User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Eoin 1:29-34

Briathar Dé

Lá arna mhárach chonaic Eoin Íosa ag teacht chuige agus dúirt sé: “Seo é Uan Dé a thógann peaca an domhain. Eisean an té a ndúirt mé faoi: ‘Tá duine ag teacht i mo dhiaidh a bhfuil tosach aige orm, mar bhí sé ann romham.’ Níorbh aithnid dom féin é, ach is chun go nochtfaí d’Iosrael é a tháinig mé ag baisteadh le huisce.” Agus thug Eoin fianaise: “Chonaic mé,” ar sé, “an Spiorad, mar cholm, ag tuirlingt air ó na flaithis agus ag fanacht air. Níorbh aithnid dom féin é, ach an té a sheol mé ag baisteadh le huisce, dúirt seisean liom: ‘An té ar a bhfeicfidh tú an Spiorad ag tuirlingt agus ag fanacht air, eisean an té a bhaisteann leis an Spiorad Naomh.’ Chonaic mé agus is finné mé gurb é seo Mac Dé.”

Eoin 1:29-34
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Léiríonn ealaíontóirí Eoin Baiste go minic le lámh amháin sínte i dtreo Íosa. Meabhraíonn an íomhá dúinn páirt Eoin sa soiscéal. Léiríonn an íomhá freisin féintuiscint Eoin. Aithníonn Eoin cé hé Íosa ach is é Íosa amháin a thógann peacaí an domhain agus a bhaisteann leis an Spiorad Naomh. Is é Íosa Mac Dé.
  • Sa tráchtaireacht bhíobalta bhí aitheantas rúndiamhrach ag baint le hainm duine. Leantar leis an dtraidisiún seo sa bhFéile atá againn inniu nuair a thugaimid onóir d’Ainm Naofa Íosa. Sa Tiomna Nua déantar ainm Íosa a ghairm i mórán slite, an ceann is suntasaí in iomann Phóil, ‘Sin é an fáth ar ardaigh Dia thar na bearta é agus bhronn air an t-ainm úd atá os cionn gach ainm, i dtreo nuair a luafaí ainm Íosa go gcromfadh glúin gach neach dá bhfuil ar neamh agus ar talamh agus in ifreann agus go ndearbhódh gach teanga, in omós do Dhia an tAthair, gurb é Íosa Críost an Tiarna.’(Filipigh 2:9-11)
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Sa scéal as Soiscéal an lae inniu insítear dúinn faoin am ar thuig Eoin Baiste cérbh é Íosa dar leis-sean.
  • Agus tú ag machnamh ar an sliocht seo as na scrioptúir, b’fheidir go gcloisfeá Íosa ag rá na bhfocal a deir sé le gach deisceabal: “ Cé hé a deir sibhse mé?” Abair leis conas a fheiceann tú é agus conas a mhothaíonn tú faoi. Ansin éist leis agus é buíoch díot as tú bheith ag fanacht leis mar chompánach aige.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • I sliocht an lae inniu as an Soiscéal, labhraíonn Eoin Baiste faoi Dhia mar an duine a chuir ar a mhisean é agus faoin Spiorad mar an duine a thagann anuas ar Íosa agus a fhanann leis.
  • Ar feadh tamaill den urnaí, bí le Muire agus le hEoin de réir mar a thuigeann siad an fáth a bhí leis an Sean-Tiomna agus é ag titim amach díreach os a gcomhair. Is é seo plean thrí phearsa na Tíonóide chun eolas fúthu féin a thabhairt duit.
  • “Is é is lárnach den Diagacht agus den Spioradáltacht uilig gur mian leis an Tríonóid iad féin a fhoilsiú duit” (Karl Rahner).
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Spreagann Uan Dé cuimhní bíobalta ar uan Cháisc na nGiúdach, agus Fulaingt an tSeirbhísigh in Iseáia, a tugadh mar uan chuig a mharaithe, ag iompar ualach ár bpeacaí.
  • A Thiarna, aon uair a chloisim trácht ar ainghníomhartha barbartha a dhéanann ball dár gcine, nó ar éagóir nó ar phian a bhíonn á fhulaingt ag daoine mar gheall ar olc a dhéanann daoine eile, tugaim chun cuimhne gurb é seo an domhan ar tháinig tú chuige agus gurb é seo an t-ualach a thóg tú ort féin. Bhí an spreacadh i do dhroim chun cromadh faoin olc atá sa saol.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bhraith an fhianaise a thug Eoin Baiste ar an mhéid a nochtadh dó ina urnaí, agus ar a bhfaca sé lena shúile féin. Beannaigh me, a Thiarna, ionas go bhfeicfidh mé le breis soiléireachta cá bhfuil tú i mbun gnímh i mo shaol.
  • Tháinig Íosa chun peacaí an domhain a thógáil; ach ar uaire is leasc liom mo chiontacht a scaoileadh uaim, agus ligean dá bhfuil thart imeacht le sruth. A Uain Dé, a thógann peacaí an domhain, déan trócaire orm!
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is é an naíonán lag maoth i mbaclainn Mhuire an t-aon chosaint in aghaidh an fhill, an fhoréigin, an bhéadáin. Ar a mhodh caoin cineálta féin, is léir dó dúire ár gcroí. Trí theacht a Spioraid orainn sa bhaiste, leigheasann sé muid agus fuasclaíonn sé sinn ó ghéarbhroid.
  • A Dhia ghrámhair gheanúil, gearrann tú tríd an tranglam den fhéinleas ina bhfuilimid ceangailte. Fuasclaíonn tú muid ónar ndroch-chlaonta agus ónár mothúcháin dhorcha. Oscail ár meon agus ár gcroí don bheatha is mian leat a bheith againn ionas gur féidir linn dul i dteagmháil le daoine eile agus cabhrú leo fáil réidh lena n-ualaí.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá misean Eoin comhlíonta anois. Ba é a ghnó daoine a threorú chun Íosa, Uan Dé. Leis na focail seo, cúlaíonn Eoin as radharc, agus tagann Íosa ar an láthair, i lár baill i saol an duine, inár saol-na, agus tugann sé cuireadh dúinn dul ina theannta.
  • Bhí a fhios ag Eoin cérbh é Íosa, ach b’éigean dó fanacht go dtí gur léiríodh dó i dtobainne cad a bhí in Íosa dáiríre. Feiceann sé an Spiorad ag tuirlingt, go dtí go bhfanann sé ar Íosa. Tagann an Spiorad chun áit chónaithe bhuan dó féin a dhéanamh in Íosa. De réir mar a ghabhaim ar aghaidh trí chúrsaí an lae, an féidir liom greim a choinneáil ar an eolas go bhfuil Spiorad Dé ag líonadh mo bheatha go huile?

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha