User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Ar uaire, tagann cíocras orainn de bhíthin an víorais úd, ‘teastaíonn-rud-áirithe-uaim-ar-ais-nó-ar-éigean’: mar shampla, teastaíonn uaim post breá airithe a bhaint amach; teastaíonn uaim bheith mór le duine tarraingteach éigin; nó is é saibhreas Déamar a shantaím, nó clú, nó áras mór, nó gluaisteán galánta, nó saol an mhadaidh bháin.  Agus scaití, tagann de bharr ár ndúile sa rud féín go gcreidimid gurbh é lár agus barr ár leasa é an deabhal ruda a fháíl díreach ar a ghéire a theastaíonn sé uainn.

Uaireanta, ar ndóigh, bíonn bunús fiúntach faoinár ndúile.  Tugann siad leid dúinn, nó sonc fiú, faoi cad ba chóir dúinn a dhéanam.  Ach, faraor, ní bhíonn sé amhlaidh  i gcónaí, agus is féidir a mhalairt ar fad bheith fíor. B’fhéidir nach bhfuil sa dúil atá ag dó na geirbe orainn ach féinchúiseachas, agus nach bhfuil inti ach ábhar nach mbaineann le cuspóir ár mbeatha, nó fiú lena leas.  Tá go leor ábhar spreagtha falsa ann, an tsaint, an t-uabhar, an mór-is-fiú, agus eile, ar féidir leo greim a fháil ar ár n-intinn, agus muid a chur ar strae.  Go minic,is diobhálaí iad de bhrí nach n-airímid iad ag obair ionainn mar uisce faoi thalamh, agus iad ag milleadh ár gcumais chun machnamh ceart a dhéanamh agus breithiúnas cóir a thabhairt.  Sin a bhí i gceist ag Iognáid nuair a dúirt sé gur deacair dúinn teacht ar bhreithiúnas ceart nuair a ligimid dár ndúile imeacht leo gan riar.

- Sliocht as Heroic Leadership le Chris Lowney

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha