User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2018-06-11

Láthair Dé

A Thiarna Dia mo Chruthaitheoir,
bí gar dom anois.
Tá m’anam ag tnúth le do chuideachta.

 

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

A Íosa, cabhraigh liom a bheith san airdeall do do láithreacht,
do chumhacht agus do ghrá
gach lá de mo shaol.

Briathar Dé

Matha 5:1-12

Nuair a chonaic sé na sluaite, chuaigh sé an sliabh suas. Shuigh sé síos agus tháinig a dheisceabail chuige. Thosaigh sé ag caint leo á dteagasc agus dúirt: “Is méanar dóibh seo atá bocht ó spiorad, óir is leo ríocht na bhflaitheas. “Is méanar do lucht an dobróin, óir sólásófar iad. “Is méanar dóibh seo atá ceansa, óir gheobhaidh siad an talamh mar oidhreacht. “Is méanar dóibh seo a bhfuil ocras agus tart chun na fíréantachta orthu, óir sásófar iad. “Is méanar do lucht na trócaire, óir déanfar trócaire orthu. “Is méanar dóibh seo atá glan ó chroí, óir feicfidh siad Dia. “Is méanar do lucht síochána a dhéanamh, óir glaofar clann Dé orthu. “Is méanar dóibh seo a d’fhulaing géarleanúint mar gheall ar an bhfíréantacht, óir is leo ríocht na bhflaitheas. “Is méanar daoibh féin nuair a thabharfar aithis daoibh agus a ghéarleanfar sibh, agus nuair a chuirfear gach sórt drochrud in bhur leith go bréagach mar gheall ormsa. “Bíodh áthas oraibh agus gairdeas, mar is mór é bhur dtuarastal ar neamh; óir is mar sin a rinneadh géarleanúint ar na fáithe a chuaigh romhaibh.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Taispeánann na Beáide dom a bhfuil i gcroí Íosa, taispeánann siad comharthí ríocht Dé de réir mar a fhéachann seisean orthu. Guím go n-aithneoidh mé an chaoi a bhfuil ríocht Dé le feiceáil agam i mo thimpeall.
  • Na naoimh a thugaim chun cuimhne inniu, cuireann gach duine díobh brí agus anam i ngné éigin de na Biáide. Gabhaim buíochas le Dia as a bhfoghlaimím ó líon na n-eiseamláirí seo agus as an misneach a thugann siad chun mo shaol a chaitheamh mar a chaith siadsan.

Comhrá

A Íosa chuir tú fáilte roimh pháistí i gcónaí.
Cabhraigh liom brath ort ar nós pháiste
agus a fhios a bheith agam nach dtréigfidh tú riamh mé.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha