User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2018-01-15

Láthair Dé

Agus mé i mo shuí anseo, is comharthaí iad,
bualadh mo chroí, tuile agus trá m'anála, gluaiseachtaí m'aigne,
comharthaí go bhfuil Dia fós do mo chruthú.
Moillim ar feadh nóiméid, agus tógaim faoi ndeara
Láithreacht seo Dé istigh ionam.

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

I láithreacht ghrámhar Dé
féachaim siar ar an lá, ó thús deireadh.
Gabhaim buíochas as gile na gréine agus áilleacht an lae.
Tugaim suntas do na tréimhsí dorcha
agus an teachtaireacht a thugann siad dom.
Iarraim cneasú, misneach agus maithiúnas.

Briathar Dé

Marcas 2:18-22

Bhí troscadh á dhéanamh ag deisceabail Eoin agus ag na Fairisínigh, agus tháinig daoine á rá leis: “Cén fáth a ndéanann deisceabail Eoin agus deisceabail na bhFairisíneach troscadh, agus nach ndéanann do dheisceabailse troscadh?” Dúirt Íosa leo: “An féidir le hógánaigh na bainise troscadh a dhéanamh le linn don fhear nuaphósta bheith leo? Fad a bhíonn an fear nuaphósta leo, ní féidir dóibh troscadh a dhéanamh. Ach tiocfaidh na laethanta nuair a bheidh an fear nuaphósta tógtha uathu, agus ansin déanfaidh siad troscadh an lá sin. Ní fhuafadh aon duine preabán d’éadach gan ramhrú ar sheanbhrat: dá ndéanfadh, bhainfeadh an paiste rud éigin as – an nua as an sean – agus ba mhiste an stróiceadh é. Ná ní chuirfeadh aon duine fíon nua i seanseithí: dá gcuirfeadh, phléascfadh an fíon na seithí, agus bheadh idir fhíon agus sheithí millte. Ach fíon nua i seithí nua!”

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Is é troscadh an chéad chonspóid eile idir Íosa agus a lucht aighnis. B’fhéidir nach ceist mhór chonspóideach í inti féin ach tapaíonn Íosa an deis chun ráiteas iontach a dhéanamh: Is é an fear nuaphósta é! Úsáideadh íomháineachas sa Sean-Tiomna chun cur síos ar an ngaol idir Yahweh (fear nuaphósta) agus Israel (brídeach). Anseo éilíonn Íosa an téarma fear nuaphósta dó féin agus labhraíonn sé faoin a lucht leanúna mar aíonna bainise. Níos déanaí tagann smaoineamh Chríostaí níos faide ar aghaidh agus feictear an Eaglais, an Israel Nua mar bhrídeach Chríost. An bhfuil tú compordach le híomháineachas mar seo? Cad iad na himpleachtaí?
  • Is rud radacach nua é an Dea-Scéal a thug Iosa. Tá struchtúir atá bunaithe agus níos sine (ar nós rialú reiligiúnach) uireasach chun é a shrianadh. Conas a théann an teagasc seo i bhfeidhm ar ár n-iarrachtaí i mbun athnuachan na hEaglaise inniu? Tá sé dúshlánach gluaiseacht ar aghaidh ó na bealaí traidisiúnta ach b’fhéidir gurb é seo díreach an rud atá riachtanach.

Comhrá

Cad a bhíonn ag corraí ionam le linn dom a bheith ag guí?
An mbraithim sólás, dólás, brón, buairt?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí cóngarach dom.
Roinnim mo chuid rún leis.
Faighim faoiseamh agus suaimhneas.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha