User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Ar ndóigh, ní féidir gníomh buíochais a éileamh ó éinne dá n-ainneoin féin.

‘Ba chóir daoibh bheith buíoch’, deirimid go borb lenár gclann agus iad ag bogadh an bhia ó thaobh taobh a bpláta le mífhonn.  ‘Nach eol daoibh go bhfuil na mílte leanaí ar fud an domhain a théann a luí agus ocras orthu gach oíche?  Ba mhéanar dóibh dinnéar mar atá agaibhse a fháil.’  Ar chúis éigin, is cuma le páistí – mo chuid féin ar aon nós – teachtaireacht mar seo a chloisteáil.

Cé nach buíochas a ghearradh ar éinne, amhail cáin, nó le lámh láidi, leanaimid ar aghaidh ag iarraidh an buíochas a chur siar ar ár gclann mar dhualgas.  Agus bímid ag agairt an buíochas a chur ina luí orainn féin mar an gcéanna.

Is eol dúinn go bhfuil an iliomad ábhar  ann ar cóir dúinn bheith buíoch astu – ár leanaí, an tsláinte, dóthain bia agus uisce, tithe teolaí seascaire.  Bainimid leas agus tairbhe as na ‘bunrudaí’ seo – agus as lear mór buntáistí eile, lena chois – fad is atá na sluaite ar fud an domhain, agus na scuainte ar a-aistear trí oirthear na hEorpa, ag streachailt leo ó lá go lá.  Mothaímid faoi rún gur ceart dúinn i bhfad níos mó buíochais a ghabháil ónár gcroí amach as a bhfuil againn.  Ach níl se éasca.  An bhfuil cruas éigin ionainn?  An mbeimid sásta choíche?

- Arna bhunú ar shliocht as Wholehearted Living le Jennifer Grant

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha