User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcas 9:2-10

Briathar Dé

Sé lá ina dhiaidh sin, rug Íosa leis Peadar, Séamas agus Eoin, agus sheol sé suas iad sliabh ard ar leithligh. Agus tháinig claochlú air os comhair a súl, agus d'éirigh a chuid éadaigh dealrach, iad gléigeal thar cuimse, nach bhfuil úcaire ar domhan a dhéanfadh chomh geal iad. Agus chonacthas dóibh Maois mar aon le hÉilias agus iad ag comhrá leis. Agus labhair Peadar le hÍosa: "A Mháistir, " ar sé, "is maith mar a tharla anseo sinn: déanaimis trí bothanna, ceann duit féin, ceann do Mhaois agus ceann d'Éilias" -- mar ní raibh a fhios aige cad ba mhaith dó a rá óir tháinig uamhan orthu. Agus tháinig scamall ina scáil anuas orthu, agus an glór as an scamall: "Is é seo mo Mhac muirneach dár thug mé gnaoi: éistigí leis!" Agus go tobann, ar dhearcadh dóibh ina dtimpeall, ní fhaca siad duine ar bith níos mó ach Íosa in éineacht leo ina aonar. Ar a slí anuas dóibh ón sliabh, chuir sé mar acht orthu gan a raibh feicthe acu a insint do dhuine ar bith nó go mbeadh Mac an Duine éirithe ó mhairbh. Agus choinnigh siad an scéal chucu féin ach go mbídís ag fiafraí dá chéile cad ba chiall leis an éirí úd ó mhairbh.

Marcas 9:2-10
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Sa Soiscéal, níl aon mhíorúiltí místuama ann; léiríonn gach iontas a d'oibrigh Íosa pointe teagaisc – iontas a léiríonn níos mó i leigheas an phairilisigh ná in áit ar bith eile.
  • I gcás gach duine sa lucht éisteachta seo, b'ionann a bheith ina Ghiúdach agus a bheith i nduine a chreideann san aon Dia amháin agus ní i ndéithe líonmhaire na náisiún in aice láimhe. Ach conas a bhí Íosa chun an diagacht a bhí ann féin a chur i bhfeidhm agus a chuirfeadh deireadh leis an gcineál meabhrach a bhí ag a chuid éisteoirí?
  • Ba é an eochair ná an t-éileamh a dhéanamh go raibh sé in ann peacaí a mhaithemh – mar ní fhéadfadh ach Dia é a dhéanamh – agus ansin an t-éileamh seo a thacú le míorúilt féin. Cumhdaíonn na Soiscéil an scéal go mór. Fuair Íosa a fhreagairt úirt 'maistrí an dlí a bhí tar éis teacht as gach baile sa Ghailíl agus in Iúdáia agus as Iarúsailéim': "Diamhasla!"
  • 'Mhol' na sluaite 'Dia a thug a leithéid sin d'údarás do dhaoine'. Dáiríre, bhí an bhearna idir Dia agus daoine tar éis laghdú. An slua nach raibh ach áit seasaimh acu, d'fhéach siad suas agus chonaic léasanna solais nuair a cuireadh na tíleanna dín as an mbealach chun slí a dhéanamh don sínteán. Chaithfeadh an smaointeoireacht, a bheadh cruthaitheach agus iomlán nua, a bealach féin a dhéanamh iontu ina dhaidh sin.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Gáireann Peadar amach le haoibhneas agus ionadh: "A Mháistir", ar sé, "is maith mar a tharla anseo sinn!" Bíodh geall air gur ar an dóigh chéanna seo atá muid ceaptha láithreacht Dé a thaithí – trí ionadh agus trí aoibhneas; créatúir na cruthaitheachta faoi ghlóir i láthair an Chruthaitheora. Is ró-mhinic sinn ag sleamhnú linn ar thanaíochan, ar uachtar an domhain, gan cluas le héisteacht againn lena bhuillí croí. Féachaimid isteach i nduibheagán na cruinne ach ní clos dúinn na ceolta neamhaí.
  • Cá fhad ó chan mé nó a rinne mé séis don Tiarna ó mo chroí amach;? nó Nó cá fhad ó rinne mé bualadh bos nó gáir aoibhnis dó?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ar ár n-aistear chuig Dia, bíonn buaicmhóimintí againn, móimintí nuair is beannaithe an talamh. Dála Pheadair, is mian linn go mairfidís go deo. Ach tugann Íosa - "Íosa in éineacht leo ina aonar" - anuas ón sliabh sinn agus ullmhaíonn sé sinn do anró an tsaoil amach romhainn, ach bíonn muid beo ar chuimhne na gclaochluithe gearra úd. An dtig liom mo bhuaicmhóimintí a thabhairt chun cuimhne?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tharla an taispeánadh seo tar éis dóibh ‘sliabh ard’ a dhreapadh. Léiríonn an léiriú annamh seo an tábhacht a bhaineann le hÍosa. An bhfuilimse toilteanach saothrú go dian, i mo chuid urnaíthe, b’fhéidir, chun aithne níos fearr a chur ar Íosa?
  • Mar ba dhual dá nádúr otaghdach obann, theastaigh láithreach ó Pheadar onóir a thabhairt do Íosa, agus do Mhaois is d’Éilias. B’éigean don ghuth labhairt chun é a chur ina thost, agus a léiriú dó gur le hÍosa a bhaineann an tábhacht. Mar dheisceabal, an ndéanaimse iarracht éisteacht le hÍosa nuair a bhím thuas nó thíos i gcúrsaí mo shaoil?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • A Íosa, bhí an t-eispéireas domhain seo an Chlaochlaithe ag teastáil uait fháil chun tú a neartú sula d’fhulaingeofá an Pháis. Is rud corrach an saol. Cuidigh liomsa, más ea, ionas gur féidir liom a chreidiúint go bhfuilimse freisin ar na daoine ‘a bhfuil grá ag Dia dóibh’, mar a deireann Naomh Pól (Rómhánaigh 1:7). Ansin beidh mé daingean i dtráth na hanachana.
  • Tá splanc dhiaga i bhfolach laistigh de gach duine dínn. Ar uaire, soilsíonn splanc mo mhaitheasa amach, uaireanta eile bíonn sí faoi cheilt. Mar an gcéanna le cách. Is iníon nó mac le Dia gach duine a chasann orm, sa bhaile, ar an tsráid, im ionad oibre, san ospidéal, san ollmhargadh. Cuidigh liom, a Thiarna, san séasúr seo an Charghais, le go n-aithneoidh mé gur rúndiamhracht dhiaga ina steillbheatha gach aon duine díobh.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha