User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Eoin 1:19-28

Briathar Dé

Is í seo an fhianaise a thug Eoin nuair a chuir na Giúdaigh sagairt agus Léivítigh ó Iarúsailéim chuige á fhiafraí de: Cé hé tusa? D'admhaigh sé agus níor shéan agus d'admhaigh sé: Ní hé an Críost mé. D'fhiafraigh siad de: Cad eile, más ea? An tú Éilias? Ní mé, ar seisean. An tú an fáidh? Agus d'fhreagair: Ní mé. Dúirt siad leis mar sin: Cé hé tú?  chun go mbeadh freagra againn dóibh seo a chuir chugat sinn. Cad tá le rá agat mar gheall ort féin? Dúirt sé: Is glór duine mé ag éamh san fhásach: Déanaigí díreach bóthar an Tiarna, mar a dúirt Íseáia fáidh. Ó na Fairisínigh a ba ea na teachtairí, agus chuir siad ceist air: Cén fáth a mbíonn tú ag baisteadh, más ea, ar siad, mura tú an Críost, nó Éilias, nó an fáidh. Thug Eoin freagra orthu: Déanaim féin baisteadh le huisce, ar seisean, ach tá duine in bhur measc nach aithnid daoibh, an té atá ag teacht i mo dhiaidh, nach fiú mé iall a chuarán a scaoileadh. I mBeatáine, taobh thall den Iordáin, a tharla an méid sin mar a raibh Eoin ag déanamh baiste.

Eoin 1:19-28
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Le linn do Naomh Eoin Pól II a bheith ag scríobh faoi riachtanas éacúimeineachais, dúirt sé go gcaithfidh an eaglais análú tríd a dá scámhóg. Bhí sé ag tabhairt aitheantais do thraidisiún oirthir agus iarthair na heaglaise agus go bhfuil an dá thraidisiún riachtanach chun go mbeidh eaglais shláintiúil againn. Déanann Naomh Basil agus Naomh Gréagóir – atá á gcomóradh againn inniu – ionadaíocht ar thraidisiún an oirthir agus cuireann siad i gcuimhne dúinn guí ar son Críostaithe an domhain. Cad atá ar eolas agat faoi na fir seo agus a n-oidhreacht? Ar thug tú cuairt riamh ar eaglais an oirthir - Caitliceach nó Ortadocsach?
  • Sa soiscéal, sraonann Eoin Baiste an aire uaidh féin i dtreo Íosa Críost. Is é ról Eoin Baiste ná bóthar an Tiarna a dhéanamh díreach agus seasamh i leataobh ansin. Seasann Eoin Baiste ar ár son go léir mar fhinnéithe do Chríost, spreagairí den Dea-Scéala. An bhfeiceann tú tú féin mar fhinné nó mar spreagaire?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is é an misean iomlán a bhí ag Eoin Baiste an bhéim a chur ar thábhacht Íosa agus ní ar a thábhacht féin. Bheith umhal: sin an tréith a bheidh i gcuid mhór de theagasc Íosa a fhoghlaimímid uaidh, mar a fhoghlaimímid ó Eoin. Ciallaíonn sé seo aghaidh a thabhairt ar dhá fhírinne fúinn féin: go bhfuil cuid an-bheag dínn teoranta peacúil ach nár chóir dó seo stop a chur linn an chuid atá i bhfad níos mó dínn a fheiceáil, cuid an-tallannach ó nádúr agus níos tallannaí fós fiú de bharr bhronntanas grásta.
  • Ar feadh tamaillín den urnaí bí le hEoin Baiste agus lig dó a rá leat cé chomh hádhúil atá tú gur bhuail tú le hÍosa. Lig dó insint duit faoina dhíograis seisean mar gheall ar Íosa.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bhí Pobal Dé ag fuireach le fada an lá le teacht an té a bheadh tofa mar leasrí nó mar ionadaí ar riail Dé – an Meisias. Ach is eol do Eoin ach a dtaga an Meisias go fíor gur dócha go mbeidh a lán daoine nach dtabharfaidh an t-aitheantas cuí dó: fanfaidh siad aineoil air mar d’fhéadfadh nach réiteoidh sé leis na réamhthuiscintí atá acu ina leith. Beifear ann a thabharfaidh breith obann gan de bhunús léi ach an dealramh.
  • Tá orainn go léir glacadh le hÍosa ar a théarmaí eisean. Ní féidir linn réamhbhreithiúnas a thabhairt ar an dóigh go baileach ar áil leisean dul i bhfeidhm ar ár mbeatha.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ceist domsa: 'Cé hé thusa. Cad atá le rá agat i do thaobh féin?' A Thiarna, smaoiním ort lámh liom, agus an mhaitheas atá ionam agus an gealladh atá fúm á fheiceáil agat. Seo an méid is mian liom a rá i mo thaobh féin: Is trí ghlaoch ó Dhia a rinneadh mé chun a bheith, agus gránn sé mé.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • ‘Cé hé thusa?’. Bíonn claonadh agam lipéidí aicme a ghreamú ar dhaoine im intinn, agus samhlaím ansin go bhfuil tuiscint agam orthu. Ach an féidir liom fiú rúndiamhair mo fhéiniúlachta féin a thochailt agua a thuiscint i gceart? Níl sé furasta lipéad aitheantais a chur ar Eoin Baiste. Is glór é i gciúnas an fhásaigh. Ní theastaíonn uaidh bheith ina churadh gaisce, nó é féin a bhrú chun tosaigh. Díríonn sé a mhéar i dtreo duine eile atá níos mó ná é féin. Go spreaga Eoin ionam fonn tréan chun an Té atá le teacht a chuardach.
  • A Athair ghrámhair, cé hé thú? Airím, as fianaise Íosa, gur tú deontas oúrga an ghrá shíoraí. Is rúndiamhair thú, i bhfad thar acmhainn mo thuisceana. Ach is ionatsa is féidir liom mo fhiúntas pearsanta a thuiscint i gceart, agus an fiúntas a bhaineann le daoine eile a aithint agus le chuile rud i mo shaol.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • An cheist seo faoi ‘Cé thú?’, is ceist bhunúsach í a léimeann chugainn as an téacs. Tá a fhios ag Eoin cé hé féin. Is eol dó go maith cé hé agus, freisin, an ghairm atá faighte aige sé, agus an misean atá le comhlíonadh aige. ‘Is guth mé do na daoine gan teanga, mar mhéar eolais ar chomhartha bóthair, ag soiléiriú an treo chun an fhíor-bhealaigh – Íosa Críost.’
  • Inniu, i mo ghuí, siúlaim le hEoin san fhásach. Ligim dó an cheist chéanna a chur ormsa, ‘Cé thusa?’. An féidir liom mo ghaol le hÍosa a chur i bhfocail atá chomh daingean agus chomh hionraic le focail Eoin? ‘A Thiarna, bím ag tnúth le do ghuth leigheasta a chloisteáil. Tabhair creideamh daingean dom ionas go dtuigfidh mé go mbíonn tú i gcónaí ag tabhairt cuiridh dom páirt a ghlacadh i do mhisean.’

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha