User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2018-01-17

Láthair Dé

Moillim ar feadh tamaill ag smaoineamh ar an ngrá atá ag Dia dom.
Dóirteann Dia a ghrásta go fial orm.
Chruthaigh Dia mé ina dheilbh fhéin
agus déanann sé teampall Dé díom.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

A Íosa, cabhraigh liom a bheith san airdeall do do láithreacht,
do chumhacht agus do ghrá
gach lá de mo shaol.

Briathar Dé

Marcas 3:1-6

Chuaigh sé isteach sa tsionagóg uair eile, agus bhí fear ann a raibh lámh leis seargtha, agus bhíodar ag faire air féachaint an leigheasfadh sé é lá na sabóide chun go gciontóidís é. Dúirt sé le fear na láimhe seargtha: “Tar i leith.” Agus dúirt sé leo: “Cé acu is dleathach a dhéanamh lá sabóide, an mhaith nó an t-olc, beatha a shaoradh nó a mharú?” Ach ní raibh focal astu. Agus ar dhearcadh timpeall le fearg orthu uile, agus brón air mar gheall ar dhúire a gcroí, dúirt sé leis an duine: “Sín amach do lámh.” Shín, agus bhí a lámh slán arís. Ghabh na Fairisínigh amach, agus rinne siad comhairle láithreach leis na Héaródaigh ina aghaidh conas a mhillfidís é.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Conspóid lá Sábóide eile! Insíonn Marcas an scéal go seoigh agus déanann sé éasca dúinn páirt a ghlacadh. Samhlaigh an radharc de réir mar a bhailíonn daoine chun adhradh sa tsionagóg. Bí i do dhuine acu. Féach ar na daoine; éist leis an méid atá á rá acu; tabhair faoi deara an rud atá ag tarlú; braith an teannas. An leigheasfaidh Íosa an fear a bhfuil lámh leis seargtha nó nach leigheasfaidh? Cé aige a bheas bua na hargóna: Íosa nó na Fairisínigh? Tá daoine ag éirí an-chorraithe.
  • Ní chuireann Marcas in iúl dúinn conas a bhraith Íosa i leith an duine faoi mhíchumas; tugann sé cead a cinn dár n-intinn. Ach déanann sé cur síos ar conas a bhraith Íosa faoi na Fairisínigh: fearg agus brón mar gheall ar an gcruas ina gcroí. Is fearr leo cloí le cód dlíthiúil ná go rachadh drochbhail comh-dhuine dhaonna i gcion orthu. Tá siad fuarchroíoch gan trua. Ní ghránn siad a gcomharsa mar iad féin. Is malairt iad a gcuid luachanna, sa chás seo ar a laghad, ar na cinn atá ag Íosa.

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha