User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcas 2:18-22

Briathar Dé

Bhí troscadh á dhéanamh ag deisceabail Eoin agus ag na Fairisínigh, agus tháinig daoine á rá leis: "Cén fáth a ndéanann deisceabail Eoin agus deisceabail na bhFairisíneach troscadh, agus nach ndéanann do dheisceabailse troscadh?" Dúirt Íosa leo: "An féidir le hógánaigh na bainise troscadh a dhéanamh le linn don fhear nuaphósta bheith leo? Fad a bhíonn an fear nuaphósta leo, ní féidir dóibh troscadh a dhéanamh. Ach tiocfaidh na laethanta nuair a bheidh an fear nuaphósta tógtha uathu, agus ansin déanfaidh siad troscadh an lá sin. Ní fhuafadh aon duine preabán d'éadach gan ramhrú ar sheanbhrat: dá ndéanfadh, bhainfeadh an paiste rud éigin as -- an nua as an sean -- agus ba mhiste an stróiceadh é. Ná ní chuirfeadh aon duine fíon nua i seanseithí: dá gcuirfeadh, phléascfadh an fíon na seithí, agus bheadh idir fhíon agus sheithí millte. Ach fíon nua i seithí nua!"

Marcas 2:18-22

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Na laetha seo, ní chuireann éinne fíon, sean nó nua, i seithí. Ach dá ndéarfadh Íosa: / Ní fhéachann tú le Windows XP a oibriú ar sheanchóras 486/, cén chiall a bhainfeá as? Ní fhéadfadh sé teachtaireacht a ghrá agus a chóra a shuiteáil i meonchóras righin na bhFairisíneach, a chaith iomlán a ndúthrachta ar gach mionphointe den dlí a chomhlíonadh.
  • A Thiarna, go raibh mé i mo bhrat nua, i mo sheithe úr fíona, agus croí ullamh agam, chun do theachtaireacht a éisteacht.
  • Bíonn modh beatha lucht crábhaidh faoi réir grinnscrúdaithe agus iniúchta ag an saol lasmuigh. Guím go ndéana mo mhodh beatha féin luachanna an tsoiscéal a chraobhscaoileadh. Bím ar an airdeall gan breithiúnais mhícharthanacha a thabhairt ar mhodhanna beatha daoine eile.
  • Cuireann Dia gairm orm chun forbartha agus chun nua-bheatha. Guím go nglaca mé leis an leas uile is mian le Dia a bhronnadh orm, agus go ndéantar mé a athnuachan i samhail Dé.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha