User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lúcás 12:8-12

Briathar Dé

Deirim libh, gach aon duine a ghlacfaidh liomsa os comhair daoine, glacfaidh Mac an Duine leis sin chomh maith os comhair aingeal Dé; ach an té a shéanfaidh mise i láthair daoine, séanfar eisean i láthair aingeal Dé. Agus gach aon duine a déarfaidh focal in aghaidh Mhac an Duine, maithfear dó é; ach an té a mbíonn diamhasla déanta aige in aghaidh an Spioraid Naoimh, ní bhfaighidh sé maithiúnas ann. Nuair a thabharfar sibh i láthair na sionagóg agus na ngiúistísí agus an lucht údaráis, ná bígí go himníoch ag fiafraí conas bhur gcúis a phlé, ná cad a déarfaidh sibh; óir múinfidh an Spiorad Naomh daoibh an uair sin féin na nithe nach foláir a rá."

Lúcás 12:8-12
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Uaireanta is léir dom nach mbím toilteanach aitheantas a thabhairt d’Íosa i láthair daoine eile: bíonn eagla nó náire orm nó ní bhíonn a fhios agam cad a déarfainn i ndáiríre. Iarraim an grásta ar Íosa finné a dhéanamh díom i láthair daoine eile, agus creidiúint ina gheallúint go múinfidh an Spiorad Naomh dom na nithe nach foláir a rá gach uair.
  • Inniu ceiliúraimid cuimhne mná láidre nach raibh eagla uirthi dul i ngleic leis an bhforas ina raibh ceannas ag fir agus bheith ag obair chun an Eaglais a athchóiriú trí athnuachan spioradálta ó fhréamh. Guím go mbeidh meas níos mó agam ar áit agus ar ról na mban chun an Eaglais a tharraingt níos cóngaraí don staid a theastaíonn ó Íosa.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá Íosa ag trácht anseo ar na dóigheanna éagsúla ina dtéann caidreamh leis i bhfeidhm ar ár mbeatha. San urnaí, druideann muid ina leith inár gcroí féin mar chara agus mar choimhde, agus bíonn an urnaí seo mar thaca againn le go mbeidh muid fortúil agus ár mbeatha á chaitheamh againn de réir luacha Críostaí i saol na linne seo. Aon uair a bhíonn muid i gcruachás ar leith, cuidíonn an Spiorad Naomh linn de réir pé riachtanas atá againn ag an am áirithe sin.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Geallann Íosa go mbeidh sé dilis dóibh siúd go léir a thugann a ndílseacht dó. Is spreagadh eile fós dúinn an méid seo chun fanacht dílis mar fhinnéithe ar Íosa Críost agus ar a theachtaireacht.
  • Ní hamháin go ngeallann Íosa go mbeidh sé i láthair i gcónaí i saol na ndaoine a fhanann dílis dó, ach geallann sé dóibh leis cabhair agus inspioráid ón Spiorad Naomh, go háirithe in am na práinne. An mothaím saoirse agus faoiseamh de bhrí gur eol dom gur féidir liom glaoch ar an Spiorad Naomh am ar bith lena chabhair a fháil.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is eol do Íosa go bhfuil dream ag caitheamh achasán leis agus ag magadh faoi, agus ag labhairt an oilc faoi. Tá daoine eile ann á chosaint, agus ag seasamh ar a shon. Is é an tráth guí a híonn againn an t-am sa lá chun ár gcroí agus ár meon a oscailt don Spiorad Naomh, láithreacht Dé, an cosantóir agus an bronntóir, foinse na heagna. I dtráthanna hurnaí, is féidir linn deis a fháil chun teacht ar na smaointe is na ocinntí cearta a oireann dúinn.
  • Oibríonn an Spiorad Naomh trínár spreagadh go séimh mánla, ár saol a chaitheamh mar a dhein Íosa. An t-am a chaithim istigh le Tearmann Naofa, cuireann sé áthas ar an Spiorad. Ansin, tugann an Spiorad cuireadh dom an méid atá foghlamtha agam san urnaí a chur i ngníomh i mo shaol.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Nuair a bhuailtear daoine le faitíos, déantar strainséirí díobh agus laghdaítear a gcumas. Is féidir an faitíos a úsáid mar uirlis chun daoine a cheansú agus an pobal a dhíscaoileadh ó chéile. Tá Íosa ag rá anseo nach gá do leantóirí Chríost bheith faiteach. Cuirfidh an Spiorad ar chumas deisceabal an rud ceart a labhairt amach.
  • Agus mé ag guí id fhochair, a Thiarna, gabhaim buíochas leat as do mhaithiúnas a fháil nuair a bhí éagumas orm de dheasca mo fáitís. Is féidir le do ghrá an faitíos sin a chur ar ceal. Arís agus arís eile, deireann tú liom gan bheith faiteach. Cuir ionam do spiorad misnigh, ionas go mbeidh ar mo chumas labhairt go soiléir agus go muiníneach le daoine eile i dtaobh do bhriathair.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha