Sacred Space User Settings Menu

Intinn an Phápa

Aibreán 2014

A Athair róghrámhair, tugaim suas duit gach a bhfuil romham inniu, gach smaoineamh, focal is gníomh, gach athás is brón. Ofrálaim duit iad i bpáirt le Críost san Aifreann, ar intinn Chroí Íosa agus ar intinní an Phápa, mar atá (thíos) agus ar m'intinní féin. Deonaigh dom, trí spreagadh an Sprioraid Naoimh agus le cabhair ó Chroí Mhuire gan Smál, an lá seo a chaitheamh ag freastal ortsa agus ar dhaoine eile. Amen.

 

An Éiceolaíocht agus an Ceart. Go gcothaí rialtais tíre caomhnú na cruthaíochta agus comhroinnt chothrom na n-acmhainní nádúrtha.

 

Dóchas do na hEasláin. Go líona an Tiarna arna Aiséirí croí gach duine le dóchas atá faoi bhráca na péine agus na fulaingte

Tuilleadh Spás Tearmainn