User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 13:54-58

Briathar Dé

Agus ar theacht ina dhúiche féin dó, bhíodh sé ag teagasc na ndaoine ina sionagóg, ionas gur ghabh iontas iad: "Cá bhfuair sé seo," deiridís, "an eagna seo agus na míorúiltí? Nach é mac an tsaoir adhmaid é seo? Nach í a mháthair an bhean a bhfuil Muire uirthi? Agus nach iad Séamas agus Iósaef agus Síomón agus Iúdás a bhráithre? A shiúracha freisin, nach bhfuil siad uile inár measc? Cá bhfuair sé na nithe seo uile, mar sin?" Agus ghlac siad scannal ann. Ach dúirt Íosa leo: "Ní bhíonn fáidh faoi neamhchion ach amháin ina dhúiche agus ina theaghlach féin." Agus ní dhearna sé mórán míorúiltí ansiúd de dheasca a ndíchreidimh.

Matha 13:54-58
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Dhiúltaigh a dhaoine féin d'Íosa ach ghabh iontas iad faoina eagna agus a chumhachtaí. Níor fhéad siad glacadh mar oide leis an duine gnáthach seo, arbh dhuine díobh féin é agus ar fhreastail a mhuintir ar an tsionagóg chéanna leo féin. Cé gurbh í an fhírinne a bhí á rá aige, níorbh áil leo éisteacht leis.
  • Déanaim urnaí ar son go mbeidh eagna agus soilsiú agam ionnas go n-éisteod agus go ndéanfad macnamh ar theagasca Íosa le léirstean agus eagna athnuaite, agus go mbeidh léargas agam ar an mbaint atá acu le m'aistear creideamh in éindí leis.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Dealraíonn se gur tharla ala solasmhar don phobal dár díobh Íosa, nuair a thainig léas tuisceana chucu a léirigh dóibh méid a eagna agus cumhacht a ghníomh. Ach ansin, dhubhaigh an spéir orthu arís , agus dúirt siad, ‘Dá mba dhuine ar leith é dáiríre, ní bheimis gan an cháil sin a aithint air’. Tarlaíonn freisin, ar uaire, le linn ár saoil, go dtagann splancanna tuisceana chugainn, nuair a fheicimid a bheannaithe atá muid, agus cá mhéanar dúinn – i gcomparáid le daoine eile, b’fhéidir. Ach ansin, go róluath, minic go leor, tiontaímid arís ar an chnáimhseáil, mar is gnáth. Bhí muintir shráidbhaile Íosa ina gcónaí san aon phobal leis, ach theip orthu glan amach a aithint cé a bhí ann. Glacaim an tráth urnaí seo chun dul i láthair Íosa, chun é a aithint, agus chun iarraidh air cuidiú liom breathnú ar mo shaol mar a bhreathnaíonn seisean air.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ní raibh na daoine i mbaile dúchais Íosa ullamh chun éisteacht le briathra eagna ó dhuine dá muintir féin. Seans go mbím féin bodhar ar uaire don eagna a bhíonn thart timpeall orm, agus gur mó mo aird ar ghlórtha ón imigéin.
  • Bhí seanaithne ar Íosa ag na comharsana a bhí aige sa bhaile, ach is cosúil nárbh eol dóibh é dáiríre. Mar sin, thugadh Íosa cuireadh do dhaoine arís agus arís eile chun foghlaim uaidh, chun é a leanúint go dlúth, chun páirt a ghlacadh ina shaol

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha