User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Cuid bhunúsach den umhlaíocht is ea an mhacántacht.  Más ea, caithfimid glacadh lenár staid umhal mar dhaoine, staid lena mbaineann idir pháis agus eacstais (ecstacy) ár ndaonnachta.  Is créatúirí talmhaí muide – is as ithir a dhéantar sinn – agus glaoitear orainn aithne agus fáilte a chur roimh ár ndéantús ina iomláine.  Ní foláir dúinn bheith misniúil má táimid chun ár gcumais go léir a chomhlíonadh (agus na tallanna a tugadh dúinn a chaitheamh go tairbheach) d’ainneoin na n-easnamh agus na dteorainneacha pearsantaa atá orainn.  An té nach bhfuil láidir, ní foláir dó bheith umhal.  Chun an fhírinne sin a aithint, ní foláir dúinn bheith macánta freisin.

Níl sé éasca bheith macánta agus umhal.  An mhacántacht agus an umhlaíocht le chéile, éilíonn siad orainn ár ngreim a scaoileadh ar ár mianta chun smachta, chun sábháilteachta pearsanta, chun meas a thuilleamh, agus chun tacaíocht a fháil.  Aitíonn an mhacántacht agus an umhlaíocht orainn machnamh a dhéanamh, fearacht Iognáid, ar na claonta a chuireann ar díthreoir muid ó bhealach Chríost.  I gcás Iognáid, bhí an scrúdú coinsiasa ina chuid lárnach dá spioradáltacht.  Na daoine a tháinig chun faoistine agus treorach chuige, mhol sé go láidir dóibh leanúint leo trí dhianscrúdú anama a dhéanamh.  An scrúdú anama seo a d’fhorbair Iognáid dó féin , cuimsíonn sé scrúdú comhfhiosachta (consciousness), agus is beart bunúsach é chun fíorleigheas inmheánach a ghnóthú.

D’aimsigh agus shainaithin Iognáid a pheacúlacht féin mar chuid dá shaothar d’fhonn a intinn féin a chomhoiriúnú le hintinn Dé, de réir mar a bhí sé sin i láthair istigh ann féin.  Is trí ghrá Dé agus trí ghrásta Dé amháin a bhí Iognáid in ann é seo a dhéanamh.

Tá an grá agus an grásta céanna ar fáil dúinn go leir.  Ach ár muinín a chur as cuidiú Dé, tig linn bheith ag súil leis an tsaoirse a thagann le maithiúnas Dé agus trí bheith macánta linn féin.

- Sliocht as Praying with Ignatius of Loyola le Jacqueline Bergan agus Marie Schwan, CSJ

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha