User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lúcás 2:41-52

Briathar Dé

Théadh a thuismitheoirí gach bliain go hIarúsailéim i gcoir féile na Cásca. Agus nuair a bhí sé dhá bhliain déag, chuaigh siad suas de réir ghnás na féile; agus nuair a bhí na laethanta caite acu, agus iad ag filleadh, d'fhan an buachaill Íosa in Iarúsailéim ina ndiaidh, gan fhios dá thuismitheoirí. Shíl siad gur ar an gcomplacht a bhí sé, agus ar theacht dóibh siúl aon lae, bhí siad á lorg i measc a ngaolta agus a lucht aitheantais, agus nuair nach bhfuair siad é, chuaigh siad ar ais go Iarúsailéim á lorg. I gcionn trí lá fuair siad sa Teampall é ina shuí i measc na máistrí ag éisteacht leo agus ag cur ceisteanna chucu. Agus bhí alltacht ar chách a bhí ag éisteacht leis mar gheall ar a thuiscint agus ar a fhreagraí. Nuair a chonaic siad é, ghabh iontas iad, agus dúirt a mháthair leis: "A mhic, cad chuige a ndearna tú é seo orainn? Féach, bhí d'athair agus mé féin do do lorg go cráite." Agus dúirt sé leo: "Cad chuige a mbeadh sibh do mo lorg? Nach raibh a fhios agaibh gur i dteach m'Athar nárbh fholáir dom bheith?" Ach níor thuig siad an focal a labhair sé leo. Agus chuaigh sé síos in éineacht leo agus tháinig go Nazarat, agus bhí sé faoina smacht. Agus thaiscigh a mháthair go dílis na nithe seo uile ina croí. Agus bhí Íosa ag dul ar aghaidh in eagna agus i bpearsa agus i ngrásta i láthair Dé agus daoine.

Lúcás 2:41-52
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Faoi mar is fíor faoi gach uile máthair, ba í Muire an duine ba mhó a raibh tionchar aici ar Íosa ina chroí istigh. Mhúin sí dó an gráú, an chomhroinnt, agus an atrua. Ba ise ba thúisce a labhair leis faoi Dhia, agus bhí na fiúntais sin le feiceáil aige inti-se á gcur i bhfeidhm. Múnlaigh agus múin mé i mo chroí, a Mhuire, i gcaoi agus go mbeidh mo chroíse chomh gar do chroí Íosa is a bhí do chroíse. Faoi mar adúirt an file, Tadhg Gaelach Ó Súilleabhain: ‘I gcochall mo chroí do chroíse fág i gcomhad.’
  • Cuirtear in iúl go hoscailte sa Soiscéal nár thuig Muire ná Seosamh an freagra a thug Íosa orthu. Sin a bhíonn an scéal freisin ag tuismitheoirí i gcás a lán déagóirí. Cuidigh le tuismitheoirí, a Mhuire, gan staonadh dá muinín as a bpáistí. Tabhair tacaíocht dóibh ina n-iarrachtaí grá gan choinníoll a thabhairt.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ba Ghiúdaigh comhallacha iad tuismitheoirí Íosa. An cur síos gairid seo, is í an tuairisc dheiridh í a thugtar ar óige Íosa. Tá Íosa ag teacht in inmhe. Tá sé ar tháirseach na ndéaga. Tugaimid faoi deara go bhfuil sé cheana féin ag teacht de réir a chéile ar a chiall dá ionannas dílis agus a mhisiún.
  • A Thiarna, tugaim chun cuimhne inniu páistí uile an domhain seo atá ar iarraidh de bharr a bheith gafa i lion na sclábhaíochta, i saothrú faoi bhannaí, nó i mangaireacht. Guím ar son a dtuismitheoirí cráite agus iad as a gcranna cumhachta ag tóraíocht an pháiste a bhí de chúram orthu.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • ‘I dteach an Athar.’ An gcreidim go bhféadfaí teach an Athar a fháil laistigh díomsa féin? Más ea, b’fhéidir go bhféadfainn m’ intinn a oscailt chun glacadh le híontas níos mó fós, is é sin: ‘An té a bhfuil grá aige dom, beidh grá ag m’Athair dó, agus tiocfaimid chuige agus déanfaimid cónaí mar aon leis’ (Eoin: 21,23)
  • Faoi mhórchiapadh croí agus mhórbhuairt, chuaigh Muire agus Iósaef ar ais ar cuairt go dtí an teampall in Iarúsailéim, a chuartú Íosa, a bhí caillte orthu. Murab ionann agus iad, nuair a thugaimse cuairt ar theampall an Spioraid Naoimh atá istigh ionamsa, téim leis an lánchinnteacht go bhfaighidh mé Dia romham ansin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha