User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lúcás 21:12-19

Briathar Dé

Ach roimh an méid sin uile, leagfar lámh oraibh agus géarleanfar sibh, tabharfar ar láimh sibh do na sionagóga agus do na príosúin, seolfar i láthair ríthe agus gobharnóirí sibh mar gheall ar m’ainmse. Is é a thiocfaidh as sin daoibh, go bhféadfaidh sibh fianaise a thabhairt. Dá bhrí sin, bíodh sé de rún agaibh gan ullmhú roimh ré chun bhur gcosanta, óir tabharfaidh mise urlabhra daoibh agus eagna nach bhféadfaidh bhur gcúisitheoirí uile cur ina haghaidh ná a bhréagnú. Tabharfar ar láimh sibh ag bhur dtuismitheoirí féin, fiú amháin, ag bhur ndeartháireacha, ag bhur ngaolta, ag bhur gcairde, agus básófar cuid agaibh, agus beidh fuath ag cách daoibh mar gheall ar m’ainmse; ach ribe de ghruaig bhur gcinn ní mhillfear. Is le bhur mbuanseasamh a ghnóthóidh sibh bhur n anamacha.

Lúcás 21:12-19
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Mar a rinne sé in áiteanna eile sa Soiscéal, tuarann Íosa go soiléir go ndéanfar géarleanúint ar a lucht leanúna. Tarlóidh sé seo toisc go bhfuil a ainm orthu, rud fíor a chuirfidh ár gcaidrimh is luachmhaire fiú ar a dtástáil: fiú ár ngaolta is dlúithe agus ár gcairde, déanfaidh siad feall orainn. De réir mar a smaoiním ar na deacrachtaí atá romham de bharr ainm Íosa, iarraim a bheith dílis do mo ghairm bheatha Chríostaí, agus guím orthu siúd atá ag fulaingt níos mó ná mé féin ar son an ainm seo.
  • Ag an am céanna is ábhar misnigh iomlán é Íosa: geallann sé focail agus eagna a bheidh dosháraithe ag ár gcúiseoirí; geallann sé go mbeidh cosaint iomlán ann trí oirchill Dé. Tá cuma pharadacsúil air seo nuair a smaoinímid ar a chuid focal go gcuirfear roinnt againn chun báis fiú. Féachaim ar an Íosa céasta ar chros agus feicim gurb é seo an rud a tharla dósan ina Pháis agus ina Aiséirí. Iarraim ar Íosa cabhrú liom mé féin a chur go hiomlán i lámha an Athar, mar a rinne seisean.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • An t-ullmhúchán is gá duit a dhéanamh: ná déan aon ullmhúchán! Tugann an glao chun muiníne dúshlán ár gcuid imní. Is cuireadh é a bheith ag maireachtáil san am atá i láthair, áit a mbuaileann Íosa linn, áit a ndeir sé, ‘Síocháin leat!’
  • Tá sé éasca do dhaoine a gcuid féinmhuiníne a thomhas leis an líon "is maith liom" a chruinníonn siad ach iarrann Íosa orainn gan an t-éileamh agus an sonas a mheascadh le chéile agus ár súile a choinneáil ar an rud atá fíorluachmhar.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Leanann focail seo Íosa a raibh á rá aige i scrioptúr an lae inné i dtaobh imeachtaí san am a bhí le teacht. Labhraíonn sé faoina méid mór a bheadh le fulaingt acu siúd a leanann é. Comhlíonadh é seo go háirithe i mblianta luatha na hEaglaise nuair a bhí an oiread sin mairtíreach ann.
  • Tá a lán daoine ag fulaingt inniu toisc nach bhfuil saoirse acu a gcreideamh a chleachtadh. I dtaca lena lán daoine de d’fhéadfadh sé bheith deacair a gcreideamh a chur in iúl go hoscailte. Tá sé tábhachtach guí ar son na hEaglaise agus fosta ar a son siúd a mbíonn sé deacair dóibh creidiúint i nDia grámhar.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bhí géarleanúint á dhéanamh ar Chríostaithe ó am go ham cheana féin le linn do Lúcás a bheith ag scríobh a shoiscéil. Tharlódh go bhfuil macalla den staid reatha comhaimseartha sa sliocht seo. Tá géarleanúint ar an dóigh chéanna ar bun in an-chuid áiteanna sa domhan sa lá atá inniu ann. An bhfuil an chuid againn a chónaíonn i dtíortha ina bhfuil caoinfhulaingt i réim íogaireach i dtaca lena bhfuil á fhulaingt ag ár gcomh-Chríostaithe, iad siúd a ‘ghéarleanfar … mar gheall ar m’ainmse?’ An bhfuilimid i ndlúthpháirt go héifeachtach leo? An nguímid ar a son? An dtéimid i mbun abhcóidíochta thar a gceann?
  • Ní hé amháin go dtuairiscíonn Íosa a mbeidh le fulaingt ag a lucht leanúna ach dearbhaíonn sé freisin go mbeidh a thacaíocht acu chun iad a neartú. Ag tarraingt ar ráiteas Julian Norwich: ‘Beidh gach ní i gceart, agus beidh gach ní i gceart, agus beidh gach uile shaghas ní i gceart.’ Nó mar a deirtear san amhrán Gaeilge: ‘Tiocfaidh an Samhradh, is fásfaidh féar…’
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá an chuma ar radharc seo na gabhála agus na géarleanúna go bhfuil sé i bhfad ar shiúl ónár dtaithí agus is deacair linn a shamhlú gur rud é a tharlódh dúinn. Rinneadh fealladh nó éagóir ar ár bhfurmhór, áfach, uair éigin inár saol. Cibé ar scoil, inár dteaghlach, i láthair na hoibre, nó i measc ár lucht aitheantais, bhlais muid den fhuath uair éigin. Má bhí Íosa ábalta aghaidh a thabhairt ar ar tharla dósan tig linne freisin. Deir sé linn neamhionadh a bheith orainn. Níl deireadh déanta. Tiocfaidh tú tríd. Ach ná lig donar tharla duit do ghrá ná do chreideamh a mhúchadh.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • ‘Tabharfar ar láimh sibh’, is é sin, feallfar oraibh, fiú ag na daoine is dlúithe libh. Nuair a theipeann ar dhílseacht gaolmhaireachta, is ea is léir dom fírinne na fainice seo. Ach mar sin féin, creidim go bhfuil Dia an-chóngarach dom le linn na duainéise sin, ag faire orm agus ar gach ribe de ghruaig mo chinn. An gcuidíonn an méid seo liom seasamh ar mo bhonna agus mo ionracas a thabhairt slán?
  • ‘Is le bhur mbuanseasamh a ghnóthóidh sibh bhur n-namacha.’ Féachaim siar ar an chaoi ar láimhseáil mé an t-anró thar na blianta. Ar bhorr mé le linn na n-aimsirí sin? B’fhéidir go bhfuil níos mó den teacht aniar ionam anois, tríd an taithí a fháil go mbíonn Dia ag saothrú i gconaí chun leas a bhaint as mo thrioblóidí.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Fógraíonn Íosa dá dheisceabail go gcéasfar iad mar gheall airsean. De bharr a bhfianaise ina leith, tarlóidh teannas agus scoilt idir tuismitheoirí agus a gclann, idir dapome, a gcairde agus a ngaolta, agus cuirfear cuid de na deisceabail, fiú, chun báis. Ach dearbhaíonn Íosa go mbeidh an bua acu dá n-anamacha ag an chuid a fhanann dílis, de bharr a ndiongháilteachta.
  • A Íosa, cuidigh linn maireachtáil san ionad agus ins na toscaí mar a bhfuilimid beo anois, agus fianaise a thabhairt i do leith, pé áit is féidir linn. Cuidigh linn ár bhfaitíos a shárú, agus ár muinín a chur i do chúram grámhar, agus éirí inár seasamh ionas go n-áireofar muid ar lucht leanúna do Shlí.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha