User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 21:28-32

Briathar Dé

“Ach bhur mbarúil air seo: Bhí beirt mhac ag duine. D’agaill sé duine acu ar dtús: ‘A mhic,’ ar seisean, ‘téighse inniu ag obair san fhíonghort.’ D’fhreagair sé é: ‘Tá go maith, a dhuine uasail,’ ar seisean; ach ní dheachaigh. D’agaill sé an dara duine ar an gcuma chéanna, agus b’é a fhreagra seo: ‘Ní dhéanfaidh mé,’ ar seisean; ach ina dhiaidh sin tháinig aiféala air agus chuaigh. Cé acu den bheirt a rinne toil a athar?” “An dara duine,” ar siad. Dúirt Íosa leo: “Deirim libh go fírinneach, tá tosach ag na poibleacánaigh agus ag na striapacha oraibhse isteach i ríocht Dé. Óir tháinig Eoin chugaibh ar shlí na fíréantachta agus níor chreid sibh ann; na poibleacánaigh, áfach, agus na striapacha, chreid siad ann; agus cé go bhfaca sibhse é sin, níor bhuail an t aiféala mall féin sibh chun go gcreidfeadh sibh ann.”

Matha 21:28-32
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • D’ullmhaigh an Tiarna nithe móra i gcónaí do na daoine a roghnaigh sé. Ach nuair a tháinig an t-am chun na bronntanais seo a thairiscint trí thoscairí Dé, na fáithe, dhiúltaigh na daoine. Is é an sampla is deireanaí ná seanmóireacht Eoin Baiste. Shéan a mhuintir féin a achainí i leith creidimh ach ghlac na striapaí agus bailitheoirí na gcánacha págánta léi.
  • I dtaca leis seo de d’fhéadfaimis rabhaidh na bhfáithe i gcoinne uabhair a thabhairt chun cuimhne, mar shampla Zafainiá. Bheadh an Tiarna in ann pribhléidí an chine thofa a aistriú go héasca go cine eachtrannach agus idir an dá linn ceacht a nhúineadh d’Iosrael trína chuid eilimintí mórtasacha féin a chuileáil.
  • Is trí chroí umhal amháin a threorófaí muid chun na buntáistí uilig a thagann le teacht Íosa a thuiscint. Iarraimid air muid a dhéanamh fáilteach.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Sa pharabal seo ó Íosa, tá tosach ag na poibleacánaigh agus na striapacha – iad siúd ba mhó a thuill tarcaisne agus obadh an phobail – tá tosach acu ar an dream ceartaiseach. Iadsan na daoine a bhí saor do bhriathar Dé agus don athrú.
  • A Thiarna, tá cuireadh agam de shíor uait chuig lánmhaireacht na beatha. Guím go n-éireoidh mo chreideamh ionat níos doimhne fós de bharr mo theagmhála leis an suíomh Tearmann agus go léireofar é seo trí mo dhúil freastal ar dhaoine eile.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bhuel, ciacu den bheirt úd mise? An ‘déanaim rud ort a Dhaidí’ de dhuine slím sleamhain ach neamhiontaofa, nó an duine a dhéanann an gnó, fiú is gur gan chuannacht é?
  • Ní do lucht fáilíochta atá na flaithis geallta ach dóibh siúd nach mbeadh aon chiall lena mbeatha mura mbeadh Dia ann.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Iarrann Íosa orainn a mheas an bhfuil ár mbriathra i gcomhréir lenár ngníomhartha. Is furast caint a chaitheamh, breith a thabhairt agus ráitis a chur asainn. Is mó an deacracht a ghabhann le am, iarracht agus aire a thabhairt. Admhaím mo chreideamh ní i bhfocail an Domhnaigh amháin, ach chomh maith leis sin tríd an méid ama a chaithim ag saothrú ar son ríocht Dé i gcaitheamh na seachtaine. Is mó is fiú le hÍosa beagán gníomhartha ná mórán focla breátha.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Deireann Íosa liom, ‘Cad é do bharúil?’ An nglacaim seal ama chun machnamh cá bhfuil mo sheasamh i leith Dé? An dtugaim seans do m’anam riamh mo shaol a mheas i gceart? Iarraim ar an Tiarna cuidiú liom machnamh a dhéanamh i gceart ar na nithe is tábhachtaí chun mo leasa.
  • Nó an bhfuilim ar nós na gceannairí Giúdacha a bhfuil dealramh maith orthu, ach a fheidhmíonn go holc? Nó an bhfuilim cosúil leis na poibleacánaigh agus na striapacha a thuigeann go bhfuil siad i ndíth cabhair ó Dhia? An féidir liom drochmheas a chaitheamh ar dhaoine dá leithéidí?

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha