User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Glaonna Éagsúla

‘Ní sibhse a rinne mise a thoghadh, ach mise a rinne sibhse a thoghadh.’ (Eoin 15:16).  Glaonn Dia orainn chun an obair atá roghnaithe ag Dia féinig dúinn a dhéanamh agus go mairfeadh toradh na hoibre sin.

Nuair a bhí an dáréag á roghnú ag Íosa, ‘chuaigh sé an sliabh suas agus ghlaoigh sé chuige iad seo ab áil leis féin.’ (Marcas 3:13).  Ghlaoigh Íosa ar an dáréag aspal go soiléir ag rá leo ‘Lean mise.’  Chuala na haspail an glaoch.  D’fhágadar gach rud agus leanadar é.  Ghlaoigh Íosa ar roinnt mhór de dheisceabail eile chomh maith, a bheadh ag teastáil mar thaca dó féin agus don dáréag ar bhealaí éagsúla. Níor  ghlaoigh Íosa ar gach duine a chreid ann é a leanúint mar dheisceabal.

Bhí compánaigh shealadacha ag Íosa freisin, agus daoine a chabhraigh leis ó am go ham.  Bhí daoine nach ndeachaigh ar an mbóthar leis féinig agus an dáréag in aon chor, ar nós theaghlach Mháire, Mhárta agus Lazaras a bhí ina ndlúthchairde aige.  Bhí fíorthábhacht leis na deisceabail a chuir lóistín ar fáil d’Íosa agus do na haspail.  Bhí an taisteal an-dainséarach ag an am, agus bhí tithe agus cabhair ar mhórán slite de dhíth. Ní raibh aon chosaint ag Íosa agus a chairde ar an mbóthar.  Bhí fáilteachas, flaithiúlacht agus tacaíocht ag teastáil le linn d’Íósa an soiscéal a chraobhscaoileadh.

Tá Dia ag glaoch orainn go léir a bheith in ár ndeisceabail de réir na mbuanna a bhronn Dia orainn. Guímis go n-éistimis go cúramach le glaoch Dé inár saol, go ndéanaimis an glaoch a aithint, é a fhreagairt go toilteanach agus go lúcháireach, agus go mbeimis dílis dár nglaoch ar an mbóthar a roghnaíonn Dia dúinn.

- Curtha in oiriúint ó ‘The Many Faces of Being Called. Jesus of Nazareth: What He Wanted, Who He Was’ le Gerhard Lohfink

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha