User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lúcás 21:1-4

Briathar Dé

D'fhéach Íosa in airde agus chonaic daoine rachmasacha ag cur a mbronntanais isteach sa chisteán; chonaic sé freisin baintreach bhocht ag cur dhá cheint de chopar isteach. Dúirt sé, 'Deirim libh go fírinneach, tá níos mó curtha isteach ag an bhaintreach bhocht seo ná iad go léir; óir thug siad sin go léir cuid as a rachmas, ach tug sise as a bochtaineas gach a raibh aici chun maireachtála."

Lúcás 21:1-4
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Nach minic a bhraithim nach bhfuilim ag déanamh mo dhóthain nuair a chuirim mé féin i gcomparáid le daoine eile! Inniu tugann Íosa cuireadh dom ceist a chur orm féin conas a bhreathnaíonn Dia orm agus ar mo chuid iarrachtaí. Tá a fhios aige cad atá i mo chroí.
  • An méid a dhéanaim, níl sé chomh tábhachtach sin do Dhia, mar is é an rud atá tábhachtach ná an fhlaithiúlacht s’agam, an rud atá i mo chroí. Iarraim croí oscailte ar Dhia, go mbeinn réidh le gach rud a thabhairt mar a rinne an bhaintreach bhocht seo sa Soiscéal.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Toisc go raibh sí bocht, bhí a fhios ag an mbaintreach luach an mhéid a thug sí go flaithiúil. Má táim ar an eolas faoina laghad atá agam le tairiscint, ná stopadh sé mé ó bheith ag cur feabhais ar chúinsí na ndaoine sin a bhfuil níos lú acu.
  • Bhí gníomh simplí in ann ligean d’Íosa buíochas a chur in iúl, in ann gníomh na mná a fheiceáil mar chuireadh chun maireachtáil le muinín. Iarraim ar Dhia cuidiú liom breathnú ar a bhfuil ag tarlú timpeall orm, fiú gníomhartha beaga an ghrá agus an chúraim a aithint agus aird a bheith agam orthu.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is minic a léiríonn Íosa go bhfuil feiceáil ghrinn aige ar a bhfuil ar bun ina thimpeall. Tá de chumas aige freisin a chuid teagaisc a chur i láthair trí thrácht air a bhfuil á fheiceáil aige. Seo mar a tharlaíonn sa chás seo agus é ina shuí sa teampall.
  • Seachnaíonn Íosa an breithiúnas agus is ábhar iontais é seo. Ní dhaorann sé údaráis an teampaill de dhroim a gcuid santachta, ná na daoine saibhre a thugann déirc as farasbarr a gcuid saibhris. Ní dhéanann sé ach aire a dhíriú ar an mbaintreach dhealbh mar go dtugann sise níos mó ná aon duine eile de bhrí go dtugann sí uaithi a bhfuil de phingineacha sa saol aici. D’fhág sí gann í féin ar a cuid den saol, an méid ar a mbeadh sí beo.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bíonn ceist coibhneasachta ag rith leis an bhflaithiúlacht i gcónaí dar ndóigh. Is é a ghuigh Solamh: go gcoinní tú glan mé ar íobairtí nach aon chostas orm iad. Múin dom féile an chroí mhaith mhóir ar nós mar a bhí ag an mbaintreach bhocht, an beart flaithiúil a dhéantar faoi rún, beart na láimhe deise á cheilt ar an láimh chlé, agus leanacht de bheith ag tabhairt go dtí gur fulaingt é. A Thiarna, is cuma céard is léir do dhaoine eile faoi mo ghníomhaíochtaí ná mo fhaillí. Tá feiceáil agatsa isteach go ceartlár mo chroí agus is eol duit mo fhlaithiúlacht nó mo leithleachas. Déan mé a tharrtháil, a Thiarna, ar íobairtí nach aon chostas orm iad. Ní hé is flaithiúlacht ann go fíor rud a thabhairt uaim ar furast déanamh dá uireasa murab ionann is rud a thabhairt uaim nach furast déanamh dá éagmais.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ní hé an méid an tábhacht, ach an fhéile chroí lena dtugtar é.
  • ‘Chuir sise isteach as a huireasa a raibh den saol aici.’ Iarraim ar an bhean seo gan ainm cuidiú liom méid éigin ar a laghad a chuir isteach as mo fhlúirseacht féin, pé beag mór é.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • I léamh an lae inniu, lochtaíonn Íosa lucht an tsaibhris, a thugann déirc as méid a bhflúirse, ach tugann an bhaintreach bhocht seo gach a bhfuil aici de mhaoin an tsaoil. Is cuma cá mhéad a thugann tú, ach an méid a choinníonn tú siar i do phóca! Is léiriú iontach ar mhuinín na baintrí seo in Íosa an gníomh a dhein sí.
  • A Thiarna, cuidigh linn beith fial, agus na bronntanaisí iomadúla a thug tú dúinn a roinnt le daoine eile. Cuidigh linn cuidiú le daoine nach bhfuil in ann rud a dhéanamh ar a son féin; cuidigh linn conas rud a thabhairt uainn gan an costas a chomhaireamh.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Chonaic Íosa an mhuinín a bhí ag an bhaintreach bhocht. Iarraim cuidiú Ó Dhia chun go bhfeice mé an mhaith atá ins na gnáthghníomha beaga bochta a d'fhéadfainn a thabhairt faoi deara am ar bith. Tugaim iad os comhair Dé lena mbeannú.
  • Na laetha seo, agus an oiread sin cainte faoin omheathlú againn, éiríonn daoine faiteach faichilleach. Ach go minic is comhartha de mhaitheas Dé an fhlaithiúlacht. In am na sriantachta agus an ghátair, b’fhéidir gur mó go bhfuil gá leis.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha