User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 22:15-21

Briathar Dé

D'imigh na Fairisínigh ansin ag déanamh comhairle le chéile chun go mbéarfaidís i ngaiste air sa chaint, agus chuir siad a ndeisceabail féin chuige mar aon leis na Héaródaigh chun a rá leis: "A Mháistir, tá a fhios againn gur fear fírinneach thú agus go múineann tú slí Dé san fhírinne gan beann agat ar dhuine ar bith, agus gan féachain do phearsa seachas a chéile. Abair linn do bharúil, mar sin: An dleathach cáin a íoc le Céasar nó an mídhleathach?" Ach bhí a fhios ag Íosa an mhallaitheacht a bhí iontu agus dúirt: "Cad ab áil libh ag baint trialach asam, a bhréagchráifeacha? Taispeánaigí bonn na cánach dom," agus shín siad déanar chuige. Dúirt sé leo: "Cé hé arb í seo a íomhá agus a inscríbhinn?" "Céasar," ar siad leis. "Maith go leor," ar seisean leo, "íocaigí le Céasar na nithe is le Céasar agus le Dia na nithe is le Dia."

Matha 22:15-21
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bíonn dhá aghaidh ar an aon bhonn: insíonn aghaidh acu cén t-údarás a d’éisigh an bonn; tagairt do stair nó do ghné cultúir a bhíonn ar an aghaidh eile. Tá mé cruthaithe ar dheilbh Dé. Beirim fiúchas chuig na daoine a bhfuil cónaí orm ina measc agus fianaise á tabhairt agam ar láithreacht agus ar bheatha Dé.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • D’fhan Íosa go meanmnach saor d’ainneoin na calaoise agus na ceilge a bhítí á mbeartú ina choinne.
  • Níl contrarthacht ann do dhuine bheith ina dhea-shaoránach agus san am céanna seirbhís a thabhairt do Dhia, ós rud é go n-oibríonn Dia trí mheán gach córais agus forais dhaonna chun pobal foirfe an ghrá a chur i gcrích. Tá Dia i ndíth mo chabhrach chun dea-chomhluadar a thógáil pé áit ina mbím.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Shaothraigh daoine ar fhreagra seo Íosa, cuid acu ag tnúthán le réahlóid in aghaidh na réime leatromaí, cuid eile ag iarraidh a gcoimeádachas a chosaint. Céard é do fhreagrasa, a Thiarna? Bhí cíocras ort chun na córa, agus chuala tú éamh na mbochtán. I do sheanmóirí uilig sheastá ceart do chúis na ndealbhach. Ach ba le modhanna síochánta a lorgtá athrú, fiú nár thairg tú an leiceann eile don fhoréigean. Agus nuair a d'admhaigh tú gur ghá cáin a íoc, ghéill tú gurbh fhearr stát deariartha ná an ainriail agus an lámh láidir.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha