User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Intinn an Phápa

Eanáir 2018
An ofráil laethiúil: 

A Athair róghrámhair, tugaim suas duit gach a bhfuil romham inniu, gach smaoineamh, focal is gníomh, gach athás is brón. Ofrálaim duit iad i bpáirt le Críost san Aifreann, ar intinn Chroí Íosa agus ar intinní an Phápa, mar atá (thíos) agus ar m'intinní féin. Deonaigh dom, trí spreagadh an Sprioraid Naoimh agus le cabhair ó Chroí Mhuire gan Smál, an lá seo a chaitheamh ag freastal ortsa agus ar dhaoine eile. Amen.
 

Intinn an mí seo:
Ar son na Soiscéalaíochta: 

Mionlaigh Reiligiúnda san Áis: Go raibh saoirse iomlán ag Críostaithe agus ag mionlaigh reiligiúnda eile a gcreideamh a chleachtadh.
 

Ar Thóir na Saoirse Reiligiúnda san Áis

Leantar scéal bhreith an linbh Íosa sa soiscéal díreach le scéal faoi fhoréigean agus ghéarleanúint reiligiúnda. Cé go bhfuil forbairt eacnamaíoch faoi lánseol ar mhór-roinn na hÁise, tá cuid mhaith tíortha nach dtugann saoirse do Chríostaithe nó do mhionlaigh reiligiúnda eile a gcreideamh a chleachtadh. Léiríonn cúig scéal gearr ón bPacastáin, ón Indinéis, ón Éigipt, ón tSín agus ó Mheanmar an claonadh seo.

Tá Ms Asia Bibi, Críostaí agus máthair cúigear, i ndiaidh a hochtú Nollaig a chaitheamh i bpríosún ar shraith an bháis sa Phacastáin. Cúisíodh í as dlíthe daingne diamhaslaithe na Poblachta Ioslamaí a bhriseadh agus daoradh chun báis í i mí na Samhna 2010. Is oibrí feirme daichead a sé bliain d’aois ó chúige bhocht Punjab í. Thosaigh an cás mar thoradh ar achrann le mná eile faoi uisce a ól as an mbabhla céanna. Tá a fear céile agus a dlíodóir ag obair gan stad chun í a shaoradh ó shin. I ndiaidh do Rialtóir Phunjab, an tUasal Salman Taseer a rá gur baineadh mí-úsáid as na dlíthe diamhaslaithe ina cás, mharaigh a gharda cosanta féin é ar an 4 Eanáir 2011.

Ar an 9 Bealtaine 2017 san Indinéis, gearradh téarma príosúin dhá bhliain ar Rialtóir Críostaí Jakarta, a raibh an-ghnaoi ag an bpobal air agus a dtugtar Ahok mar leasainm air, as diamhasla. Baineann an choir le tagairt a rinne Ahok ar an bhfeachtas ath-toghchánaíochta do mhí-úsáid an Chórain ar chúiseanna polaitiúla.

Ar an 26 Bealtaine 2017, lámhaigh agus mharaigh mílitigh an Stáit Mhoslamaigh fiche naoi Críostaithe Coptacha a bhí ar oilithreacht san Éigipt. Mná agus páistí a bhí i gcuid mhór de na daoine seo.

Dar le tuairisc nua ón eagraíocht neamhrialtais Freedom House atá lonnaithe sna Stáit Aontaithe, tá borradh tagtha ar ghéarleanúint ar Chríostaithe Síneacha agus grúpaí creidimh eile. ‘Ag baint úsáide as modhanna foréigeanacha agus neamhfhoréigeanacha araon, tá polasaithe an pháirtí (Cumannach) deartha chun cosc a chur ar fhás tapaidh pobail reiligiúnda agus deireadh a chur le creidiúintí agus cleachtaí áirithe’ a dúradh sa tuairisc.

Tá Muslamaigh Rohingya fós faoi ghéarleanúint ó antoiscigh Bhudaíocha i Meanmar.

Léiríonn na scéalta seo fulaingt rúnda agus géarleanúint an-chuid Críostaithe dílseacha atá ina gcónaí i dtíortha Áiseacha. Cuireann eagna Oirthearach Confucius agus an Bhudaíochas téacsanna ar mhiúin agus ar ghrinneas ar fáil. Is féidir leis na téacsanna seo cuidiú le daoine paisin scriosúla a mheas agus teacht slán uathu. Sin ráite, tá sé éasca paisin scriosúla na ndaoine a lasadh ar fud na hÁise le seanmóintí lasánta ó cheannairí reiligiúnda. Bíonn sé deacair dioscúrsa sochair réasúnta a chruthú. Bíonn sé níos éasca breithiúnas criticiúil a chur ar athló agus gluaiseachtaí paiseanta a leanúint. Bíonn léargas spleodrach agus míchothrom ag teacht ó na nuachtáin áitiúla agus ó na meáin chumarsáide.

Is féidir le spiorad an oilc teacht isteach san atmasféar seo go héasca agus leanann daoine é chun coireanna uafásacha a dhéanamh in ainm an reiligiúin. Níl sé i bhfad ó shin go raibh a leithéid againn in Éirinn le taithí shearbh ‘Búistéirí na Seanchille’.

Sa Soiscéal, tá sé deacair a thuiscint conas is féidir leis na Fairisínigh agus le hUachtaráin na Sagart Íosa a chéasadh in ainm an reiligiúin. Sa lá atá inniu ann, tá sé deacair a thuiscint conas is féidir le croí daonna comhbhá, taise nó trócaire i leith duine a bhaineann le creideamh eile a dhíbirt agus an duine sin a mharú.

Chuaigh sé dian ar Naomh Aibhistín teacht ar chúis don ‘toil olc’ agus níor éirigh leis cúis a aimsiú ach saor-rogha an ‘toil olc’ céanna. Scaoileann an rogha don ‘neamhnitheacht dubh’ fuath dúnmharfach agus foréigean i gcoinne aon rud a thaispeánfadh an fhírinne, duine a bhí daonna uair amháin agus atá i ndiaidh bás a roghnú seachas beatha.

Sa chiall seo, is í fianaise chróga agus umhal Chríostaithe na hÁise a ligeann do thaise agus do shlánú Chríost lonrú ar chuid de na cúinní is dorchaí ar domhain.

- Ashley Evans SJ, extracted as Timire an Chroí Naofa, eagrán an Gheimhridh

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha