User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 13:24-30

Briathar Dé

Chuir sé parabal eile os a gcomhair: “Is iad dála ríocht na bhflaitheas,” ar seisean, “mar a bhí ag an duine a chuir síol maith ina ghort. Ach fad a bhí an saol ina chodladh, bhí namhaid dó a tháinig ag scaipeadh cogail anuas ar an arbhar, agus d’imigh. Tháinig an t arbhar aníos ina gheamhar, agus ansin ina dhias agus an uair sin chonacthas an cogal freisin. Tháinig a chuid sclábhaí go dtí an fear tí agus dúirt siad leis: ‘A mháistir, an síol a chuir tú i do ghort, nach síol maith a bhí ann? Agus cad a thug an cogal ann más ea?’ Dúirt sé leo: ‘Namhaid éigin a rinne an méid sin.’ ‘Agus ar mhaith leat,’ deir na sclábhaí leis, ‘go rachaimis á bhailiú chun a chéile?’‘Ná déanaigí,’ ar seisean, ‘ar eagla, nuair a bheadh sibh ag bailiú an chogail, go sracfadh sibh an t arbhar aníos san am céanna. Fágtar le hais a chéile ag fás iad araon go dtí an fómhar, agus nuair a bheidh an fómhar á dhéanamh déarfaidh mé leis na buanaithe: Bailígí an cogal chun a chéile ar dtús, agus déanaigí punanna de chun a dhóite. Ach cruinnígí an t arbhar isteach i mo scioból.’

Matha 13:24-30
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Le linn dúinn a bheith fós i séasúr an fháis, bíodh mé aireach faoi mar a bhí an feirmeoir. Tá cogal scaipthe ar arbhar mo chroí féin. Ach bíodh mé foighdeach chomh maith, ní hé amháin leis an gcogal atá ionam féin ach i ndaoine eile freisin. Trí ghlacadh liom féin atá neamhimleor, tig liom glacadh freisin le daoine eile.
  • Is féidir go mbeadh an eaglais go fiú ina heagraíocht ‘mheasctha’ – an cogal agus an t-arbhar le hais a chéile, agus gach cosúlacht acu le chéile. Tá siad siúd ann a bhfuil an chosúlacht orthu ar an dromchla gur deisceabail dílis iad, ach nach ea i ndáiríre. Is ar an toradh a léirítear an croí – b’fhéidir go bhfuil siad i gcosúlacht an arbhair, ach cogal an toradh a thugann siad. Nár lige, a Thiarna, go mbead le n-áireamh orthu.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Faigheann an feirmeoir amach go bhfuil beart mailíseach déanta ina éadan, ach fanann sé gan gníomh ro-thobann a dhéanamh ina choinne. Beidh sé foighneach go dtí an t-am cuí, agus a fhios aige nach féidir idirdhealú a dhéanamh go héasca idir na síológa maithe agus na cinn gan mhaith go dtí go bhfásann siad. Agus mé ag cur imeachtaí mo shaoil os comhair Dé, meabhraím nach fúmsa ata sé breithiúnas a thabhairt orthu, agus nach é seo an t-am.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • ‘Fear tí’ foighnneach fadfhulangach is ea Dia. Is é a phríomhchúram ‘an síol maith’, síol na cruithneachta a chuir sé i dtús an earraigh. Ní chuirfidh sé a fás i mbaol. Mar an gcéanna, bíonn foighne ar Dhia le gach aon duine dínn. Cuireann sé ár bhfás pearsanta agus ár leas spioradálta chun cinn, agus bíonn áthas air nuair a thugaimid mórán toraidh.
  • Maireann an mhaith agus an t-olc i dteannta a chéile i saol an duine agus ar fud an domhain. Ní hann don fhoirfeacht, i gcás duine nó rud ar bith. Táimid uile i ndíth maithiúnais agus slánaithe. A Thiarna Íosa, is eol duit mo láidreachtaí agus mo laigí. Cuidigh liom fómhar maith flúirseach de dhea-oibreacha a thabhairt chun glóir mhór an Athar.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • An bhfuil seans ar bith ann gur mise féin an duine a chuireann an cogal i mo chroí-se? An ndéanaim riamh rudaí a mhilleadh, nó a lot, d’aon ghnó, ar dhaoine eile? An mbímse riamh i mo namhaid in éadan mo leasa féin, nuair is eol dom cad is cóir dom a dhéanamh, ach gan é a dhéanamh? Iarraim maithiúnas as pé méid a léiríonn an Tiarna dom maidir leis na cúrsaí seo.
  • Is ionann an ‘cogal’ agus ospeiceas de chruithneacht fhiáin ar a dtugtar, ar uaire, ‘cruithneacht scéine’. Go dtí am bainte an fhómhair, ní féidir leis an fheirmeoir an dea-chruithneach a aithint ón chruitneacht fhalsa. Séard atá á rá ag Íosa, go bhfuil an mhaith agus an t-olc measctha ar a chéile ar an saol seo, agus, déanta na fírinne, i ngach duine dínn. Caithfimid bheith foighneach faoi seo, agus fúinne féin: ní saoi gan locht duine ar bith dínn go fóill.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • An ionann mo chroí agus gort a bhfuil meascán de chruithneacht agus cogal ann? Tá fréamha doimhne ag cuid de mo chogal, amhail mo lochtanna pearsantachta. Múin dom foighne ina leith siúd. Agus tabhair orm bheith foighneach leis na lochtanna cogail a fheicim i ndaoine eile. Ná lig dom tabhairt faoi na daoine sin a ionsaí ar eagla gur mhó den dochar ná den sochar a dhéanfainn dóibh.
  • Mhothaigh na luath-Chríostaithe nach raibh iontu ach díorma beag daoine i ndomhan mór ainchreidmheach. Mar an gcéanna inniu, is féidir le creidmhigh a shíleadh go bhfuil siad faoi léigear nó nach mbaineann siad le hábhar ins an aois seo. Ach tig le saolré an tsíl is lú bheith níos buaine agus níos dochloíte ná an tréimhse is faide is féidir linn a shamhlú. Fuarthas síolta ins na pirimidí atá in ann borradh fós le beatha d’ainneoin na mílte bliain. Fásann an síol mar tá sé oríomhchláraithe chuige sin ag an Phríomh-ríomhchláraitheoir. Fásfaidh Ríocht Dé chun aibíochta agus chun foirfeacht iomlán ós é sin atá i gceist ag Dia di. Agus fáilteofar roimh gach éinne ann, amhail éanlaith an aeir san chrann mustaird.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha