User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcas 1:7-11

Briathar Dé

Agus bhíodh sé ag seanmóir á rá: 'Tá ag teacht i mo dhiaidh an té atá níos treise ná mé, agus ní fiú mé cromadh síos chun iall a chuarán a scaoileadh. Bhaist mise le huisce sibh, ach baistfidh seisean sibh leis an Spiorad Naomh.' Lá de na laethanta sin tháinig Íosa ó Nazarat sa Ghailíl agus fuair baisteadh sa Iordáin ó Eoin. Agus an túisce a tháinig sé aníos as an uisce, chonaic sé na flaithis ag oscailt ó chéile agus an Spiorad mar a bheadh colm ag teacht anuas air. Agus tháinig glór ó na flaithis: 'Is tú mo Mhac muirneach; is duit a thug mé gnaoi.'

Marcas 1:7-11
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is dara Eipeafáine í baisteadh Íosa ag Eoin sa Iordáin. Feicfimid Íosa ag meascadh leis na Giúdaigh a tháinig chun a gcuid peaca a admháil, baisteadh a fháil agus maithiúnas a fháil. Cén fáth go ndéanfadh Íosa é seo? Cén fáth cairdeas a dhéanamh le peacaigh? An gá d’Íosa baisteadh a fháil ó Eoin Baiste? Cheana féin anseo tá soiléiriú ar cé hé Íosa? Agus cad chuige ar tháinig sé? Tugann Eoin Baiste féin leid faoi seo.
  • Tagann an foilsiú is dramatúla ó na flaithis. I dtosach osclaítear na flaithis ó chéile agus tagann an Spiorad Naomh anuas ar Íosa an túisce a tháinig é aníos as an uisce. Fanfaidh an Spiorad seo in éineacht leis i rith a chuid ministreachta poiblí agus i rith a Pháise. Ansin labhraíonn guth ó na flaithis ag déanamh tráchtaireachta ar a bhfuil ar siúl: ‘is tú mo Mhac muirneach; is duit a thug mé gnaoi.’ Aithnímid an guth seo mar ghuth a Athar (Abba). Glac scíth sa radharc seo agus lig duit féin a bheith tarraingthe isteach i mbarróg thrí phearsa na Trionóide. Táid go léir rannpháirteach i ndeasghnáth an bhaiste.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Samhlaigh duit féin go bhfuil feiceáil agat ar an radharc; b'fhéidir go bhfuil tú i do sheasamh in áit éadoimhin san abhainn, agus an t-uisce ag sileadh thar do rúitíní. Cruthaigh pictiúr i do aigne den radharc agus lig dó titim amach. Céard atá le feiceáil? Glacann an fear óg as Nazarat a áit sa scuaine agus é ag fanacht go ndéanfaidh Eoin é a bhaisteadh: siombal den íonghlanadh is ea an baisteadh ach siombal den saolú is ea é chomh maith – faoi mar a bheadh éirí aníos as uiscí na broinne chuig saol as an nua mar leanbh is ionúin le Dia.
  • A Thiarna, nuair a théann sé i gcionn orm go ngránn tú mé agus go bhfuil gnaoi agat orm, is geall le saol as an nua dom é. Agus do ghlór á éisteacht agam, is eol dom go bhfuil cuspóir agus ceann cúrsa romham amach.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tugann baisteadh Íosa léiriú iontach dúinn ar mhóimint láidir chreidimh. Tá a fhios ag Íosa cé hé féin. Tá lorg an Spioraid Naoimh tar éis séala a chur ar a shaol. A Thiarna, meabhraigh dom go bhfuil séala do dhea-mheasa ormsa fosta. Tá sain-mharc do Spioraid orm, agus gairm faighte agam chun lámh chúnta a thabhairt i do mhisean, nó is mac nó iníon mé de do chuid a bhfuil grá agat dom.
  • Tá a fhios ag Eoin cé hé, agus an ról atá aige sa phlean áta á nochtú ag Dia. Is eisean an gléas a threoraíonn daoine thairis féin i dtreo Íosa. Cé hiad na heiseamláireacha de Eoin Bhaiste atá agam i mo shaol féin?

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha