User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lúcás 21:25-28, 34-36

Briathar Dé

"Agus beidh comharthaí sa ghrian agus sa ghealach agus sna réaltaí. Ar an talamh beidh duainéis ar na náisiúin, iad ar mearbhall ó ghlór agus ó mhórtas na farraige; daoine i bhfantaisí éaga le barr eagla agus imní faoi na nithe atá le breith ar an gcruinne; óir beidh cumhachtaí na bhflaitheas ar crith. Agus ansin feicfear Mac an Duine ag teacht sa scamall le cumhacht agus iomad glóire. Nuair a thosóidh na nithe sin ag teacht, seasaigí suas agus ardaígí bhur gceann, óir tá bhur bhfuascailt in achmaireacht." Ach tugaigí aire daoibh féin gan bhur gcroí a ligean chun raimhre le barr ragairne ná meisce ná cúraimí an tsaoil, le heagla go mbéarfadh an lá úd go tobann oraibh mar a bheadh gaiste. Óir is de phreib a thiocfaidh sé ar chách a bheidh ina gcónaí ar aghaidh na talún go léir. Bígí gach uile thráth do bhur bhfaire féin agus ag guí chun go mbeadh ar chumas daoibh dul slán ó na nithe sin uile atá le teacht, agus seasamh díreach os comhair Mhac an Duine."

Lúcás 21:25-28, 34-36
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Séasúr an dóchais agus an tnútháin is ea an Aidbhint. Tugtar cuireadh dúinn ullmhú go haiteasach do theacht Chríost. Tagann Críost isteach sa stair (a ghiniúint agus a bhreith), i mistéir (trí na sacraimintí, agus go háirithe san Eocairst), agus i mórgacht (ar an Lá Deiridh). Sna chéad sheachtainí den Aidbhint cuirtear an bhéim ar an tríú ceann .i. a theacht i mórgacht. Is chuige sin soiscéal an lae inniu a bhfuileamar tar éis urnaí a dhéanamh ina leith freisin le laethanta beaga anuas. Tá deireadh tagtha leis an tseanbhliain liotúirgeach, agus tús curtha le ceann nua, agus tá teacht deiridh an Tiarna ag lá deireadh an domhain á thabhairt chun cuimhne againn. Tá muid ag dréim leis go réamhthnúthánach agus go sona, ní hea le heagla.
  • Conas mar a ghabhann trí theacht sin Chríost i gcion ar mo bheatha? An dteastaíonn uaim mo fheasacht orthu a dhoimhniú agus mé ag gluaiseacht tríd an Aidbhint? Cé chomh daingean is atá mo dhóchas?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is tráth í an Aidbhint nuair a bhítear ag súil le mórán. Déanaimid ullmhúcháin go háthasach faoi choinne mhórfhéile bhreith an linbh Íosa. Ach is tráth í an Aidbhint freisin chun ullmhú a dhéanamh faoi choinne Chríost a theacht an dara huair. B’fhéidir nach gcuirfear deireadh leis an domhan seo le linn mo shaoil féin, ach nuair a fhaighim bás, sin críoch le mo chuidse féin den domhan sin. Ní foláir dom, mar sin, bheith ullamh nuair a thagann Íosa ionsorm.
  • Cén chiall a bhainimid as comharthaí ár linne féin? Cén sórt freagairtí a thugaimid orthu?

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha