User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 8:5-11

Briathar Dé

Tar éis dul isteach i gCafarnáum dó, tháinig taoiseach céad chuige ag achainí air: “A Thiarna,” ar seisean, “tá mo ghiolla ina luí sa bhaile ina phairiliseach agus é á chrá go léanmhar.” Dúirt Íosa leis: “Rachaidh mé ann á leigheas.” Ach dúirt an taoiseach céad á fhreagairt: “A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá isteach faoi dhíon mo thí. Ná déan ach an focal a rá agus beidh mo ghiolla leigheasta. Óir is duine mé féin atá i mo ghearroifigeach agus tá saighdiúirí agam fúm, agus deirim leis seo: ‘Imigh!’ agus imíonn, agus leis seo eile: ‘Tar!’ agus tagann, agus le mo sheirbhíseach: ‘Déan seo!’ agus déanann.” Nuair a chuala Íosa é, bhí ionadh air, agus dúirt leo seo a bhí á leanúint: “Deirim libh go fírinneach, ní bhfuair mé a leithéid seo de chreideamh ag duine ar bith in Iosrael. Deirim libh, tiocfaidh mórán anoir agus aniar agus beidh siad ina súí chun boird le hAbrahám agus le hÍosác agus le Iacób i ríocht na bhflaitheas.

Matha 8:5-11
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Rinne an taoiseach céid idirghuí le hÍosa thar ceann a sheirbhísigh. Níorbh ar a shon féin a rinne sé é seo. Cén duine ar mhaith liom idirghuí a dhéanamh ar a shon le hÍosa inniu?
  • ‘A Thiarna, ní fiú mé.’ An mbraithim riamh mar seo? An mbraithim riamh go bhfaighim níos mó ná mar atá tuillte agam? Mairimid i gcultúr teidlíochta, leis an dtuairim go bhfuilimid i dteideal gach a bhfuil ar fáil a fháil. Cad fúmsa?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is eiseamláir na hurnaí é an taoiseach céid iontach seo. Chuaigh creideamh an fhir seo i gcion ar Íosa. Bhí ionadh air. Chorraigh sé an croí ann. Tig linne fosta croí Íosa a bhogadh nuair is ar dhuine ar an gcaolchuid is mó a mbímid ag guí.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Oifigeach in arm na himpireachta ab ea an taoiseach céid agus fear é a raibh cumhacht agus stádas aige. Siúd é ag impí ar an múinteoir taistil seo, an scolaire beo bocht, gar a dhéanamh dó agus á thabhairt le fios narbh fhiú é go dtiocfadh Íosa faoina dhíon. Bhí ionadh ar Íosa ní hé amháin faoin muinín a bhí ag an bhfear as ach chomh maith céanna gur spreag a ghrá dá sheirbhíseach chomh mór sin é is gur chuir sé uaidh na bacainní céimíochta agus cine uile a bhain leis.
  • A Thiarna, is mór an méid de mo shaol atá tógtha ar choinbhinsiúin agus ar bhacainní sóisialta. Tabhair dom an grásta chun go mbeidh aird agam ar ghlór mo chroí agus go ndéanfaidh mé iarracht druidim leo siúd a dtig liom cuidiú leo.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ní raibh mórán daoine timpeall a bhí in ann ionadh a chur ar Íosa, ach seo duine ar éirigh leis sin a dhéanamhj. Creideann sé nach gá do Íosa ach focal an leighis a rá, agus gur leor sin chun a ghiolla a bhisiú. Fearacht an taoisigh céad, b’fhéidir go bhfuil mé cleachtach ar orduithe a thabhairt agus a fháil. An gcuirim ionadh ar Íosa riamh leis an chineál creidimh atá agam?
  • Deireann Íosa, ‘Rachaidh mé ann á leigheas.’ Léiríonn sé trócaire Dé, agus taispeánann nach gcuireann éagsúlachtaí cultúir ná cine teorainn ar bith le réim Dé. Ní Giúdaigh amháin a gheobhaidh fáilte ó Dhia isteach ina ríocht, ach strainséirí as na ciníocha anoir agus aniar. Guím go roinnfidh Dia orm ma an gcéanna.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is rud neamh-ghnách gach míorúilt, ach is rud neamh-ghnách an mhíorúilt seo ar dhá shainchúis faoi leith. Ar an gcéad dul, ní raibh Íosa ar an láthair inar leigheasadh giolla an oifigigh. Labhair Íosa an focal, agus leigheasadh an fear. Níor ghá, fiú, don searbhónta briathar leigheasta Íosa a chloisteáil. Ba leor é gur labhraíodh an focal. An ritheann sé linn riamh, nuair a labhraímid briathar Dé, gur féidir le duine éigin, áit éigin, leigheas a fháil, cé nach gcloiseann siad é?
  • Agus is é an dara rud neamh-ghnách a bhaineann leis an mhíorúilt seo: níl aon áit eile ins na soiscéala ina léiríonn Íosa an oiread sin d’ionadh háthasach is a léirionn sé anseo. Tá sé deacair duine ar bith eile a lua, ar thug Íosa moladh chomh croíúil dó, agus a thug sé don oifigeach págánach seo, ionadaí de chuid airm eachtrannaigh arbh fhuath iad leis na Giúdaigh. Cuireann an mhíorúilt seo i gcuimhne dúinn gur rud uileghabhálach é misean Chríost, agus go gcuimsíonn sé gach duine dá bhfuil ann. Tugann sé le fios dúinn go mbaineann uilíochas leis an chine daonna go léir, d’ainneoin easpa coúlachta eatarthu.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha