User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Bhí Iognáid den bharúil go n-eispéiríonn gach duine beo grá cruthaíoch cothaíoch Dé.  Má thugaimid aird do na heispéiris seo, aireoimid lena linn go santaímid Dia lenár gcroí go hiomlán, agus san am céanna, mothaímid go bhfuilimid i sárbharr ár leasa.

Nuair a bhímid i lár an eispeiris seo, is cuma linn gach rud eile agus gach duine eile ar an saol. Santaímid an Rúndiamhair seo thar rud ar bith agus thar dhuine ar bith eile.  Bímid—in alt na huaire sin, ar a laghad—saor ó gach dúil iomarcach atá againn i leith daoine nó nithe saolta.

Bímid, mar a deireann Iognáid, ar nós cuma liom ina dtaobh.  Ní roghnóimis rud ar bith a scarfadh muid ón mhian seo a mhothaímid inár gcroí.  An Rúndiamhair seo a shantaímid, is é Dia é.  Gach rud eile, saol fada, an tsláinte, na táinte, is cuma linn iad go léir i dtaca leis na rúndiamhair a líonann ár gcroí.

- Sliocht as A Friendship Like No Other le William A. Barry

Foclóirín: mothaímid go bhfuilimid i sárbharr ár leasa we experience aan enormous sense of wellbeing, in alt na huaire sin for that moment, na táinte wealth

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha