User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2018-06-16

Láthair Dé

Agus mé i mo shuí anseo, is comharthaí iad,
bualadh mo chroí, tuile agus trá m'anála, gluaiseachtaí m'aigne,
comharthaí go bhfuil Dia fós do mo chruthú.
Moillim ar feadh nóiméid, agus tógaim faoi ndeara
Láithreacht seo Dé istigh ionam.

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa
le cúraimí an tsaoil agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna,
gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr
saor in aisce – grá, gáire agus roinnt lena chéile.

 

Tabhair faoi deara

Conas atáim ionam féin inniu?
An bhfuilim tuirseach?
An bhfuilim faoi strus?
An bhfuil drochfhonn orm?
Má tá aon cheann acu seo ag déanamh tinnis dom,
an féidir liom scaoileadh leis na buarthaí seo?

Briathar Dé

Matha 5:33-37

“Chuala sibh freisin go ndúradh leis na sinsir: ‘Ná sáraigh do mhionn; déan do mhionna a chomhlíonadh don Tiarna.’ Ach is é a deirimse libh, gan mionn ar bith a thabhairt: gan a thabhairt dar neamh, óir is é ríchathaoir Dé é; ná dar an talamh, óir is é stól a chos é; ná dar Iarúsailéim, óir is í cathair an Rí mhóir í; ná mionnaigh dar do cheann ach chomh beag, mar ní féidir duit aon ribe amháin de a dhéanamh geal ná dubh. Is é amháin is ráite daoibh: ‘Is ea, is ea.’ ‘Ní hea, ní hea.’ Focal thar an méid sin, is ón Olc é!

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Áitíonn Íosa arís eile nach é bonn an réasúin amháin atá leis na caighd a éilítear ar dhuine atá ina dheisceabail de chuid Íosa, mar dhuine aonair agus mar bhall de institiúidí. Mhair Íosa roimh ré na claonbholscaireachta agus iarrann sé go gcloífí le, ‘Is ea, is ea. Ní hea, ní hea.’ An tsochaí atá á mholadh aige – an Ríocht – tógfar é ar iontaoibh daoine as a chéile ar mhodh is nach mbeidh aon ghá le mion ná móid chun go gcreidfeadh muid a chéile.
  • An bhfuil mé dílis dom féin? Cé chomh tábhachtach is atá an fhírinne i mo chaidrimh le daoine eile? An bhfuil ardmheas agam ar an ionracas sa dearcadh atá agam ar an saol poiblí? Cé chomh firinneach is atá mé ar m’aghaidh féin, ar aghaidh Dé? Meabhraím a bhfuil ráite ag Íosa agus tugaim faoi deara gurb é corp an ionracais agus na macántachta amach is amach é.

Comhrá

A Íosa chuir tú fáilte roimh pháistí i gcónaí.
Cabhraigh liom brath ort ar nós pháiste
agus a fhios a bheith agam nach dtréigfidh tú riamh mé.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha