User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

A bhuíochas don teicneolaíocht, tá smacht pearsanta go leor againn ar an mhéid a chloisimid.  Bíonn na hamhráin is fearr linn le fáil againn gan stró ar ár bpócafóin, bíonn podchraoltaí le héisteacht againn agus muid ag tiomáint, agus cluasáin againn chun an comhrá thart timpeall orainn a mhúchadh nuair a bhímid ar eitleán.  Is mó ná riamh ár gcumas chun aon rud a sheachaint nach spéis linn éiseacht leis, amhail amhrán leamh nó treoir sheanchloiste shlándála aeróstaigh.
Tá seo go breá, cinnte, ach baineann míbhuntáistí leis chomh maith.  Bíonn an baol ann go ndúnfaimid amach an saol mór ar fad, agus go mbeimid dall agus bodhar maidir le rudaí fiúntacha arbh fhiú linn iad agus arbh fhearrde sinn a gcloisteáil
Más amhlaidh atá tú tugtha, róthugtha seans, don nós seo, bain triail as seo: múch an teicneolaíocht tamall, cuir cluas le héisteacht ort féin, agus éist le glór abhainn an tsaoil bheo, siosarnach na gaoithe, scaltarnach loin, gáire linbh.  Ach dul á lorg, gheobhaidh tú amach go bhfuil mórán ar siúl i do chlúid bheag féin de dhomhan mór Dé.

Le Ginny Kubitz Moyer ar dotMagis, the blog of IgnatianSpirituality.com

Gluaisín: pócafón mobile phone, podchraoladh podcast, cluasán earphone, lon skylark, clúid corner, nook

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha