Sacred Space User Settings Menu

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, agus deich nóiméad a chaitheamh ag guí anois láithreach, agus tú ag suí os comhair do ríomhaire, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear go speisialta gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Ar dtriall ar an Áiséirí

Táim im sheasamh os comhair íomhá lánmhéide de Chríost ar an chrois. De ghnáth, is le pictiúirí beaga a léirítear stadanna Thuras na Croise, nó le snoiteáin ar na ballaí, ach anseo in Eaglais Xavier, mar a bhfuilim, is mó i bhfad na dealbha atá sa radharc díreach os mo chomhair. Dá thoradh sin, téann na heachtrai a léiríonn siad i gcion orm ar chaoi nua. Faoi mar a shamhlaigh Naomh Iognáid tráth, sílimse go bhfuil páirt agam sa léiriú atá ar m’aghaidh amach, agus go bhfuilim dáiríre ag bun na croise, im sheasamh in aice an chomhluadair bhig dhílis atá ansin, ag déanhamh iontais dá bhfuil ag titim amach, agus de pé cinniúint a d’fhéadfadh teacht as.

Ag an cheathrú stad déag, mar a bhfuil Íosa á chur sa tuama, airím íomhá eile, atá crochta in airde os cionn leibhéal na ndealbh san eachtra seo. Séard atá ann, scuaine fhada de dhaoine atá á gcéasadh ar chroiseanna ar thaobh an bhealaigh, ar bhóthar a shíneann go bun na spéire. Seo an chéad uair a thug mé an íomhá bhreise seo faoi deara. I dteannta a chéile, is mór an éifeacht atá ag an dá léiriú. Agus Íosa á thógáil anuas ón chrois os mo chomhair, feictear sa léiriú ar barr na daoine a roghnaigh é a leanúint, agus a bpáis féin le fulaingt acu. Tá siad i mbun na hoibre a bhí aige féin agus ag glacadh chucu féin dua na croise. Agus tá muidne, daoine beo na linne seo, ar an scuaine sin, ag glacadh ár bpáirt sa traidisiún sin, le grá don eaglais, nó faoi dhéistean mar gheall uirthi, ach ag glacadh páirt inti mar sin féin agus ag fulaingt ar a son. Ar uaire, bíonn áilleacht áirithe le sonrú san fhulaingt, ach – rud níos tábhachtaí – tá áilleacht le blaiseadh as ballraíocht i gcomhluadar a chuidíonn linn an fhulaingt a shárú agus leanúint ar aghaidh I dtreo an aiséirí.

Sliocht as Mercy in the City le Kerry Weber, Loyola Press.

 

Tuilleadh Spás Tearmainn