User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2018-06-16

Láthair Dé

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé.
Tá tearmann agam i gcroí mo Thiarna
a bhíonn mar neart i mo laigí
agus mar shólásaí in amanna an bhróin.

Saoirse

"Ní chreidfeadh crann mór gan chuma go bhféadfadh sé bheith ina dhealbh,
le meas ag a lán air mar éacht dealbhóireachta,
agus ní ghéillfeadh sé do shiséal an dealbhóra a aithníonn,
toisc gur ginias é, cad is féidir leis a chruthú as". (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé ligean do mo Chruthaitheoir mé a mhúnlú.

Tabhair faoi deara

A Íosa, cabhraigh liom a bheith san airdeall do do láithreacht,
do chumhacht agus do ghrá
gach lá de mo shaol.

Briathar Dé

Matha 5:33-37

“Chuala sibh freisin go ndúradh leis na sinsir: ‘Ná sáraigh do mhionn; déan do mhionna a chomhlíonadh don Tiarna.’ Ach is é a deirimse libh, gan mionn ar bith a thabhairt: gan a thabhairt dar neamh, óir is é ríchathaoir Dé é; ná dar an talamh, óir is é stól a chos é; ná dar Iarúsailéim, óir is í cathair an Rí mhóir í; ná mionnaigh dar do cheann ach chomh beag, mar ní féidir duit aon ribe amháin de a dhéanamh geal ná dubh. Is é amháin is ráite daoibh: ‘Is ea, is ea.’ ‘Ní hea, ní hea.’ Focal thar an méid sin, is ón Olc é!

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Áitíonn Íosa arís eile nach é bonn an réasúin amháin atá leis na caighd a éilítear ar dhuine atá ina dheisceabail de chuid Íosa, mar dhuine aonair agus mar bhall de institiúidí. Mhair Íosa roimh ré na claonbholscaireachta agus iarrann sé go gcloífí le, ‘Is ea, is ea. Ní hea, ní hea.’ An tsochaí atá á mholadh aige – an Ríocht – tógfar é ar iontaoibh daoine as a chéile ar mhodh is nach mbeidh aon ghá le mion ná móid chun go gcreidfeadh muid a chéile.
  • An bhfuil mé dílis dom féin? Cé chomh tábhachtach is atá an fhírinne i mo chaidrimh le daoine eile? An bhfuil ardmheas agam ar an ionracas sa dearcadh atá agam ar an saol poiblí? Cé chomh firinneach is atá mé ar m’aghaidh féin, ar aghaidh Dé? Meabhraím a bhfuil ráite ag Íosa agus tugaim faoi deara gurb é corp an ionracais agus na macántachta amach is amach é.

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha