User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Nuair a thagann searrach séabra ar an saol, éiríonn sé ar a chosa le mórán dua, agus ritheann timpeall agus timpeall chosa a mháthar.  Cuireann sin téagar agus neart go luath ina chosa féin chun teitheadh nuair is gá ó ainmhithe allta an mhachaire a bhíonn ar thóir na séabraí.

Ach ansin, tar éis an chleachtaidh sin, éiríonn an searrach óg traochta tuirseach agus titeann ina chnap, agus luíonn siar, agus gan á dhéanamh aige ach breathnú ar a mháthair.  Séard a bhíonn ar siúl aige ná na stríocaí a bhíonn ar dhroim agus ar shleasa a mháthar a mheabhrú.

Samhlaigh!  Gach uile shéabra ar domhan, bíonn a ghréasán uathúil féin de riabha aige nó aici.  Is é an chéad rud a bhíonn le déanamh ag an searrach séabra ná gréasán stríocaí a mháthar a chur de ghlanmheabhair d’fhonn nasc a dhéanamh léi ionas nach rachaidh sé ar strae ach í a aithint go sábháilte cinnte thar aon séabra eile í i measc shluaite an tréid.

Creidim go ndearann Dia patrún uathúil dá láithreacht i saol gach duine bheo.  Aimsímid an patrún seo nuair a dhéanaimid meabhrú ar a bhfuil ag titim amach ó lá go lá inár saol féin.  Is ins an mheabhrú seo a dhéanaimid an ghaolmhaireacht phearsanta atá ag Dia linne a aithint, agus í á soiléiriú de réir a chéile, agus ó lá go lá.  Déantar béas aireachtála den mheabhrú leanúnach seo. Is gníomh buan leanúnach nasctha é a cheanglaíonn muid, le slabhra dobhriste, le foinse ár mbeatha gach móimint dár mbeatha.

—Sliocht as Compass Points le Margaret Silf

Foclóirín: searrach séabra zebra foal, uathúil unique, riabha stripes, nasc bond, béas aireachtála attitude of mindfulness

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha