User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 12:46-50

Briathar Dé

Ag caint mar sin leis na sluaite a bhí sé nuair a tháinig a mháthair agus a bhráithre agus sheas siad amuigh ag iarraidh labhairt leis. Dúirt duine éigin leis: "Feach, tá do mháthair agus do bhráithre lasmuigh ag iarraidh labhairt leat." Agus dúirt leis an té a d’inis dó é: "Cé hí mo mháthair agus cé hiad mo bhráithre?" Agus ag síneadh a láimhe faoina chuid deisceabal, dúirt: "Féach mo mháthair agus mo bhráithre! óir, duine ar bith a dhéanfaidh toil m’Athar atá ar neamh, is bráthair dom é agus is siúr agus is máthair."

Matha 12:46-50
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Dheimhnigh Muire an meas a bhí aici ar a raibh ina cro,í díreach mar a rinne Íosa nuair a dheimhnigh sisean é. Tugadh níos mó cúise di chun ríméad a bheith uirthi. Iarraim ar Dhia mé a dhearbhú i m’fheiniúlacht féin agus ina ndéanaim féin.
  • Labhraíonn Íosa i gcónaí faoin gcuireadh chun bheith i réimeas Dé mar rud leathan cuimsitheach. Gabhaim buíochas as flaithiúlacht Dé a fheiceann mise san áireamh i bplean grámhar Dé.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • D’fhéadfadh an téacs seo bheith ina chúis le hÍosa a cháineadh as é a bheith dímheasúil, ded reir dealraimh, lena mháthair agus lena dheartháireacha. Mar sin féin, ba chóir dúinn é a léamh i bhfianaise na slí ar mian leis a theaghlach a mhéadú ionas go mbeimid uile inár mbaill den aon teaghlach amháin agus Dia inár n-athair. Teaghlaigh a bhfuil mic agus iníonacha uchtaithe acu, tig leo é seo a thuiscint nuair a chaitear go cothrom leo mar dhaoine den teaghlach amháin. Meabhraítear dúinn go gcaithfimid Dia a ghrá agus ár gcomharsa a ghrá leis an ngrá ceannann céanna.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá cuireadh agam ó Íosa a bheith i mo dheisceabal dá chuid. Ní hionann sin is a bheith ag fuirseoireacht sna sála air – is ionann é agus go mbeidh mé i mo bhall ionúin dá theaghlach. Is í Muire barrsamhail na deisceabalachta: tá sí oscailte do thoil Dé agus tacaíonn sí le hÍosa ina mhinistreacht. Is í ar máthair cheansa í agus cuidíonn sí le clann Dé go huile ionas go mbeidh siad ina ndriotháireacha agus ina ndriofúracha sa Tiarna.
  • ‘Is é an teaghlach locus bunaidh an chonartha idir an Eaglais agus cruthú Dé.’ An Pápa Frainsias.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is í an cheist lárnach atá á hardú ag Íosa, ‘Cé hí mo mháthair?’ Freagra cointinneach a thugann sé ar an gceist agus tá sé mar aidhm aige daoine a chur ag macnamh ar a gcuid tosaíochtaí. Déantar talamh slán dá ghaol le Muire, a mhathair, ar bhonn na bitheolaíochta agus na síceolaiochta. Níl baol ar bith gur mian le hÍosa a bheith easonórach ina leith sin. Ach tá gaolmhaireacht eile agus ní bunús folaíochta atá léi ach creideamh. Éiríonn an ghaolmhaireacht seo as freagairt do ghlaoch Íosa é a leanacht. Aithníonn muid í mar dheisceabalacht. Tá tús áite ag an ngaol seo ar gach mianach eile gaoil idir daoine.
  • An bhfuilim i gcónaí aireach maidir leis na tosaíochtaí lena gcaithim mo bheatha?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • B’fhéidir go bhfuil cuma na ogiorraisce ar an léamh Soiscéil gairid seo, ach is amhlaidh atá Íosa ag tabhairt ómóis do Mhuire, arbh é a Fiat (‘Go ndéantar dom de réir d’fhocail’) an gníomh tola ba mhó riamh. Cé ach Muire, agus í ina cailín óg, ba mhó a dhein toil an Athar? Cé ach í a ghlac chuici, leis an oiread sin féile croí agus grásta, an cúram ábhalmhór bith-thábhachtach a tugadh di, nuair a thoiligh sí? Cér leis, ach í, an croí a sháfaí le claíomh, cér leis, ach í, an oiread sin dobróin?
  • Go raibh maith agat, a Mhuire, as do fiat, as do fhreagra, ‘Go ndéantar dom’, don Athair, agus as ar tháinig an bheatha nua chugainn uile. Cuidigh linne freagairt do thoil an Athar le do chuid féile agus suaimhnis croí féin.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Cérbh é an uair dheiridh a mhothaigh mé go raibh mé fágtha im sheasamh ‘lasmuigh’? Nuair a airím ar an dóigh sin, an ndéanaim iarracht labhairt le hÍosa?
  • Ar a laghad, toisc go ndéanaim iarracht toil Dé a dhéanamh, is duine mé de theaghlach muinteartha Íosa! Go lige an méid sin sonas a thabhairt dom inniu.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha