User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2018-01-11

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid
agus déanaim machnamh ar láithreacht Dé istigh ionam,
i ngach ball de mo chorp, i ngach uile rud mórthimpeall orm
agus go domhain i mo bheatha go hiomlán.

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa le cúraimí an tsaoil
agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna, gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr saor in aisce
- grá, gáire agus roinnt lena chéile.

Tabhair faoi deara

Agus fhios agam go bhfuil grá gan choinníollacha ag Dia domsa,
is féidir liom a bheith macánta faoi chonas mar atáim.
Conas mar a bhí an lá liom? Agus conas a bhraithim anois?
Labhraim go macánta le Dia.

Briathar Dé

Marcas 1:40-45

Tháinig lobhar chuige ag achainí air agus é ar a dhá ghlúin: “Más áil leat é,” ar seisean, “is féidir duit mé a ghlanadh.” Ghlac Íosa trua dó, shín amach a lámh agus bhain leis: “Is áil,” ar seisean leis, “glantar thú!” D’fhág an lobhra é láithreach agus glanadh é. Labhair Íosa go corraiceach leis agus chuir chun siúil é gan mhoill ag rá leis: “Ná habair focal le haon duine, féach, ach imigh leat agus taispeáin don sagart thú féin agus déan, de chionn do ghlanta, an ofráil a d’ordaigh Maois mar fhianaise dóibh.” Ní túisce a d’fhág an duine an láthair, áfach, ná bhí guth ard aige ag leathadh an scéil, ionas nach bhféadfadh Íosa dul isteach go hoscailte i gcathair feasta, ach fanacht lasmuigh sna háiteanna uaigneacha agus bhítí ag triall air as gach aird.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Seans go ndúirt lobhar leis féin: ‘Chuala mé alán faoi Íosa agus b’fhéidir go ndéanfaidh an cneasaí seo mé a leigheas. Bainfidh mé triail as ar aon nós.’ Bhí draoíodóirí i gcónaí ag baint trialach as a gceirdeanna: dá leigheasfadh Íosa duine bheadh na sluaite á mhabáil do na cúiseanna míchearta. Bin an fáth nár theastaigh poiblíocht uaidh. Ach don lobhar, níl aon cheist: tá a chreideamh i gcumhacht Íósa daingean docht.
  • Ach ní bheadh fearg ar an lobhar dá ndiúltódh Íosa cabhrú leis. De réir cosúlachta tá sé sásta leanúint ar aghaidh agus glacadh lena bhreoiteacht, tá a chreideamh chomh domhain sin go bhfuil sé sásta Íosa a fhágáil saor; ‘más áil leat mé a ghlanadh’ agus a bheith dílis do sin.
  • Ní hionadh – nuair a leigheastar é – nach ndéanann sé talamh slán dá thuairim. Tugaimid faoi deara dearcadh eile den chreideamh a bhí aige i gcónaí: ‘caithfidh mé an creideamh a chraobhscaoileadh’ mar anois tá sé cinnte deimhnitheach gur Mac Dé é Íosa.

Comhrá

I gcomhrá bíonn caint agus éisteacht i gceist.
Chomh maith le bheith ag caint le hÍosa ní mór dom a bheith socair agus éisteacht le hÍosa.
Samhlaím séimhe ina shúile le linn dó a bheith ag féachaint orm go grámhar, lúcháireach.
Is féidir liom a bheith macánta le hÍosa le linn dom mo chúraimí agus mo bhuarthaí a scaoileadh leis ó íochtar mo chroí.
Iarraim ar Íosa cabhrú liom mo mhuinín a chur ann go hiomlán toisc go dtuigim go dtugann sé an rud is fearr dom i gcónaí.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha