User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha:17:22-27

Briathar Dé

Bhí siad i gcuideachta a chéile sa Ghailíl nuair a dúirt Íosa leo: “Titfidh sé amach go dtabharfar Mac an Duine ar láimh do dhaoine,go gcuirfidh siad chun báis é agus go n éireoidh sé an treas lá.” Agus ghabh buaireamh mór iad.

Ar theacht isteach i gCafarnáum dóibh, tháinig lucht bailithe an dá dhrachma ag triall ar Pheadar agus dúirt siad leis: “Nach n íocann bhur máistir an dá dhrachma?” ar siad. “Íocann,” ar seisean. Ach ar dhul isteach sa teach dó, bhain Íosa tosach an scéil de á rá leis: “Do bharúilse, a Shiomóin: cé uathu a dtobhann prionsaí an tsaoil seo cíos nó cáin – an óna gclann féin nó ó choimhthígh?” Nuair a dúirt sé gur ó choimhthígh, dúirt Íosa leis: “Dá réir sin, tá an chlann saor. Ach le heagla go dtabharfaimis scannal do na daoine seo, téigh síos chun na farraige agus caith amach duán, agus an chéad iasc a thiocfaidh aníos tóg é agus nuair a osclóidh tú a bhéal gheobhaidh tú státar ann. Tóg é sin agus íoc leo mo tháillese agus do tháille féin.”

 

Matha:17:22-27
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Samhlaigh go bhfuil tú ag turasóireacht le buíon de do lucht leanúna ar “ghabh buaireamh mór iad”. Tá an chuma air go bhfuil na deisceabail ag teacht ar an tuiscint gurb é an chríoch a bheidh ar an misean siúlach seo ná an teip agus an náiriú. Má “ghabh buaireamh” iad mar gheall ar a ndúirt Íosa is léir dá réir sin go bhfuil tuiscint ag fás iontu go bhfuil sé dáiríre.
  • Is ar éigin a bhí Peadar ar a shuaimhneas faoin dóigh fhánach a chaith Íosa leis na húdaráis cánach. Tá an chosúlacht air go bhfuil dímheas aige ar an gcóras.
  • An dóigh leat gur aimsigh Peadar an bonn airgid i mbéal an éisc?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ní raibh na deisceabail in ann a shamhlú conas a mhairfidís in éagmais Íosa; bhí an oiread sin aithne curtha acu air, trí bheith ina theannta, trí bheith ag éisteacht leis, trí bheith ag breathnú air agus ar a chuid saothair, agus trí ag meabhrú ar a bhriathra. Ba ábhar buartha agus bagartha dóibh a chuid cainte faoin athrú a bhí le teacht. Ábhar buartha agus bagartha a bheidh sa todhchaí domsa chomh maith mura gcloisim briathra Íosa agus a gheallúint a fháil go mbeidh sé i láthair faram go buan. Guím go gcloise mé a chuid briathra arís ag rá liom, ‘Go raibh síocháin leat’, ‘Bíodh uchtach agat’, ‘Ná bíodh eagla ort’.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Theip glan ar na deisceabail a thuiscint gurbh é a bhí i ndán do Íosa bás gránna a fháil, agus ansin go n-aiséireodh sé. Is ina dhiaidh, le ciall cheannaigh, a thuigimid gach beart. Sin é an fáth go bhfuil sé tábhachtach dúinn nós an mhachnaimh a chleachtadh. Má dhéanaimid faillí san mhachnamh, teipfidh orainn mínobair lámh an Tiarna a aithint i ngnáthchúrsaí an lae.
  • D’íoc Íosa an cháin a bhí dlite air. Thug sé urraim do lucht an údaráis, idir shibhialta agus reiligiúnach, fiú nuair nár aontaigh sé leo. Tá ábhar machnaimh dúinn anseo.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ní raibh ar chumas na ndeisceabal cur suas leis an scéal faoin droch-chríoch a imreofaí ar Íosa. Baineann an fhulaingt dár seasamh sinn. Ní thig linn í a thuiscint i gceart. Mar sin, ní foláir dúinn fanacht i ngiorracht do Íosa, nó caillfear muid. Baineann Íosa ciall as an fhulaingt, agus cuireann sé an chiall sin ar fáil dúinn ar leibhéal domhain nach féidir linn brí a bhaint as, ach amháin trí chreideamh.
  • A Íosa, cuidigh linn freagairt mar is ceart ar na nodanna, agus ar nas soncanna, a thugann an Spiorad Naomh dúinn, ionas go n-éireoidh linn ár saol a chaitheamh ar bhealach a thugann dínit dár gcomhthaistealaithe ar bhóthar na beatha. Go dtuga muid an dea-shampla, gan dochar nó olc a dhéanamh do dhaoine eile.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha