User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Cad is laoch ann? Duine a dhéanann gníomh chun cabhrú le duine eile. Sin an ghairm agus an gnó atá ag an Spiorad naomh dúinn. Nuair a tháinig an Spiorad anuas ar Mhuire, tar éis don Aingeal Gaibrial a rá léi go raibh sí le bheith ina máthair ag Íosa, cad a dhein sí? Shocraigh sí ar bheart dearfa a dhéanamh. Bhailigh sí a cuid traipisí agus bhuail chun bóthair, le dul faoi choinne a colceathair Eiliosaibeit. Cad chuige? Chun cabhrú léi agus freastal uirthi, bean scothaosta a bhí ag súil le breith den chéad uair.

Nuair a thuirling an Spiorad Naomh ar Íosa tar éis a bhaiste ag Eoin Baiste, cad a dhein sé?  Thug sé faoi ghaisce a chur i gcrích: chrom sé ar a mhinistreálacht, agus freastal a dhéanamh ar dhaoine a bhí i ngá agus faoi bhrón. Nuair a thuirling an Spiorad Naomh ar na haspail Domhnach Cincíse, cad a dhein siad? D’éirigh siad dána, agus thosaigh ar an phobal a fhreastal – ní ar aicme bheag amháin de dhaoine, ach ar an domhan uile.

Tá gairm tugtha dúinne freisin chun freastail, chun bheith dána. Ós rud é go bhfuil an Spiorad Naomh ionainn cheana féin, níl am againn le cur amú. Ní miste dúinn dul i mbun gnímh láithreach bonn agus cabhair a thabhairt do na daoine inár dtimpeall, le duine dár gclann, b’fheidir, nó le cara, le comhleacaí, le strainséir ar thaobh an bhóthair ná feicfimid arís, leis an chomhshaol, lenár naisiún, leis an domhan mór.

- Sliocht as The 15-Minute Prayer Solution le Gary Jansen

Foclóirín: bhailigh sí a cuid traipisí she packed her things, scothaosta elderly, chrom sé ar a mhinistreálacht he set to work at his ministry, Domhnach Cincíse Pentecost, comhleacaí colleague, chomhshaol environment

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha