User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Le linn laetha ár scoile, deirtí linn muid féin a iompar ar bhealach cuí nach dtarraingeodh smál nó droch-cháil ar dhea-chlú na scoile.  Bhí sin tábhachtach, go háirithe nuair a bheadh sainéadach na scoile á chaitheamh againn.  Sa chás sin, bheadh seasamh na scoile, i súile an phobail, ag brath orainne, ar ár ndea-iompar nó a mhalairt.

Sa Litir a scríobh Pól chuig na Colosaigh, deir sé linn muid féin a chumhdach le héadach an ghrá, mar chlúdach breise ar na héadaí eile atá orainn.  Rud is ea an grá a aontaíonn sinn le chéile, agus is sainéadach simplí é a léiríonn cén sórt daoine muid.  De réir mar a chaithimid éadach an ghrá, is comhartha é a chuireann an Chríostaíocht in iúl do dhaoine.  Is fúinne atá sé an grá sin a fhí ina éadach faoi leith tríd an chaoi a mairimid ár saol. ‘Tuigfear gur Críostaithe sinn má chleachtaimid an grá.’  Ach ní tharlóidh sin mura gcuirimid an grá i bhfeidhm i gceart.

- Sliocht as Mercy in the City le Kerry Weber Lynch

Foclóirín: sainéadach uniform, cumhdach cover, is fúinne atá sé it is up to us, a fhí to weave

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha