User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 13:31-35

Briathar Dé

Chuir Íosa parabal eile os a gcomhair: "Is cosúil ríocht na bhflaitheas," ar seisean, "le gráinne de shíol mustaird a thóg duine agus a chuir sé ina ghort. Is é an gráinnín síl is lú ar bith é, ach nuair a bhíonn sé fásta, bíonn sé ar an gceann is mó de na glasraí agus déantar crann de, a bhféadann éanlaith an aeir dul ar foscadh ina chraobhacha."
D'inis sé parabal eile dóibh: "Is cosúil ríocht na bhflaitheas le gabháil a thóg bean agus a d'fholaigh sí i dtrí pheic plúir nó go raibh sé gabháilte ar fad."

Matha 13:31-35
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Baineann Íosa leas go minic as samhlaoidí a chuireann rud éigin beag i gcéill nuair is mian leis cur síos ar an ríocht neamhaí. De thoradh ar iontais na cruthaitheachta, cuireann Dia ar fáil uisce na beatha agus solas ruithneach na gréine ionnas go bhfásann an síol beag bídeach mustaird le himeacht ama agus go mbíonn sé "ar an gceann is mó de na glasraí agus go ndéantar crann de, "é fréamhaithe go daingean sa talamh agus go bhféadann "éanlaith an aeir dul ar foscadh ina chraobhacha."
  • A Thiarna, is é mo ghuí go ndéanfaidh mé do ríocht a shantú mar thús. Tugann tú cuireadh dom go mbainfinn amach eispéireas iomlán na beatha, rud is mian leat a thairiscint dom. Tá grá gan chuimse agat dom agus coinníonn tú mé fréamhaithe i gcreideamh d'fhonn go rachaidh m'aithne ort i méid agus go mblaisifidh mé den ghrá do-áirithe atá agat dom. Gníomhaíonn do ghrásta istigh ionam agus gríosaíonn sé chun cinn mé i dtreo is go mbeidh grá agam do chách faoi mar a ghránn tusa mé.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Féach mar a labhraíodh Íosa i dtaobh gnáth-mhionrudaí, agus an chaoi a raibh sé in ann brí agus substaint a aimsiú agus a bhaint as nithe nárbh fhiú mórán iad, shílfea. Lig do Íosa a shúil a chaitheamh ar do shaolsa – agus na mioneachtraí bídeacha atá ann san áireamh – sa chaoi go mbeidh sé in ann tú a threorú ar bhealach na heagna, an léirstin, agus na fírinne.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is iad seo na parabail is sólásaí, mar léiríonn siad ríocht na bhflaitheas mar phlanda orgánach beo, le fórsa beatha dá cuid féin aici, ag fás de bhreiseanna borracha thar a bhfaca tú cheana nó a d’fhéadfá a shamhlú amach romhat, ionas gur féidir le héanlaith an aeir cónaí ann.  Agus fásann sé go ciúin faoi rún amhail gabháil de ghiosta i mbuilín aráin.
  • Guí Phádraig Naofa, Aspal na hÉireann Go dtreoraí Neart Dé sinn. Go gcumhdaí Cumhacht Dé sinn. Go soilsí Eagna Dé sinn Go gcosnaíLámh Dé sinn. Críost linn, Críost romhainn, Críost ionainn, Críost os cionn an uile. Go raibh do ghrásta linn, A Thiarna, I gcónaí; inniu agus go brách na breithe. Ach nuair a shroich mé Éire, chuirinn an tréad ar féarach gach lá agus dhéanainn guí go minic sa lá. Is mó a d'fhás grá Dé ionam, agus deirinn suas le céad paidir in aon lá amháin. - Faoistin Phádraig.
  • Is ionann an grá agus síol mustaird a fhásann ina chrann mhór. Díreach mar is féídir le grá lánúine pósta cosaint agus fothain a thabhairt do na leanaí agus don teaghlach, is féidir le grá na gcarad leathnú amach chun daoine eile a chlúdach. Agus muid ag guí, is am tráthúil é chun iarraidh ar an Tiarna ár ngrá a mhéadú agus ár gcúram do dhaoine eile agus don domhan mór a neartú ionas go spréifidh sé amach i measc daoine eile lasmuigh dá gcomhluadar beag féin.
  • Feicim gurb é scéal mo chreidimh, seal dó bheith soiléir so-aitheanta, agus seal eile dó bheith faoi cheilt, os íseal. Ar an nóiméad seo, is féidir liom bheith ar nós an toir atá faoi bhláth, nó amhail an eilimint bheag riachtanach atá i bhfolach. Guím go mbeidh a fhios agam go bhfuil rócht Dé i láthair ins an dá ghné sin dem shaol.
  • Bíonn oréimeas Dé le fáil ins an áit mar a bhfuil toil Dé i réim. Guím chun Dé go mbeannóidh sé mo chumas samhlaíochta, ionas go bhfeicfidh mé comharthaí agus rianta ríocht Dé i mo bheatha-sa.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha