User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Má bhíonn umhlaíocht agat, tig leat foghlaim ó chách.  Má bhíonn muid umhal, bíonn ar ár gcumas comhairle a ghlacadh ó dhuine ar bith, ón duine simplí agus ón duine aineolach is ísle sa saol ná sinn, seachas comhairle a ghlacadh ón saoi is ón eolaí amháin, nó ón duine naofa nó ón duine mór le rá. Má bhímid umhal, tig linn aithris a dhéanamh ar Íosa, a d’fhoghlaim ó Pheadar conas iascaireacht, agus a d’fhoghlaim ó Iósaef conas troscán a dhéanamh, agus a d’fhoghlaim ó Mhuire conas a chuid bia a ithe. Tugann an umhlaíochtn cumas foghlama dúinn, foghlaim ón daoi agu ón daibhir, agus ó dhaoine nach dtaitníonn linn fiú.

An duine umhal, tá a fhios aige nach bhfuil gach rud ar eolas aige. Ta a fhios aige freisin gur tíolacadh annamh é an dea-chomhairle, is cuma cén áit as a dtagann sí, ach is tíolacadh í a chuidíonn le forbairt na féintuisceana ionainn. Go minic, is ó dhaoine nach dtaitníonn linn go rómhór, nó ó dhaoine atá suarach go leor, a fhoghlaimíonn muid cé chomh domhain is atá an t-uabhar ionainn dáiríre, agus a fhad atá le dul dul againn chun aon bhlas ceart den umhlaíocht a bhaint amach dúinn féin. Daoine den chineál sin, ní bhíonn aon leisce orthu pé drochthuairim atá acu orainn a insint dúinn, agus comhairle a thabhairt dúinn go lom, gan fiacail a chur ann; agus ar an chaoi sin léiríonn siad dúinn go paiteanta, agus go géar, cé chomh huaibhreach is atáimid i ngan fhios dúinn féin.

Cuirfidh an fhíorumhlaíocht ar ár gcumas glacadh lena mbriathra borba diana, agus cé gur féídir leo sinn a ghortú (ós daoine laga daonna sinn), beidh ar ár gcumas iad a ghlacadh mar bhrontannas, agus fás dá réir níos cóngaraí le Críost.

Sliocht as With God in America le Walter Ciszek, arna thiomsú agus a eagrú ag John M. DeJak and Marc Lindeijer, S.J.

Foclóirín: troscán furniture, tíolacadh gift, go paiteanta precisely

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha