User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2018-01-12

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

An rud is mó a chuireann bac orm i dtaobh saoirse 
ná an claonadh atá ionama bheith gafa le mianta 
nó cuspóirí áirithe a shroicheadh – eagla, dóchas agus uaillmhian.
Cuirim srian ar an tsaoirse ionam chun fás agus forbairt a iniúchadh.
Iarraim ar Dhia cabhrú liom chun an tsaoirse ionam féin a aithint
agus chun glacadh le dúshláin nua
a threoróidh mé ar chúrsa de réir toil Dé.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora,
féachaim go macánta ar mo mhothúcháin i rith an lae
- na buaiceanna, na pointí ísle agus an gnáthlá.
Cá raibh Dia i láthair?

Briathar Dé

Marcas 2:1-12

Roinnt laethanta ina dhiaidh sin, ar theacht ar ais go Cafarnáum dó, fuarthas fios go raibh sé sa teach, agus bhí an oiread sin daoine cruinnithe ann nach raibh slí ann fiú amháin timpeall an dorais, agus bhí sé ag labhairt an bhriathair leo. Tháinig daoine ag tabhairt pairilisigh chuige ar iompar idir ceathrar. Nuair nárbh fhéidir leo teacht ina ghar mar gheall ar an slua, nocht siad an díon os a chionn, agus tar éis dóibh poll a dhéanamh, lig siad síos an tsráideog a raibh an pairiliseach ina luí inti. Nuair a chonaic Íosa an creideamh a bhí acu, dúirt sé leis an bpairiliseach: “A mhic, tá do pheacaí maite.” Bhí cuid de na scríobhaithe ina suí ansiúd ag smaoineamh ina gcroí: “Cad a bheir dó seo labhairt mar sin? Is diamhasla dó é. Cé fhéadann peacaí a mhaitheamh ach amháin Dia?” Ach thuig Íosa láithreach ina spiorad go raibh an smaoineamh sin ina n aigne agus dúirt sé leo: “Cad a bheir na smaointe sin in bhur gcroí? Cé acu is fusa, a rá leis an bpairiliseach: ‘Tá do pheacaí maite,’ nó a rá: ‘Éirigh, tóg do shráideog, agus siúil’? Ach chun go mbeadh a fhios agaibh go bhfuil údarás ag Mac an Duine ar an talamh peacaí a mhaitheamh” – dúirt sé leis an bpairiliseach: Deirim leat, éirigh, tóg do shráideog agus gabh abhaile.” D’éirigh seisean agus thóg an tsráideog láithreach, agus d’imigh amach os comhair cách, ionas go raibh alltacht orthu uile agus gur thug siad glóir do Dhia á rá: “Ní fhacamar a leithéid seo riamh.”

 

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Scéal dramatúil! D’fhéadfá a bheith bainteach leis trí aithne a chur ar an bpairiliseach mar chara nó mar dhuine den slua a bhí cruinnithe timpeall le hÍosa. Beidh baint ag an suíomh ina gcuireann tú tú féin leis an tslí ina fheiceann tú an scéal á nochtadh féin de réir a chéile. B’fhéidir go mbeidh ionadh ort!
  • An eachtra a bhí le bheith ina leigheas simplí eascraíonn sé ina achrann diaga. Is é Íosa a dhéanann é seo a ghríosú trí mhaithiúnas ina bpeacaí a thabhairt don phairiliseach – rud nár iarradh air a dhéanamh. Féachann na scríobhaithe atá i láthair air seo mar dhiamhasla. Ní féidir le héinne ach Dia amháin peacaí a mhaitheamh. Úsáideann Íosa a chumhacht ansin chun an corp a leigheas mar chomhartha go bhfuil údarás aige an t-anam a leigheas chomh maith. Tá Marcas ag tabhairt comhartha cheana féin faoin gcoir a úsáidfidh na Giúdaigh i leith Íosa chun pionós an bháis a ghearradh air – diamhasla.
  • Nóta – Tá an pairiliseach ag brath ar a chairde chun é a thabhairt chuig Íosa. Is é a gcreideamh siúd a aithníonn Íosa agus a fhreagraíonn sé.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha