User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lúcás 9, 28-36

Briathar Dé

Agus timpeall ocht lá tar éis na cainte sin, rug sé leis Peadar agus Eoin agus Séamas agus chuaigh an sliabh suas chun guí. Agus sa ghuí dó, tháinig athrach cló ar a ghnúis agus d’éirigh a chuid éadaigh gléigeal lonrach. Agus bhí beirt fhear ag agallamh leis – b’iad Maois agus Éilias iad – agus chonacthas i nglóir iad ag caint faoina imeacht as an saol, rud a bhí le tabhairt chun críche aige in Iarúsailéim. Bhí Peadar agus a chompánaigh trom le codladh, ach d’fhan siad ina ndúiseacht agus chonaic siad a ghlóir agus an bheirt a bhí ansiúd in éineacht leis. Agus ansin, le linn dóibh seo bheith ag scaradh leis, dúirt Peadar le Íosa: “A Mháistir, is maith mar a tharla anseo sinn: déanaimis trí bothanna, ceann duit féin, ceann do Mhaois agus ceann d’Éilias” – agus gan a fhios aige cad a bhí sé a rá. Ach nuair a bhí sé ag rá an méid sin, tháinig scamall, agus bhí sé ina scáil anuas orthu, agus bhí uamhan orthu nuair a d’imigh siad siúd isteach sa scamall. Agus tháinig glór as an scamall ag rá: “Is é seo mo Mhac, an té is togha liom; éistigí leis!” Agus le macalla an ghlóir, fuarthas Íosa ina aonar. Ach d’fhan na deisceabail ina dtost agus níor inis siad d’aon duine sna laethanta sin aon ní dá raibh feicthe acu.

Lúcás 9, 28-36

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Tá Íosa i mbun faisnéis a thabhairt i dtaobh na sealanna thuas agus na sealanna thíos a bhaineann lenár mbeatha: tá sé ag cur an triúr ceannairí atá roghnaithe aige in oiriúint do chruatain agus thástálacha na Páise, trí eispéaras a bhronnadh orthu a mhairfidh a gcuimhne air go deo: ócáid ghlórmhar.  Ba mhaith le Peadar go mairfeadh an ócáid féin go deo, go bhféadfaidís cur fúthu go sona sámh ansin.  Ach tógann Íosa iad ón sliabh anuas, á neartú le haghaidh na ndrochshealanna atá rompu.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha