User Settings

Tugaimid cuireadh duit Spás Tearmainn a chur isteach i do lá, agus deich nóiméad a chaitheamh ag guí anois láithreach, agus tú ag suí os comhair do ríomhaire, le cabhair ó threoir scáileáin agus le scrioptúr a roghnaítear go speisialta gach lá.

Tosnaigh an urnaí »

Tugaimid cuireadh duit machnamh a dhéanamh an tseachtain seo

Níos minicí ná mar is maith liom a admháil, gabhaim i mbun chúrsaí an lae agus mé roghnóthach faoi mhionrudaí le haird a thabhairt ar an chaoi a mbíonn Dia ar fáil agus le sonrú ins an iliomad áit choitianta.  Ach is fiu bheith san airdeall maidir le láithreacht Dé, mar is tógáil croí é nuair a airíonn tú a chóngaraí is a bhíonn Dia.

Mar shampla, trí huaire le tamall anuas, agus mo bheart beag de earraí i mo ghlac agam, cheangail mé le deireadh scuaine in ollstór chun fanacht go foighneach le híoc as mo chuid siopadóireachta nuair a bhogfadh an an líne custaiméirí ar aghaidh.  Agus ar gach ócáid, na daoine a bhí díreach romham (beirt bhan agus fear amháin), daoine a raibh trucail ag cur thar maoil le grósaerachtaí acu triúr, nuair a thug siad faoi deara a laghad a bhí agamsa, thug siad comhartha dom láithreach dul chun tosaigh orthu sa chiú.  Agus mé ag machnamh ar a bhféile siúd, thuig mé go raibh lámh ag Dia sa ghnó – bhí sé ag tabhairt spreagadh beag do na daoine seo gníomh beag cineáltais a dhéanamh, agus fhreagair siad dó.  Ansin chonaic mé gluaisteánaithe agus tiománaithe veain ag maolú a luais chun ligean do sheanóirí dul trasna an bhóthair chuig siopaí agus caifé, áit nach raibh aon bhealach aitheanta trasna.  Ba léir dom ansin go mbíonn Dia ag feidhmiú mar mhaor tráchta chomh maith, trí mheán na dtiománaithe.  Agus, mar an gcéanna, go mbíonn sé gnóthach ar mhórán bealaí eile inár dtimpeall, ach sinn ár súile a oscailt chun é sin a thabhairt faoi deara.  Is gaire cabhair Dé ná an doras, deirtear.  Mar sin, is gaire láthair Dé ná an doras.

Tar éis dom machnamh ar ócáidí agus ar ghnáthimeachtaí eile dá leithéidí iad sin thuas, is ionadh liom a mhinice agus a rialta a a léiríonn Dia a láithreacht bhuan shéimh thart timpeall orainn gan aon bhuaileam sciath.  Bíonn a mhionmhíorúiltí cineáltais ag titim amach gach áit, gach tráth, agus é ag iarraidh sinn a tharraingt i gcaidreamh níos dlúithe leis.

- Bunaithe ar shliocht le Michelle Francl-Donnay ar dotMagisblag IgnatianSpirituality.com

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha