User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Intinn an Phápa

Deireadh Fómhair 2016
An ofráil laethiúil: 

A Athair róghrámhair, tugaim suas duit gach a bhfuil romham inniu, gach smaoineamh, focal is gníomh, gach athás is brón. Ofrálaim duit iad i bpáirt le Críost san Aifreann, ar intinn Chroí Íosa agus ar intinní an Phápa, mar atá (thíos) agus ar m'intinní féin. Deonaigh dom, trí spreagadh an Sprioraid Naoimh agus le cabhair ó Chroí Mhuire gan Smál, an lá seo a chaitheamh ag freastal ortsa agus ar dhaoine eile. Amen.

Intinní an mí seo:
Uilechoiteann: 

Go raibh iriseoirí spreagtha I gcónaí ag ómós don fhírinne chomh maith le dearcadh láidir eiticiúil, agus iad ag déanamh a gcuid oibre gairmiúil.
 

Ar son na Soiscéalaíochta: 

Go n-athnuaigh Lá Misean don Domhan ríméad an tsoiscéil I measc gach comhthionól Críostaí agus go múscailí sé iad an fhreagracht a thógaint orthu féin é a chraobhscaoileadh.
 

Iománaí ar Chlaí

Shuíodh Tom isteach ina shuíochán gach uile mhaidin le nuachtán agus le cupán caif is léadh leis go sroicheadh ceann scríbe. Nuair a tháinig cás Ivan chun cúirte bhí pictiúr de ar an gcéad leathanach de gach páipéar. Grianghraf clasaiceach de choirpeach! Ag féachaint air déarfá cinnte gur gránna an beitíoch a bhí ann, nó sin an tuairm a bhí ag Tom. Os a choinne sin phléadáil Ivan neamhchiontach  i ngach cúirt inar cuireadh ar a thriail é. Dar ndóigh “bíonn mórán gach coirpeach neamhchiontach,” dar leo féin. Ach daoradh é sa chúirt is airde i ndeireadh báire.  Ba dheacair a rá nach mbeadh tionchar ag cur síos na nuachtán is ag an ngrianghraf sin ar thoradh na cúirte, nó sin an tuarirm a  bhí ag Tom.  An rud is suntasaí faoin ngriangraf sin ná gur ag sníofairt a bhí Ivan nuair a glacadh an grianghraf gránna sin agus ní ag drannadh fiacail. Tháinig an sníofairt air is é ag teacht amach faoin ngrian as veain an phríosúin. D’oir an grianghraf do na nuachtáin. Bhí ardphróifíl ag an gcás agus gach uair a thagadh sé os comhair cúirte bhíodh cur síos air chun tosaigh sna páipéir agus an grianghraf in éineacht leis.

Nuair a thosaigh mé ag scríobh an ailt seo facthas dom nach raibh ach cúpla abairt agam le d’aird a tharraingt le súil go léifeá ar aghaidh. Má tá tú fós liom seans go léifeá seo go deireadh. Tá gnó le déanamh ag iriseoir scéal a scríobh a tharraingeoidh aird an leitheora. Tá gnó le déanamh ag eagarthóir nuachtáin scéalta a roghnú is cinnlínte a scríobh a thabharfaidh ar dhaoine féachaint ar an bpáipéar, é a phiocadh suas is é a cheannach.  Muna ndéanann go leor daoine é sin ní dhéanfar brabús, ní mhairfidh an nuachtán is ní bheidh post ag iriseoir ná ag eagarthóir. Ar na saolta seo nuair atá coimhlint fhíorghéar idir nuachtáin chlóite, nuachtáin ar líne, na meáin shóisialta, an raidió is an teilifís chun díolachán is fógraíocht a choinneáil bíonn cathú ar gach duine sna meáin ligint don eitic is don fhírinne suí “sa suíochán cúil” nuair a thagann an crú ar an tairne.

Thug mé faoi deara inniu go bhfuil eagraíocht Mr. Murdoch, News Corporation, i ndiaidh go leor stáisiún raidió in Éirinn a cheannacht. Tuigeann an saol mór go bhfuil andúil ag an eagraíocht sin i gcomhacht agus sa bhrabús a thugann an chomhacht sin di. Creideann lucht rachmais eagraíochtaí dá shórt nach bhfuil de fhírinne ann ach an fhírinne a chruthaíonn an saormhargadh. Creideann siad chomh maith nach bhfuil ról ar bith ag aon eitic ach an eitic a thugann cead a chinn don saormhargadh. Fágann sin nach amháin go bhfuil lenár bpaidir chun Dé go raibh ómós ag iriseoirí don fhírinne agus don eitic.  Ach chomh maith leis sin beidh gá ag léitheoirí na nuachtán, ag lucht éisteachta an raidió is ag lucht féachana na teilifíse a bheith san airdeall chun an leathfhírinne a aithint. Is paidir ann féin a bheith san airdeall mar sin is an fhírinne is eitic an chirt is na córa a éileamh ónár meáin chumarsáide is lucht a riartha. Ní shásóidh rud ar bith níos lú ná sin Tom ná Ivan ina gcroíthe istigh, is cuma céard atá nó nach bhfuil déanta acu sa saol go pearsanta nó go poiblí go dtí seo.

(as Timire an Chroí Naofa, an Eagrán an Fhómhair 2016)

Foclóirín:- daoradh = ciontaíodh; ag drannadh fiacail = ag cur aghaidh fhíochmhar ort; meáin shóisialta = social media (m.sh. Facebook, twitter)

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha