User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

An urnaí (ar lean):

I dtaca leis an urnaí, ní fiú tada é bheith ag caint faoi ‘bhuaiteoirí’ nó ‘laochra’.  Críost féin a dúirt linn bheith sásta an áit is mó chun deiridh a ghlacadh.  Maidir liomsa, ní dóigh liomsa go roghnaím an áit sin de mo dheoin féin: sin an áit is nádúrtha agus is dual dom a bheith, an chuid is mó den am.  Ní laoch chun urnaí mé, nó laoch de chineál ar bith eile ach oiread.  Gnáthdhuine mé, le mo sciar féin de lochtanna, agus faitíos orm i gcónaí nach dtuillfidh mé grá agus meas ó dhaoine eile; eagla orm go bhfaighidh mé bás im aonar; agus na daoine a mbím ag brath orthu ar bhealaí éagsúla nach mbíonn sásta rudaí a dhéanamh de réir mar ba mhian liom.

Ach d’ainneoin sin, ba mhaith liom bheith cineálta agus cuiditheach – agus freastal a dhéanamh fiú.

Tá an méid seo de chosúlacht idir an urnaí agus an scríbhneoireacht: cuirimid í i ngníomh, nó ní dhéanaimid ach í a phlé.  Ní hionann an scríbhneoireacht agus caint fúithi, nó léamh fúithi – agus ní hionann urnaí ach oiread.

Is léir nach mbeimid i mbun rudaí eile nuair a dhéanaimid urnaí.  Nach múchaimid an telefís, nach gcuirimid an ríomhaire glún i leataobh, nach sochtaimid an telefón?  Is maith liomsa coinneal agus cipín túise a lasadh, deasghnáth beag dem chuid féin a chuireann in iúl dom go bhfuilim ar tí isteach i dtráth beannaithe agus in áit bheannaithe.  Tá cónaí orm in arasán beag le seomra leapa amháin, agus is ann atá mo áit bheannaithe, mo Chathaoir Ghlas, mar a thugaimse uirthi.  Aimseoidh tú áit speisialta duit féin.

Agus mé ansin, suím ar mo shocracht agus déanaim comhrá agus caint le Dia.  Nó d’fhéadfá do chroí a oscailt dó, nó pé rud a dhéanamh atá compordach, nó riachtanach, nó nádúrtha, sa mhéid nach bhféadfá bac a chur ort féin, fiú dá mba mhian leat.

Bíonn an grá mar sin.

—Sliocht as Holy Desperation le Heather King

Foclóirín: ríómhaire glún laptop, socht suppress, cipín túise stick of incense, deasghnáth ritual

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha