó a mhothaím mo chuid sonais agus mo chuid suáilcí.  A luaithe a fheictear dom go bhfuil mo dhóthain agaim, is mó is leor dom é.

- Bunaithe ar shliocht as Blessed By Less le Susan V. Vogt

Tuilleadh Spás Tearmainn

Teagmhála

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha