User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 24:37-44

Briathar Dé

Amhail mar a bhí laethanta Naoi, is amhlaidh sin a bheidh téarnamh Mhac an Duine. Óir, faoi mar a bhí siad sna laethanta úd roimh an díle, ag ithe agus ag ól, ag pósadh agus ag tabhairt le pósadh, go dtí an lá a ndeachaigh Naoi san áirc, agus gan a fhios acu aon ní gur tháinig an díle agus gur sciob léi iad uile; is mar sin freisin a bheidh téarnamh Mhac an Duine. Beidh beirt fhear sa ghort an uair sin: tógfar duine agus fágfar duine; beirt bhan ag meilt bhró: tógfar bean agus fágfar bean. Bígí ag faire, dá bhrí sin, mar níl a fhios agaibh cén lá a thiocfaidh bhur dTiarna.

“Bíodh a fhios agaibh é seo, áfach: dá mb’eol don fhear tí cén t am san oíche a dtiocfadh an bithiúnach, bheadh sé ag faire agus ní ligfeadh sé ballaí a thí a réabadh. Sibhse freisin, mar sin, bígí ullamh, óir is ar an uair nach síleann sibh a thiocfaidh Mac an Duine.

 

 

Matha 24:37-44
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Agus ár mbliain nua eaglaise san Aidbhint á tosú againn cuirtear ár bpríomhaidhm sa saol i gcuimhne dúinn – bheith ullamh agus bheith ag tnúth le bheith in aontíos leis an Tiarna i ndeireadh báire. Tig leis an nglaoch seo teacht go tobann chugainn. Ach is mian leis an Tiarna muid a bheith inár gcairde leis nuair a ghlaonn sé. Déanann sé an muintearas seo linn i rith ár saoil.
  • Déan do chairdeas féin leis an Tiarna – mar atá tú ag déanamh anois agus tú ag caitheamh an ama seo ag guí
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá roinnt samhlaoidí anseo atá dian – tuilte, gabháil, gadaíocht, bithiúntas. Ábhair scanrúla iad a thiontaíonn an saol bunoscionn, go háirithe nuair nach bhfuil ach aon saol amháin againn, saol atá luachmhar leochaileach. Caithfimid bheith i dtiúin agus i gcompás le hÍosa de shíor, agus muid ullamh faoi choinne pé rud a radann an saol mór inár dtreo, gan ár saol féin a chur amú agus muid ar suansiúl.
  • A Thiarna, deonaigh go n-aireoidh mé do láithreacht laethúil i mo shaol. Mar a deireann an file,Rabindarath Tagore, ‘Seo chugainn é, tagann sé, tagann sé choíche’. A Íosa, ná himigh uaim; ná cailleadh mé thú trí dhearmad a dhéanamh ort, fiú i ngnáthchúrsaí mo shaoil.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá roinnt samhlaoidí anseo atá dian – tuilte, gabháil, gadaíocht, bithiúntas. Ábhair scanrúla iad a thiontaíonn an saol bunoscionn, go háirithe nuair nach bhfuil ach aon saol amháin againn, saol atá luachmhar leochaileach. Caithfimid bheith i dtiúin agus i gcompás le hÍosa de shíor, agus muid ullamh faoi choinne pé rud a radann an saol mór inár dtreo, gan ár saol féin a chur amú agus muid ar suansiúl.
  • A Thiarna, deonaigh go n-aireoidh mé do láithreacht laethúil i mo shaol. Mar a deireann an file,Rabindarath Tagore, ‘Seo chugainn é, tagann sé, tagann sé choíche’. A Íosa, ná himigh uaim; ná cailleadh mé thú trí dhearmad a dhéanamh ort, fiú i ngnáthchúrsaí mo shaoil.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha