User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 14:1-12

Briathar Dé

San am sin, chuala Héaród, an rí cúige, iomrá faoi Íosa, agus dúirt sé le lucht a chúirte: "Eoin Baiste é seo: tá sé éirithe ó mhairbh, agus sin é an fáth a bhfuil na míorúiltí á n-oibriú tríd." Is amhlaidh a bhí Héaród tar éis Eoin a ghabháil agus é chur i ngéibheann agus i bpriosún mar gheall ar Héaróidias, bean Philib a dheartháir. Mar dúirt Eoin leis: "Ní ceadmhach duit í bheith agat." Ba mhaith le Héaród é chur chun báis ach eagla bheith air roimh na daoine, mar bhí meas fáidh acu air. Ach nuair a bhí cuimhne lae a bhreithe á comóradh ag Héaród, rinne iníon Héaróidias rince os comhair na cuideachta agus thaitin sí chomh mór sin le Héaród gur gheall sé faoi bhrí na mionn rud ar bith a d’iarrfadh sí a thabhairt di. Bhí ceacht faighte óna máthair aici seo áfach: "Tabhair dom anseo ar mhias," ar sise, "ceann Eoin Baiste." Bhuail aiféala an rí, ach mar gheall ar a mhionn agus ar na daoine a bhí ag bord leis, d’ordaigh sé an aisce a thabhairt di, agus chuir faoi deara Eoin a dhícheannadh sa phríosún. Tugadh a cheann isteach ar mhias le tabhairt don chailín agus rug sise ag triall ar a máthair é. Tháinig deisceabail Eoin agus thóg siad leo an corp chun a adhlactha; tháinig siad ansin á insint d’Íosa.

Matha 14:1-12
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Níor mhian le Héaród Eoin a chur chun báis an oíche sin. Is amhlaidh a chuir a bhean ina luí air é a dhéanamh mar fear meata ab ea é. Bhí eagla air roimh na daoine a raibh urraim acu d’Eoin; is eagal leis anois dearcadh na n-aíonna atá ar bord leis má loiceann sé ar an mionn atá tugtha aige. Cá minic a dhéanaim cinntí ar bhonn meatachta? Tabhair dom, a Thiarna, an misneach chun go ndéanfad an ceart, cuma an bhfuil gnaoi daoine leis nó nach bhfuil.
  • An eol dom cé mar atá sé ‘duine a dhícheannú’ ar son cosc a chur ar an bhfírinne atá le cur in iúl aige?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Mar thoradh ar mharú Eoin Baiste, tháinig na deisceabail i leith Íosa. Cé go raibh an chuma air go raibh an deireadh caillte óna dtaobhsan dhe, chuaigh siad i gcontúirt a mbeatha chun seilbh a fháil ar chorp Eoin. Ba ghníomh grá á chur i gcríoch acu é, agus "tháinig siad ansin á insint d'Íosa." Tuigimis gur iondúil nach mbíonn dorcha gan sorcha ina dhiaidh.
  • Bhí Héaród faoi chuing ag tuairimí daoine eile. Chun nach náireofaí é, rinne sé cinneadh gearrtéarmach a chuaigh sa mhuileann air i ndeireadh na cúise mar gurbh é an marú a thoradh. Conas a dhéanaimse comhairle? Ar roghnaigh mé ariamh an bealach is réidhe?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • An gheallúint mhór a thug Hearód, ní raibh sí cothrom ná ceart, mar ní raibh sí meáite de réir na céille ná na córa. Guím ar a son siúd uile a bhfuil a saol as ord agus as alt, agus nach léir dóibh cá bhfuil a leas le fáil acu. Tugaim chun mo chuimhne na daoine a fhulaingíonn mar gheall ar uabhar daoine eile, agus ligim do Dhia a insint dom cad a d’fhéadfainn a dhéanamh agus conas is ceart dom guí.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • A leithéid de eachtra fhuilteach ghránna! Bhí de mhisneach ag Eoin Baiste labhairt amach gan scáth nuair ba shábháilte dó fanacht ciúin gan focal a rá. Agus, fearacht mórán daoine roimhe siúd, agus ina dhiaidh, fuair sé bás dá bharr. Conas mar a théann an scéal seo i gcion orm? An labhraím amach am ar bith in aghaidh na héagóra?
  • Is scéal é seo faoi mhothúchain dhiúltacha – faitíos, ainmhian, fuath, meas saolta. Is féidir le mothúcháin sinn a threascairt ionas gur cuma linn cad a tharlóidh dá bharr. Níl mórán measa ag go léor daoine ar an fhéinsmacht na laetha seo. Ach is bronntanas ón Spiorad é. An bhfuil seans ann gur gá dom é a iarraidh i mo ghuí?

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha