User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2018-06-14

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Is é a thugann dom mo 'bheith ann'.
Cuimhním ar an Dia seo ionam a thugann beatha dom.
Tá Sé i mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála,
i ngluaiseachtaí m'aigne, i mo shaol ar fad.

Saoirse

"Is beag duine a aithníonn an áilleacht a chruthódh Dia
dá ligfidis dó iad a mhúnlú." (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé muinín iomlán a bheith agam as a ghrá.

Tabhair faoi deara

I láithreacht ghrámhar Dé
féachaim siar ar an lá, ó thús deireadh.
Gabhaim buíochas as gile na gréine agus áilleacht an lae.
Tugaim suntas do na tréimhsí dorcha
agus an teachtaireacht a thugann siad dom.
Iarraim cneasú, misneach agus maithiúnas.

Briathar Dé

Matha 5:20-26

Óir deirim libh, mura mbíonn barr fíréantachta agaibh ar a mbíonn ag na scríobhaithe agus ag na Fairisínigh, is cinnte nach rachaidh sibh isteach i ríocht na bhflaitheas. “Chuala sibh go ndúradh leis na sinsir: ‘Ná déan marú; agus má dhéanann duine marú beidh air freagairt ann don bhreithiúnas.’ Ach is é a deirimse libh, duine ar bith a bhíonn i bhfeirg lena bhráthair, beidh air freagairt ann don bhreithiúnas, agus má deir aon duine lena bhráthair ‘Ceann baoth’, beidh air freagairt ann don tsainidrín; agus má deir sé ‘Amadán’ leis, beidh air freagairt ann i dtine ifrinn. Dá réir sin, má bhíonn tú ag tabhairt d’ofrála chun na haltóra agus go gcuimhneoidh tú ansin go bhfuil cúis ghearáin éigin ag do bhráthair ort, fág d’ofráil ansiúd os comhair na haltóra, imigh leat ar dtús agus déan síocháin le do bhráthair, agus tar ansin ag déanamh na hofrála. An duine a chúisíonn thú, tar chun réitigh leis gan mhoill agus tú ag gabháil na slí leis, le heagla go dtabharfadh fear do chúisithe suas don bhreitheamh thú, agus an breitheamh don phóilín, agus go gcuirfí i bpriosún thú. Deirim leat go fírinneach, ní thiocfaidh tú amach as sin go mbeidh an cianóigín deireanach díolta agat.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Tá cionta sa dlí a ndéantar pionóis a leagan amach dóibh. Duine nach bhfuil sé d’aidhm aige ach fanacht glan ar fhorálacha pianchóid, ní bheidh sé in ann fanacht glan orthu le fada. Idir an dá linn beidh an croí ag meath. Ní riocht é seo do pháiste Dé nó do dheisceabal de chuid Íosa.
  • Agus más rud é gurb é an t-uaillmhian amháin atá ag duine chun bheith umhal don dlí, is féidir le fuarlitir docht an dlí é a ligean síos. Is féidir le creidiúnaithe, mar shampla, a gcearta a éileamh má chliseann ar dhuine teacht leath bealaigh chun freastal ar a gcuid éileamh. Tá scéalta ag Íosa, go deimhin, faoi chreidiúnaithe a dtagann nimh orthu.
  • Ba chóir go mbeadh ár gcroí i gcónaí ar oscailt d'éilimh na ndaoine atá thart timpeall orainn. Ba cheart dúinn a bheith réidh i gcónaí le maithiúnas a thabhairt, gan ró-fhonn a bheith orainn iallach a chur ar dhaoine eile teacht lenár n-éilimh féin.
  • Déantar léamh litriúil ar an treoir phraiticiúil seo de chuid Íosa i gcleachtas traidisiúnta an Aifrinn in Milano. Nuair a thugtar na bronntanais chun na haltóra ag an Ofráil, is ag an bpointe seo a thugann baill an phobail Comhartha na Síochána dá chéile . Is iarracht é le cinntiú go bhfuil maithiúnas tar éis teacht in áit aon fhuarchúise.

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha