User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2017-09-11

Láthair Dé

Ag am ar bith den lá is féidir linn glaoch ar Íosa.
Bíonn sé ag fanacht de shíor, ag tnúth le glaoch uainn.
Nach iontach an bheannacht í sin -
díreach cogar uainn agus bímid i gcomhluadar a chéile.

 

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa le cúraimí an tsaoil
agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna, gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr saor in aisce
- grá, gáire agus roinnt lena chéile.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Lúcas 6:6-11

Ansin, lá sabóide eile, chuaigh sé isteach sa tsionagóg agus thosaigh ag teagasc. Bhí fear ann a raibh a lámh dheas seargtha. Bhí na scríobhaithe agus na Fairisínigh ag faire go géar air féachaint an ndéanfadh sé leigheas lá na sabóide, chun go bhfaighidís cion le cur ina leith. Ach bhí fios a smaointe aige agus dúirt le fear na láimhe seargtha: "Éirigh i do sheasamh os comhair chách." D'éirigh sé ina sheasamh. Dúirt Íosa leo: "Fiafraím díbh, cé acu is dleathach a dhéanamh lá sabóide, an mhaith nó an t-olc, anam a shaoradh nó a mhilleadh?" Agus ar dhearcadh timpeall orthu uile, dúirt sé leis: "Sín amach do lámh." Shín, agus bhí a lámh slán arís. Agus líon siad siúd de bhuile, agus bhí siad ag beartú le chéile cad a d'fhéadfaidís a dhéanamh le hÍosa.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Cuireann frithghníomhú na scríobhaithe agus na bhFairisíneach i leith Íosa alltacht orainn, sular leigheasadh an fear a raibh a lámh seargtha, agus ina dhiaidh sin. Ach fosta, ar chúiseanna den chineál céanna, tá mé ar an eolas faoin gcontúirt a bhaineann le mo chroí a dhúnadh ar fhulaingt daoine eile agus fiú le hé a dhúnadh i láthair Dé atá in Íosa. Féachaim ar Íosa agus iarraim a chroí tuisceanach a bheith agam, chomh goilliúnach saor nuair a bhíonn fulaingt dhaonna romham.
  • Bhí na húdaráis ar buile faoi leigheas an fhir agus láithreach bonn thosaigh siad ag caint faoi conas a chuirfidís stop le hÍosa. Guím ar son an Phápa agus ceannairí reiligiúnacha go mbeadh a fhios acu i gcónaí conas freagra a thabhairt i slí shoiscéalach ar aon rud atá nua agus a chuirfeadh alltacht ar dhaoine, de réir dealraimh.

Comhrá

A Íosa chuir tú fáilte roimh pháistí i gcónaí.
Cabhraigh liom brath ort ar nós pháiste
agus a fhios a bheith agam nach dtréigfidh tú riamh mé.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha