User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, ag guí anois láithreach, agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear do gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Gné shuntasach a bhaineann le Spioradáltacht Naomh Iognáid ná a dánacht is atá sí.  Is í an cheist a chuirtear i gCleachtaí Spioradálta Iognáid ná, ‘Cad is cóir dom a dhéanamh ar son Chríost?’  Agus ní ceart dúinn bheith drogallach maidir le freagra a lorg.  Deireann Iognáid arís agus arís eile le lucht déanta na gCleachtaí gur cóir dóibh a dteastaíonn uathu a lorg ó Dhia.  Nuair a thagann constaicí rompu, ní foláir aghaidh a thabhairt orthu – de réir an phrionsabail agere contra, déan a mhalairt. Mar shampla, nuair nach bhfuil fonn guí ort, déan breis urnaí; más spéis leat saibhreas, tabhair roinnt airgid mar dhéirc; más fuath leat do chomhghleacaí oibre, caith breis ama ag déanamh caidrimh leo.

Níor nós le hIognáid máinneáil a dhéanamh i ndúil go dtiocfadh réiteach ar fhadhbanna le himeacht aimsire.  Nuair a dhéan Íosánach áirithe casaoid leis faoi thirime anama spioradálta a bheith air, dúirt Iognaid leis, ‘B’fhéidir go dtagann an tirime de dheasca easpa muiníne, nó beaguchtaigh: is feidir é sin a leigheas trína mhalairt a chleachtadh.’

Scríobh sé chuig Íosanaigh sa Phortaingéil, ‘Ní leor gnáth-thoradh ar bhur gcuid oibre a ghnóthú chun an oibleagáid mhór atá oraibh a chomhlíonadh; ní miste daoibh sárthoradh a bhaint amach.’ Baineann dánacht leis an tuiscint atá ag na hÍosánaigh orthu féin. Dúirt an Tríocha-Séú Comhluadar Ginearálta in 1955, ‘Is iondúil dúinn dánacht naofa, sórt fíochmhaireacht aspalda, a cheachtadh.’

- Sliocht as Ignatian Spirituality A-Z le Jim Manney

Foclóirín: comhghleacaí colleague, máinneáil hanging around, idling, beaguchtach faintheartedness, iondúil customary, fíochmhaireacht fierceness

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha