User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Saothraíonn Dia sinn mar gharraíodóir a thugann cúram don rud maith atá ionainn.  Labhraíonn Íosa faoin síol maith agus an drochshíol nach miste dóibh fás le chéile go dtí aimsir an fhómhair.  Tá an dá chineál ionainn go léir. Baineann Íosa úsáid as samhlaoidí eile freisin, leithéidí gabháil nó giosta in arán, na lilí faoi bhláth sa mhachaire, méadú na builíní aráin – nithe a insíonn dúinn mian Dé go leanfaimid linn ag fás i gCríost.

Is féidir linne cur leis an obair seo chun gortghlanadh a dhéanamh ar ghnóthaí casta trína-chéíle ár saoil féin agus ár ngaolmhaireachtaí.  Amhail an garraíodóir maith, déanaimis na rudaí maithe a chothú agus aire a thabhairt dóibh seachas iomlán ár n-airde a dhíriú ar na drochrudaí d’fhonn iad a sheachaint.  Ansin b’fhéidir go bhfeicimid, de réir mar a fhásann gabháil an ghrá ionainn gur lú an spás a bhíonn ag fiailí an drochshíl fás ionainn chomh maith.

Le Marina McCoy ar dotMagis, the blog of IgnatianSpirituality.com

Gluaisín: gabháil yeast, gortghlanadh weeding/ ground clearance

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha