User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2018-01-11

Láthair Dé

Cuimhním ar conas a mhaireann Dia inar chruthaigh sé.
Maireann sé ionam féin, ag bronnadh orm a bheith ann fiú.
Tugann Dia dom beatha, mothú agus tuiscint.
Déanann sé a theampall díom.
Is ar a dheilbh agus a chosúlacht féin a cruthaíodh mé. (Naomh Iognáid)

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

A Íosa, cabhraigh liom a bheith san airdeall do do láithreacht,
do chumhacht agus do ghrá
gach lá de mo shaol.

Briathar Dé

Marcas 1:40-45

Tháinig lobhar chuige ag achainí air agus é ar a dhá ghlúin: “Más áil leat é,” ar seisean, “is féidir duit mé a ghlanadh.” Ghlac Íosa trua dó, shín amach a lámh agus bhain leis: “Is áil,” ar seisean leis, “glantar thú!” D’fhág an lobhra é láithreach agus glanadh é. Labhair Íosa go corraiceach leis agus chuir chun siúil é gan mhoill ag rá leis: “Ná habair focal le haon duine, féach, ach imigh leat agus taispeáin don sagart thú féin agus déan, de chionn do ghlanta, an ofráil a d’ordaigh Maois mar fhianaise dóibh.” Ní túisce a d’fhág an duine an láthair, áfach, ná bhí guth ard aige ag leathadh an scéil, ionas nach bhféadfadh Íosa dul isteach go hoscailte i gcathair feasta, ach fanacht lasmuigh sna háiteanna uaigneacha agus bhítí ag triall air as gach aird.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Seans go ndúirt lobhar leis féin: ‘Chuala mé alán faoi Íosa agus b’fhéidir go ndéanfaidh an cneasaí seo mé a leigheas. Bainfidh mé triail as ar aon nós.’ Bhí draoíodóirí i gcónaí ag baint trialach as a gceirdeanna: dá leigheasfadh Íosa duine bheadh na sluaite á mhabáil do na cúiseanna míchearta. Bin an fáth nár theastaigh poiblíocht uaidh. Ach don lobhar, níl aon cheist: tá a chreideamh i gcumhacht Íósa daingean docht.
  • Ach ní bheadh fearg ar an lobhar dá ndiúltódh Íosa cabhrú leis. De réir cosúlachta tá sé sásta leanúint ar aghaidh agus glacadh lena bhreoiteacht, tá a chreideamh chomh domhain sin go bhfuil sé sásta Íosa a fhágáil saor; ‘más áil leat mé a ghlanadh’ agus a bheith dílis do sin.
  • Ní hionadh – nuair a leigheastar é – nach ndéanann sé talamh slán dá thuairim. Tugaimid faoi deara dearcadh eile den chreideamh a bhí aige i gcónaí: ‘caithfidh mé an creideamh a chraobhscaoileadh’ mar anois tá sé cinnte deimhnitheach gur Mac Dé é Íosa.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha