Cúrsa Spioradálta Cásca 2018: Isteach sa bhFásach

Do chéad fáilte go dtí Cúrsa Spioradálta Carghais na bliana seo:- Isteach sa bhFásach. Tugann cúrsa spioradálta deis duit a ghabháil ar leataobh ó ghnáthchúraimí an tsaoil, marana agus guí a dhéanamh ar staid an chaidrimh atá agat le Dia, leis na daoine thart ort, agus leis an saol mór. Déanfaidh muid ár marana ar an gciall atá le turas a thabhairt isteach sa bhfásach mar chúnamh agus mar threoir dár nguí i mbliana. Paul Nicholson SJ a scríobh sa mBéarla. Ciarán Ó Coigligh a thiontaigh go Gaeilge.