User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, agus deich nóiméad a chaitheamh ag guí anois láithreach, agus tú ag suí os comhair do ríomhaire, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear go speisialta gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Dar le hIognáid, aineolas de chineál áirithe ba chúis le peaca.  Agus an peaca ba mharfaí, de réir a thuairime, ba ea an míbhuíochas: ‘Is é an míbhuíochas siocair agus tús agus foinse an uile oilc agus an uile pheaca.’  Dá gcuirfeá an cheist ar mhíle duine cad é an peaca is buntús gach oilc, ní dócha go luafadh mórán acu an míbhuíochas.  Ba thúisce a roghnóidís uabhar, nó easumhlaíocht, nó saint, nó fearg.  Is tearc duine a smaoineodh ar an mhíbhuíochas.  Ní dócha go rithfeadh sé le mórán daoine go ndéanaimid peacaí toisc nach dtugaimid ár ndóthain airde ar ilmhaitheasaí Dé.

Le linn aimsir Iognáid, bhí ciall eile le buíochas seachas an gnáthchiall atá leis inniu.  Maidir linne, is ionann buíochas agus nóta buíochais a chur chuig duine as ucht féiríní Nollag, nó is ionann agus focal buíochais le duine as gar a dhéanamh dúinn.  Na laetha seo, is ionann míbhuíochas, chóir a bheith, agus drochbhéasa.  Rud ba thromchúisí ba ea é sa tsochaí mheánaoiseach dhéanach lenar bhain Iognáid.  An tráth úd, bhí  an saol sóisialta bunaithe ar dhualgais chomhchomaoineacha a thug na haosa difriúla sóisialta agus polaitiúla dá chéile.  Níorbh fholáir do cách an ról a bhí acu sa chóras a aithint agus gníomhú dá réir.  Ba é an buíochas an rud a ghreamaigh an córas le chéile.  Ach thairis sin, bhí rud eile á rá ag Iognáid, rud a bhain le nádúr Dé.  Is é Dia an bronntóir flaithiúil, a dháileann go fial orainn suáilcí amhail an ghrian agus an dúlra.  Dá dtuigfimís é sin i gceart, d’aisíocfaimisan grá a thugann Dia dúinn lenár ngrá dó.  Ní dhéanfaimis peaca.  Focal maith is ea buíochas leis an ghné bhunúsach seo dár ngaolmhaireacht le Dia a chur in iúl.  Mar sin, ag eascairt as ár ndaillle ar cé hé Dia go dearbh, is é an míbhuíochas fréamh an uile pheaca.

Sliocht as God Finds Us le Jim Manney

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha