User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2017-09-11

Láthair Dé

Agus mé i mo shuí anseo, is comharthaí iad,
bualadh mo chroí, tuile agus trá
m'anála, gluaiseachtaí m'aigne,
comharthaí go bhfuil Dia fós do mo
chruthú.
Moillim ar feadh nóiméid, agus tógaim faoi ndeara
Láithreacht seo
Dé istigh ionam.

Saoirse

Tá saoirse agam.
Nuair a fhéachaim ar na focail sin i scríbhinn cruthaíonn siad iontas ionam.
Buíochas le Dia as ucht saoirse a bheith agam.

Tabhair faoi deara

I láithreacht ghrámhar Dé
féachaim siar ar an lá, ó thús deireadh.
Gabhaim buíochas as gile na gréine agus áilleacht an lae.
Tugaim suntas do na tréimhsí dorcha
agus an teachtaireacht a thugann siad dom.
Iarraim cneasú, misneach agus maithiúnas.

Briathar Dé

Lúcas 6:6-11

Ansin, lá sabóide eile, chuaigh sé isteach sa tsionagóg agus thosaigh ag teagasc. Bhí fear ann a raibh a lámh dheas seargtha. Bhí na scríobhaithe agus na Fairisínigh ag faire go géar air féachaint an ndéanfadh sé leigheas lá na sabóide, chun go bhfaighidís cion le cur ina leith. Ach bhí fios a smaointe aige agus dúirt le fear na láimhe seargtha: "Éirigh i do sheasamh os comhair chách." D'éirigh sé ina sheasamh. Dúirt Íosa leo: "Fiafraím díbh, cé acu is dleathach a dhéanamh lá sabóide, an mhaith nó an t-olc, anam a shaoradh nó a mhilleadh?" Agus ar dhearcadh timpeall orthu uile, dúirt sé leis: "Sín amach do lámh." Shín, agus bhí a lámh slán arís. Agus líon siad siúd de bhuile, agus bhí siad ag beartú le chéile cad a d'fhéadfaidís a dhéanamh le hÍosa.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Cuireann frithghníomhú na scríobhaithe agus na bhFairisíneach i leith Íosa alltacht orainn, sular leigheasadh an fear a raibh a lámh seargtha, agus ina dhiaidh sin. Ach fosta, ar chúiseanna den chineál céanna, tá mé ar an eolas faoin gcontúirt a bhaineann le mo chroí a dhúnadh ar fhulaingt daoine eile agus fiú le hé a dhúnadh i láthair Dé atá in Íosa. Féachaim ar Íosa agus iarraim a chroí tuisceanach a bheith agam, chomh goilliúnach saor nuair a bhíonn fulaingt dhaonna romham.
  • Bhí na húdaráis ar buile faoi leigheas an fhir agus láithreach bonn thosaigh siad ag caint faoi conas a chuirfidís stop le hÍosa. Guím ar son an Phápa agus ceannairí reiligiúnacha go mbeadh a fhios acu i gcónaí conas freagra a thabhairt i slí shoiscéalach ar aon rud atá nua agus a chuirfeadh alltacht ar dhaoine, de réir dealraimh.

Comhrá

Tosaím ag déanamh comhrá le hÍosa
faoin sliocht scrioptúir atá díreach léite agam.
Cén chuid de a théann i bhfeidhm orm?
Comhrá le cara b’fhéidir, nó scéal éigin a chuala mé ó chianaibh.
B’fhéidir go bhfuil teachtaireacht sa scéal dom faoin sliocht scrioptúir.

 

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha