User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcas 3:7-12

Briathar Dé

Chuaigh Íosa i leataobh i dtreo na farraige, é féin agus a dheisceabail, agus lean slua mór ón nGailíl é – ó Iúdáia fós, ó Iarúsailéim, ó Idiúmáia, ón taobh thall den Iordáin, agus ó thimpeall na Tuíre agus na Síodóine, tháinig slua mór chuige, nuair a chuala siad a raibh á dhéanamh aige. Agus dúirt sé lena dheisceabail bád a bheith ullamh acu dó mar gheall ar an slua le heagla go mbeidís ag brú air. Mar bhí sé tar éis mórán daoine a leigheas, sa chaoi, iad seo uile a raibh aicídí orthu, go mbídís ag plódú air chun baint leis. Agus nuair a d’fheiceadh na spioraid mhíghlana é, chaithidís iad féin síos roimhe agus screadadh siad amach: “Is tú Mac Dé!” Ach d’ordaigh sé go dian dóibh gan é chur in iúl.

 

 

 

Marcas 3:7-12
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Inactive
  Default
  • Is achoimre é seo ar an léamh ar an lear mór gníomhaíochtaí a chuimsíonn ministreacht Íosa. Dírítear aird ar sheanmóireacht, leigheas, agus díbirt deamhan. Is é Muir na Gailíle an suíomh, radharc a bhíonn coitianta in insint an tsoiscéil. I gcás go leor oilithreach comhaimseartha go dtí an Talamh Naofa is é seo an áit is fearr leo. Is anseo a bhraitheann siad is gaire d’Íosa.
  • Trí chuid de na háiteanna a ainmniú ónar thaistil “slua mór” chun bualadh le hÍosa, leagann Marcas béim ar an gcaoi ar a bhfuil a cháil tar éis fás. Seasann na háiteanna don tuaisceart, deisceart, oirthear agus iarthar. Is ionaid iad le daonraí móra Giúdacha, cé go bhfuil an Tuír agus Siodón i gcríocha na nGintlithe. Ach níl sa “slua mór” seo ach oiread na fríde i gcomparáid le líon na gCríostaithe inniu. Is féidir caint go dlisteanach faoi Eaglais Dhomhanda.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Nuair a chloisimid scéal mar seo agus nuair a fhoghlaimímid cé chomh fuadrach is bhí saol Íosa, b’fhéidir go gceapfaimis nach dtarlódh mórán lena ais inár saol féin. Ag amanna mar sin tá sé tábhachtach a thuiscint go mbíonn Íosa i láthair agus go labhraíonn sé linn inár gcroí is inár n-anam a bhíonn lán d’eachtraí. Gránn sé gach duine againn ina nduine is ina nduine. Agus muid ina láthair, is féidir linn bheith mar a bhímid ar fad ar fad.
  • Bí le hÍosa agus aird ort á díriú aige ar ar mó leis i do shaol agus ar do dheabhóid uilig dósan agus do dhaoine eile.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Go hobann tá Íosa ina chuid iontais – tá an lucht féachana a tháinig i bhfad is i ngearr ag plódú air cuid acu go fiú ó na críocha coimhthíocha. Níl ní ar bith a shásóidh iad ach baint leis.
  • Tig linne inár n-aimsir féin ‘baint’ le hÍosa ar iliomad slí, ar a n-áirítear ár n-urnaí trí shuíomh 'Tearmann', agus é seo ina áis againn chun teagmháil leis agus lena láthreacht inár mbeatha.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is é a deireann gach Críostaí, ‘Is Mac Dé thú!’ Ach fós, is rud sunasach an deighilt idir chiníocha a tharlaíonn in imeachtaí creidimh. Go fiú san Afraic, scaradh ó chéile mairtírigh Chríostaí sna lasracha inar dódh iad. Anois, táimid ag iarraidh aontas agus meas ar a chéile a bhaint amach. Tá míle bláth i ngairdín Dé.
  • Deireann tú, a Thiarna, iad siúd nach bhfuil id aghaidh, tá siad leat. Is tú tógálaí ár dtí, áit chónaithe ár n-anama. Cé nach bhfuilimid gan locht mar dheisceabail, mar sin féin, is muid na clocha beo lena dtógann tú dídean do dhaoine eile. A Thiarna, go dté mé sa tseans maidir le tionscnamh amháin ar son na haontachta agus ar son seirbhís ghrámhar i bpáirt le chéile.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Léirítear anseo an tarraingt omhaighnéadach a bhí mar bhua pearsanta ag Íosa. Chuireadh an ghnáth-chosmhuintir fáilte is fiche roimhe, pé áit a ngabhfadh sé. Tagann siad chuige d’aon mhian amháin – chun baint leis de láimh, agus leigheas a fháil uaidh. Spréann fuinneamh grámhar ó Íosa amach.
  • An bhfuilim socair im intinn faoi dhul i gcomhluadar leis an scata glórach díograiseach seo de dhaoine bochta? An féidir liom a admháil go dteastaíonn leigheas ó lámh Mhac Dé uaimse chomh maith le cách? An spréann a leigheas uaimse amach chun daoine eile?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Níor shantaigh Íosa gártha molta an tslua; níor lorg sé likes nó followers ar líne chun a ghradam a mhéadú. Ba leor a fhios a bheith aige cérbh é féin. Mar an gcéanna, an fios atá agam orm féin mar dhuine, tá sé bunaithe ar mo bheith im mhac nó im iníon ag Dia, ar an ghaol grámhar atá agam le foinse na beatha.
  • Thug na daoine aird ar ghníomha Íosa, agus tháinig siad chuige. Cén bhrí domsa is féidir liom a bhaint as an chuntas seo i dtráth seo mo ghuí?

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha