Sacred Space User Settings Menu

Ag Tacú le Spás Tearmainn

Iarann muid ort tacú linn teagmháil domhanda a aimsiú. Tá go leor bealaí ann inar féidir leat cabhrú linn:

Déan Tabhartas

Tá go leor bealaí ann chun cabhrú linn: le íocaíochtaí nó gealltanais rialta nó tabhartas aonair. Is féidir íocaíochtaí a dhéanamh ar bealach leictreonach go sábhailte trí chártaí creidmheasa, nó le seic nó aistriú bainc

Scaipan Nuacht

Is é an teagmháil pearsanta an bealach is éifeachtaí fós chun teachtaireacht ar bith a scaipeadh agus tá tábhacht faoi leith ag dul le moladh ó chara. Tugann teicneolaíocht na linne seo go leor bealaí dúinn chun é seo a dhéanamh:

Lean muid ar Facebook/Twitter

Déan nasc idir ár suíomh agus suíomhanna nó gníomhachtaí eile a bhfuil baint agat leo: nuachtáin áitiúla / blagannaí/ boird eolais paróisteacha agus ar uile. Téigh i dteagmháil linn le bhur dtoil, trí leas a bhaint as na sonraí teagmhála.

Aiseolas

Cuireann muid fáilte roimh d’ aiseolas ar an suíomh. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin agus bheadh fáilte ann chomh maith, roimh do thuairimí faoin mbealach a ndeachaigh an suíomh i bhfeidhm ort féin. Tríd an aiseolas leanúnach seo, is féidir athruithe a chur i bhfeidhm a threisíonn leis an teagmháil a bhíonn ag daoine le Spás Tearmainn. Le bhur dtoil, cuir gach moladh nó ábhar machnaimh ar aghaidh ag baint leas as na sonraí teagmhála.

Tuilleadh Spás Tearmainn