User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2018-01-14

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Is é a thugann dom mo 'bheith ann'.
Cuimhním ar an Dia seo ionam a thugann beatha dom.
Tá Sé i mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála,
i ngluaiseachtaí m'aigne, i mo shaol ar fad.

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

A Íosa, cabhraigh liom a bheith san airdeall do do láithreacht,
do chumhacht agus do ghrá
gach lá de mo shaol.

Briathar Dé

Eoin 1:35-42

Lá arna mhárach arís bhí Eoin ina sheasamh ansiúd agus beirt dá dheisceabail. Agus ag stánadh dó ar Íosa ag gabháil thart dúirt sé: Seo é Uan Dé. Chuala an bheirt deisceabal é ag rá na cainte agus lean siad Íosa. D'iompaigh Íosa, chonaic iad á leanúint agus dúirt sé leo: Cad tá uaibh? D'fhreagair siad é: A raibí is é sin le rá a mháistir?  Cá bhfuil cónaí ort? Tagaigí agus feicigí, ar sé leo. Tháinig siad dá bhrí sin agus chonaic siad cá raibh cónaí air, agus d'fhan siad fairis an lá sin. Bhí sé timpeall an deichiú huair. Duine den bheirt a chuala Eoin agus a lean Íosa a ba ea Aindrias, deartháir Shíomóin Peadar. Fuair seisean ar dtús a dheartháir féin Síomón agus dúirt sé leis: Fuaireamar an Meisias, is é sín le rá an tungthach. Thug sé leis é chun Íosa. D'fhéach Íosa go grinn air agus dúirt: Is tú Síomón mac Eoin. Tabharfar ort Céafas, focal a chiallaíonn Carraig.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Tugtar an cuireadh a tugadh do dheisceabail Eoin, ‘tagaigí agus feicigí’ dúinn go léir i gcónaí. Is cuireadh chun urnaí é. Agus is féidir linn leanúint ag guí ‘d’fhonn toil Dé a aimsiú, Críost a aithint inár gcroí istigh agus é a leanúint go grámhar agus go dlúth.’
  • Murach Eoin Baiste ní éireodh le hAindrias aithne a chur ar Íosa; murach gur aimsigh Aindrias a dheartháir Siomón Peadar ní chuirfeadh seisean aithne ar Íosa. Tugann Íosa an Dea-Scéal, i ndáiríre is é Íosa an Dea-Scéal. Ach braitheann Íosa ar dhaoine eile chun an Dea-Scéal a chraobhscaoileadh, nó chun daoine eile a chur in aithne d’Íosa. An bhfeiceann tú é seo mar chuid de do ghlaoch mar Chríostaí?

Comhrá

I gcomhrá bíonn caint agus éisteacht i gceist.
Chomh maith le bheith ag caint le hÍosa ní mór dom a bheith socair agus éisteacht le hÍosa.
Samhlaím séimhe ina shúile le linn dó a bheith ag féachaint orm go grámhar, lúcháireach.
Is féidir liom a bheith macánta le hÍosa le linn dom mo chúraimí agus mo bhuarthaí a scaoileadh leis ó íochtar mo chroí.
Iarraim ar Íosa cabhrú liom mo mhuinín a chur ann go hiomlán toisc go dtuigim go dtugann sé an rud is fearr dom i gcónaí.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha