User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcas 1:4-6

Briathar Dé

Tháinig Eoin ag baisteadh san fhásach agus ag fógairt baiste aithrí chun peacaí a mhaitheamh. Agus bhí ag teacht amach chuige na daoine ó thír Iúdáia go léir, agus muintir uile Iarúsailéim, agus iad ag fáil baiste uaidh in abhainn na hIordáine ag admháil a bpeacaí. Bhí rón camaill mar éadach ar Eoin, crios leathair faoina choim aige, lócaistí agus mil fhiáin mar bheatha aige.

Marcas 1:4-6
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá glaoch Eoin Baiste dúshlánach. Glaonn sé orainn chun scrúdú a dhéanamh orainn féin, chun ár bpeacaí a aithint agus a admháil. Seó í an tslí chun fíor-lúcháir dhomhain, Chríostúil a aimsiú.
  • Baisteadh sinn in uisce agus sa Spiorad Naomh. Tugaimis an ócáid chun cuimhne agus na gealltanais a rinneadh ar ár son.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Samhlaigh duit féin go bhfuil feiceáil agat ar an radharc; b’fhéidir go bhfuil tú i do sheasamh in áit éadoimhin san abhainn, agus an t-uisce ag sileadh thar do rúitíní. Déan pictiúr i do aigne den radharc agus lig dó titim amach. Cén chosúlacht atá air? Glacann an fear óg as Nazarat a áit sa scuaine agus é ag fanacht go ndéanfaidh Eoin é a bhaisteadh: siombal den íonghlanadh is ea an baisteadh ach siombal den saolú is ea é freisin – faoi mar a bheadh éirí aníos as uiscí na broinne chuig saol as an nua mar leanbh is ionúin le Dia.
  • A Thiarna, nuair a théann sé i gcionn orm go ngránn tú mé agus go bhfuil gnaoi agat orm, is geall le saol as an nua dom é. Agus do ghlór á éisteacht agam, is eol dom go bhfuil cuspóir agus cinniúint romham amach.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ina chuntas ar Íosa, cuireann Marcas os ár gcomhair fear a chaith a shaol poiblí ag déanamh maitheasa, ach ar deineadh feall air ina dhiaidh sin is uile, gur gabhadh é agus gur cuireadh chun báis é ar chroich. Conas is féidir leis an chuntas seo bheith ina Dhea-scéal do éinne, nó ina‘Shoiscéal Íosa Chriost.’ Achainím go léireofar dom conas mar a chuireann grá Íosa cruth nua ar an phian, sa chaoi go gcuireann sé i gcrích slánú ad domhan seo againne.
  • Siúlaim i measc na sluaite atá ag éisteacht le hEoin Baiste. Ta a fhios agam gur fhulaing seisean ainbhás freisin. Agus chá bhfuil an ‘dea-scéal’ ansin, ach an oiread? Is é an dea-scéal é ná gur chomhlíon sé a ról i bplean ár slánaithe, agus go bhfuil sé ina fhinné dílis ar an Solas. I bhfásach mo bheatha-sa, iarraim go mbeidh mé féin im fhinné i gcónaí ar an solas, ar an fhírinne agus ar an ghrá.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha