User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Eoin 15:1-5

Briathar Dé

Mise an fhíniúin fhíor,
agus is é m'Athair an saothraí.
Gach géag ionam nach dtugann toradh,
bainfidh sé í;
agus gach géag a thugann toradh,
bearrfaidh sé í,
ionas go dtabharfaidh sí breis toraidh.
Tá sibhse bearrtha de bharr an bhriathair a labhair mé libh.
Fanaigí ionamsa, agus mise ionaibh.
Faoi mar nach féidir don ghéag
toradh a thabhairt uaithi féin,
mura bhfanann sí san fhíniúin,
sin mar nach féidir daoibhse,
mura bhfanann sibh ionamsa.
Mise an fhíniúin, sibhse na géaga;
an té a fhanann ionamsa, agus mise ann,
tugann seisean toradh mór uaidh;
óir gan mise, ní féidir daoibh aon ní a dhéanamh.

Eoin 15:1-5
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Meabhraigh an ceol a ghabhann leis an iomann álainn úd: Gile Mo Chroí do chroí-se, 'Shlánaitheoir/ Is ciste mo chroí do chroí-se d'fháil im chomhair/ ós follas gur líon do chroí dom' ghrá-sa 'stór/ I gcochall mo chroí do chroí-se fág i gcomhad. Múin dom, a Thiarna Íosa, cad é a bheith beo ionat agus tusa beo ionamsa. Ciallaíonn sé a bheith i ngrá leat, a bheith ar mo shocracht i do chomhluadar, ag aimsiú mo nirt ionat, agus ullamh, nuair a fhiafraítear díom é a mhíniú do dhaoine eile cén bhrí atá leat i mo shaol.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • ‘Fanacht’ – ba cheol le cluasa na nEabhrach an focal sin, óir chaith siad an oiread sin ama ina ndeoraithe ar fán, gan fanacht rófhada áit ar bith. Bí dúil acu áit a fháil mar a bhféadfaidís fanacht ann go buan socair agus sos a ghlacadh ón síorthaisteal. Tairgeann Íosa áit mar sin dóibh: ní tír í, ach é féin. Gaolmhaireacht, seachas áit, sin an rud is tábhachtaí. Gabhaim buíochas le Dia, mar, d’ainneoin síorathruithe an tsaoil, tá ionad buan seascair agam, Íosa, ós é is tearmann sagus ceann scríbe dom.
  • Nuair a airím nach bhfuil i mo shaol ach seal tirim seasc, seans go bhfeicfear dom gurb í is cúis leis sin ná go bhfuil mé scartha ó Íosa; agus mar sin, gan é, nach féidir liom ‘aon ní a dhéanamh’. Más leor sin chun preab a bhaint asam, b’fhéidir go gcinnfidh mé teacht suas arís le Dia im urnaí. Ansin, beidh mé in ann tosú in athuair ar ‘thoradh mór’ a thabhairt uaim.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Cad a thiteann amach nuair a dhéanaim urnaí i gcuideachta Thearmainn Naofa. Déanann briathar Íosa mé a bhearradh agus a dhéanamh glan. Seans go samhlóinn nach fiú móráin mé le Dia nó leis an saol, ach má dhéanaim móriarracht a chreidiúint gur dlúthchara mé le hÍosa, déantar mo fhéiníomhá a bhearradh agus a chóiriú agus a ghlanadh i gceart. Más dúr mo choí, bearrtar mé lena ordú i dtaobh an ghrá a thabhairt do dhaoine eile. Mar sin, is ionannTearmann Naofa a chleachtadh agus an dríodar a bhearradh díom go laethúil; sin glanadh an earraigh do mo anam gach lá.
  • Iarraigí cibé ní is mian libh. Má fhanaim in Íosa, croí le croí, ní theastóidh uaim ach an rud a theastaíonn uaidhsean. Is mian leis go snífidh grá Dé mar thuile ar fud an domhain: is é seo bun agus barr na fíorurnaí. ‘Go ndéantar do thoil ar an talamh.’
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Samhlaím an crann finiúna, lena géaga, beag agus mór. Cén ghéag is mise ar an chrann sin? An bhfuil mo ghéagsa slán láidir nó lag leice? An féidir liom glacadh le hobair an tsaothraí nuair a bhearrann sé í? Cén sórt dóchais atá agam ansin go mbéarfaidh mo ghéagsa mórán torthúlachta le teacht an fómhair?
  • Cuireann Dia ar mo bhonna mé ins an saol, ach ní imíonn sé leis ansin agus mé a fhágáil ar mo chonlán féin. Ní hea, ach fanann sé i mo chuideachta. Cumhdaíonn sé mé le sciathána grámhara mar a dhéanfadh cara. A Thiarna, go raibh mé ar mo osheal i mo chara buandílis agatsa.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha