User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mth 1:18-23

Briathar Dé

Seo mar a tharla Íosa Críost a shaolú. Bhí Muire, a mháthair, luaite le Iósaef, agus sula ndearnadar aontíos, fuarthas torrach í ón Spiorad Naomh. Ba dhuine cóir a fear céile Iósaef, ach níorbh áil leis go dtabharfaí míchlú di, agus chinn sé í a scaoileadh uaidh os íseal. Ag machnamh ar an méid sin dó, áfach, thaispeáin aingeal ón Tiarna é féin do i mbrionglóid agus dúirt: "A Iósaef, a mhic Dháiví, ná bíodh eagla ort do bhean chéile Muire a thabhairt abhaile leat, óir, an leanbh atá gafa aici, is ón Spiorad Naomh é. Béarfaidh sí mac, agus tabharfaidh tú Íosa mar ainm air, óir slánóidh sé a phobal óna bpeacaí." Thit an méid sin go léir amach chun go gcomhlíonfaí a ndúirt an Tiarna tríd an bhfáidh: "Beidh an mhaighdean torrach agus béarfaidh sí mac agus tabharfar Imeánuéil mar ainm air," ? ainm a chiallaíonn: Tá Dia linn.

Mth 1:18-23

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Ina dhráma Nollag, Barjona, rinne Jean Paul Sartre iarracht Iósaef a shamhlú agus é I mBeithil Ní dhéanfainn Iósaef a phéinteáil. Ní dhéanfainn a theaspáint ach scáth i gcúl an stábla, agus dhá shúil shoillseacha. Óir níl a fhios agam céard a dhéarfainn faoi Iósaef, agus níl a fhios ag Iósef céard a dhéarfadh sé faoi féin. Adhrann sé, agus bíonn áthas air adhradh, agus airíonn sé go bhfuil sé dúnta amach beagán. Creidim go bhfoilingíonn sé mar feiceann sé cé chomh cosúil le Dia is atá an bhean seo a bhfuil grá aige di; mar atá sí cheana le taobh Dé. Mar tá Dia tar éis briseadh isteach i ndlúthchaidreamh an teaghlaigh seo mar a bheadh buama ann. Tá Iósaef agus Muire scartha go deo ag an bpléascadh solais seo. Agus samhlaím go mbeidh iósaef ar feadh a shaoil ag foghlaim le glacadh leis seo

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha