User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha9:35-38

Briathar Dé

Ghabh Íosa ar fud na gcathracha agus na mbailte go léir, ag teagasc ina sionagóga agus ag fógairt dea-scéil na ríochta, ag leigheas gach galar agus gach éagruas. Agus nuair a chonaic sé na sluaite, ghlac sé trua dóibh, mar go raibh siad ina luí go tréith mar a bheadh caoirigh gan aoire. Ansin dúirt sé lena dheisceabail: "Tá an fómhar fairsing ach níl ann ach meitheal bheag. Dá bhrí sin guígí Máistir an fhómhair go gcuireadh sé meitheal uaidh isteach ina fhómhar."

Matha9:35-38

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • I láthair na hanbhainne agus an chiaptha a bhíonn le fulaingt ag a lán, cuireann Íosa i gcuimhne dúinn dul i muinín Dé. Agus muid i mbun ár gcuid oibre bíonn an chuma orainn go mbionn an saol ag brath orainn, ach guímid amhail is ar Dhia a bhí gach uile ní ag brath. Is é atá ina Thiarna ar an bhfomhar. Is leis an domhan, agus ní linne é. Déanaimid ár ndicheall, agus fonn orainn cúnamh a thabhairt. Ach ní le fóirithint air in am na práinne a chruthaigh sé muid. Ní thagann deireadh le slánú an chine dhonna ariamh. Agus ár ndicheall déanta againn, casaimid I dtreo Ár nAthair ar neamh agus deirimid: /Táim buíoch dhíot as ligint dom bheith páirteach san obair seo, Is fútsa anois e, a Thiarna./

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha