User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 15:29-37

Briathar Dé

D’fhág Íosa an áit sin agus bhain amach bord farraige na Gailíle. Chuaigh sé an sliabh suas agus shuigh ansin. Agus tháinig na daoine chuige ina sluaite móra, agus bhí acu leo bacaigh agus mairtínigh agus daill agus balbháin agus mórán eile, agus shín siad ag a chosa iad agus leigheas sé iad. Agus rinne na sluaite ionadh de nuair a chonaic siad caint ag balbháin, mairtínigh slán, siúl ag bacaigh agus radharc ag daill; agus thug siad glóir do Dhia Iosrael.

Ghlaoigh Íosa a dheisceabail chuige agus dúirt: “Tá trua agam don slua, mar sin trí lá tugtha acu liom anois agus gan aon bhia acu. Agus níor mhaith liom iad a scaoileadh chun siúil ar céalacan le heagla go mbuailfeadh laige iad sa tslí dóibh.” Ach dúirt na deisceabail leis: “Cá bhfaighimis a ndóthain aráin don slua seo, agus sinn san fhásach?” Dúirt Íosa leo: “Cé mhéad builín atá agaibh?” “Tá a seacht,” ar siadsan, “agus tá beagán mioniasc.”

D’ordaigh sé don slua ligean fúthu ar an talamh, agus thóg sé na seacht mbuilíní agus na héisc, d’altaigh, bhris agus thug do na deisceabail iad, agus thug na deisceabail do na sluaite iad. D’ith siad uile agus bhí siad sách, agus thóg siad suas an bruscar fuílligh, lán seacht gcléibhíní.

Matha 15:29-37
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ba dhaoine briste iad siúd a tháinig chuig Íosa. Bhí sé fíor an uair sin agus tá sé fíor fós sa lá atá inniu ann. Is é seo an fáth a bhfuilim anseo ag éisteacht le hÍosa. Cén áit a bhfuil mo shaol briste; cén áit a bhfuil cumhacht a chneasaithe de dhíth orm? Tá sé tábhachtach dom dul i dteagmháil leis an áit sin i mo shaol, chun a bheith níos congaraí d’Íosa.
  • Beathaíonn Íosa sin go maith leis an mbeatha mhíorúilteach atá ina Bhriathar. Tá ár ndóthain agus farasbarr againn chun ár n-ocras a shásamh go hiomlán. Éistimid, déanaimid machnamh, mairimid de réir briathar Dé agus braithimid an tsíocháin a thugann sé sin.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • A Thiarna, níl cuimse ar bith le do thaise do chách. Níl duine dá dtugtar faoi do bhráid nach mblaiseann ded’ leigheas ón uair a chuimlíonn sé leo ar shlí amháin nó eile.
  • Is sa bheag atá an áilleacht! Baineann tú leas as an mbeagán acmhainní a chuirtear ar fáil agus fágann tú raidhse acu. Beathaítear an uile dhuine. Go n-ofrála mé inniu as saoirse agus grá gach a bhfuil d’acmhainní ar fáil dom chun go gcuideoidh mé le faoiseamh a sholáthar sa domhan seo atá ar díth ghrá.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • A Thiarna, is tusa an té a thugann faoi deara é nuair atá ocras, nó tuirse nó dítheagar orainn, agus gan fosaoid ar bith a dhéanamh faoi druideann tú inár dtreo is a bhfuil á éileamh againn. Bhí tú spíonta ag na sluaite ag breith chugat na heasláin, na balbháin agus na daill. Arís agus arís eile sna Soiscéil is tusa an té a thugann bia don ocrach, agus a neartaíonn iad don turas atá amach rompu. Is tú arán na beatha.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Dúirt an Mháthair Treasa i dtaobh Íosa, ‘Baineann sé úsáid asainn mar uirlisí a ghrá agus a thrócaire ins an saol, d’ainneoin ár laigí agus ár lochtanna.’ Ins an mhíorúilt seo, ní sholáthraíonn, ná ní chumann, Íosa an bia as neamhní. Glacann sé leis an bheagán atá ag na haspail, agus méadaíonn sé é faoi mhíle. Is cuma cé chomh beag an méid atá agam le tabhairt uaim, dar liom, ach a luaithe a chuirim an méid sin i seirbhís Íosa le lánchroí, níl teorainn lenar féidir leis de mhaitheas a dhéanamh.
  • Sa mhíorúilt seo de mhéadú na mbuilíní agus na n-iasc, cuirtear i gceann dom gur féidir le hÍosa cothú spioradálta a chur ar fáil ar leibhéal atá i bhfad thar mo chumas a shamhlú. Tá dea-choibhneas diamhrach idir an mhéid a thugaim agus an tairbhe a bhaineann an Tiarna as.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha