User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lúcás 7:36-50

Briathar Dé

Thug duine de na Fairisínigh cuireadh dó chun proinne aige féin; agus ar dhul isteach dó i dteach an Fhairisínigh, chuaigh ina luí ag bord. Agus peacach mná a bhí sa chathair, nuair a fuair sí scéala é bheith ag bord i dteach an Fhairisínigh, thug sí léi próicín alabastair d'ola chumhra, agus ar bheith di ar gcúl ag a chosa agus í ag gol, thosaigh ag fliuchadh a chos lena deora, agus bhí á dtriomú le folt a cinn, agus í ag pógadh a chos agus á n ungadh leis an ola chumhra. An Fairisíneach a thug an cuireadh dó, ar a fheiceáil sin dó, dúirt ina aigne: "Dá mba fáidh an duine seo, bheadh a fhios aige cé hí, agus cén sort í, an bhean seo atá ag baint leis, gur peacach í." Dúirt Íosa leis á fhreagairt: "A Shíomóin, tá rud agam le rá leat." "A Mháistir," ar seisean, "abair." Dúirt: "Bhí beirt i bhfiacha ag éilitheoir áirithe: bhí cúig céad déanar amuigh ar dhuine acu, agus caoga ar an duine eile. Nuair nach raibh an t íoc acu, mhaith sé dóibh araon. Cé acu, mar sin, is mó grá dó?" D'fhreagair Síomón agus dúirt: "An té, mo bharúil, is mó dár mhaith." Dúirt sé leis: "Thug tú an bhreith cheart." Agus ag iompú chun na mná, dúirt sé le Síomón: "An bhfeiceann tú an bhean seo? Tháinig mé isteach i do theach; níor thug tú uisce chugam do mo chosa; ach do fhliuch sí seo mo chosa lena deora agus thriomaigh lena gruaig iad. Níor thug tú dom póg; ach í seo, ó tháinig mé isteach, níor stad sí ach ag pógadh mo chos. Níor ung tú mo cheann le hola; ach d'ung sí seo mo chosa le hola chumhra. Sin é an fáth, deirim leat, a bhfuil a peacaí - a mórchuid peacaí - maite di; is léir sin ó mhéid a grá. Ach an té dá maítear an beagán, ní ghránn ach beagán." Agus dúirt sé léi: "Tá do pheacaí maite." Agus iad seo a bhí ag bord leis, thosaigh siad ag rá ina n aigne: "Cé hé seo a dhéanann fiú amháin peacaí a mhaitheamh?" Ach dúirt sé leis an mbean: "Shlánaigh do chreideamh tú. Imigh faoi shíocháin."

Lúcás 7:36-50
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is deacair dúinn comhartha iomarcach na mná seo a thuiscint. Ach ba é seo an bealach a bhí aici chun buíochas a ghabháil as cibé rud a fuair sí, ní foláir, ó Íosa. Ar an láimh eile, tugann Síomón breithiúnas uirthi de bharr an eolais a bhí aigesean, eolas seachtrach. Níor thuig sé go raibh athruithe áille ina crói istigh. Cuireann Íosa stró mór air féin le cur in iúl do Shíomáoin goidé an bhrí ní ba dhoimhne a bhain lena cuid gníomhartha agus lena rá leis gur thaitin a freagra go mór leis.
  • An ndearnadh éagóir ort riamh faoi rud éigin a rinne tú? Bíonn sé an-nimneach. Is féidir linn iarraidh ar an Tiarna i gcónaí cuidiú linn gan breithiúnas róghasta a thabhairt ar dhaoine eile. Tugann sé spiorad inmheánach saoirse duit nuair a bhíonn tú carthanach le daoine eile i do chuid smaointe.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Feictear sa sliocht seo go bhfuil trócaire Dé le fírinne ag bordáil ar a bheith ina ábhar scannail: ní mór an-chuid ama a chaitheamh leis an ábhar atá os ár gcomhair anseo chun dul i ngleic i gceart leis ar a dhoimhne is atá sé. Seo é atá á cheiliúradh againn i mBliain na Trócaire: ‘s é sin go bhfuil feiceáil againn trí Íosa ar fhíorcháilíocht thrócaire an Athar.
  • Conas a d’fhreagróinn dá mba mise an Fairisíneach, nó duine de na haíonna eile? An nglacfainn scannal mar gheall ar iompar na mná agus an chaoi ar ghlac Íosa leis? Nó b’fhéidir go roghnóinn a shamhlú gur mise an bhean í féin, agus mo racht buíochais imithe ó smacht orm. Nó féachaint air trí shúile Íosa a ghlac lena hiompar thar meoin ar son go gcuirfeadh sé ar ár gcumas tuiscint a fháil ar thrócaire Dé agus a dhearcadh ar pheacaigh.
  • Iarraim go mbeinn trócaireach amhail leis an Athair.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tugaimid faoi deara a mhinice is atá áit lárnach ag an mbéilí sna Soiscéil. Tá a oiread de lorg na fírinne air seo is go bhfuil sé ráite go bhféadfá do bhealach a 'ithe' síos tríd ' an Tiomna Nua! Amhail leis an mbean anaithnid sa sliocht seo, tá Íosa á lorg agam, agus beirim liom mo pheacúlacht. Ar shlí éigin, is í an pheacúlacht seo mo thabhartas dó. Tugaim faoi deara an meas a léiríonn sé uirthi: d'fhéadfadh sé gráinniú ar leagan a láimhe agus a éileamh go dtabharfaí an bóthar di. Ina ionad sin, roinneann sé a aird go hiomlán uirthi, agus roinneann sé a aird gan teora ormsa chomh maith. Tugann sé faoi deara a cuid mionghothaí – an muirniú lena cuid cuimiltí beaga grámhara le huisce, ola chumhra, deora agus póga.
  • Cad iad na gothaí beaga muirneach a thig liomsa a léiriú dó? Bean shimplí is ea í seo, í rabairneach, umhal, iontaobhach. Foghlaimíodh mé uaithi chun ar an dul sin teacht níos gaire d'Íosa.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bhí léarscáil a shaoil leagtha amach ag Síomón: bhí sé socraithe aige cé a thuill aird uaidh agus conas mar a thabharfaí onóir dóibh. Thug sé cuireadh d’Íosa a bheith mar aoi aige ach níor roinn na cúirtéisí leis; bhí sé ullamh chun éisteacht le briathra Íosa ach ní raibh sé ullamh len iad a ghlacadh ina chroí istigh. Iarraim ar Dhia cuidiú liom, agus mé ag athmheas mo bheatha, chun go n-aithneoidh mé agus go gcuirfidh mé ar ceal slite ar bith ina bhfuil mé ag diúltú do bhriathar Dé.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tágann ionadh ar an Fhairisíneach, agus glacann scannal, nuair a ligeann Íosa do pheacach teagmháil leis. Tá ceacht le foghlaim fós aige, go gcuireann Íosa fáilte roimh na peacaigh agus go maitheann iad. Ach ní ritheann sé leis an Fhairisíneach go bhfuil sé féin i ndíth a leigheasta. N’fheadar ar dhéan sé machnamh ar an eachtra seo níos déanaí, agus rud a fhoghlaim uaidh?
  • Bíonn a saol le caitheamh ag peacaigh – A Tharna, ná lig dom dul inéadóchas fúm féin, ós rud é nach amhlaidh a dhéanann tusa. Tá an maithiúnas ar fáil ag cách, agus dá mhéad an gá atá leis, is ea is féile atá Dia chun riar air.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Breathnaíonn Fairisíneach darb ainm Síomón go fuarchúiseach criticiúil meondúnta ar a bhfuil ag tarlú os a chomhair amach. Tá sé féin go maith as, compord aige, agus seasamh na measúlachta os comhair an phobail. Tá sé suite de nach ndéanann Dia caidreamh le peacaigh. Tá drochmheas aige ar an bhean seo, nach bhfuil de ainm aige uirthi ach ‘peacach’. Maidir léi-se, aithníonn sí go bhfuil géarghá aici le hÍosa, agus tugtar di mar chúiteamh go mbreathnaíonn chuntanós caoin comhbhách Íosa uirthi, agus faigheann sí freisin uaidh maithiúnas iomlán ar a peacaí, agus síocháin Dé. Sileann na deora buíochais óna croí athiompaithe. Ní airíonn Síomón, áfach, go bhfuil sé féin i ngá maithiúnais, agus téann an ceacht amú air ar fad.
  • A Thiarna, nuair a bhíonn cúinge aigne orm, meabhraigh dom gurb é do fhreagra-sa i gconaí ar dhuibhe mo anama ná do mhaithiúnas fial a dhoirteadh orm. Go lasa do chuntanós comhbhách na cúinní druidte atá laistigh ionam agus atá i ngá do ghrá maiteach nach dtránn.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha