User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lúcás 21:20-28

Briathar Dé

Ach nuair a fheicfidh sibh Iarúsailéim arna timpeallú ag sluaite armtha, bíodh a fhios agaibh ansin go bhfuil a lomscrios in achmaireacht. Ansin, iad seo a bheidh in Iúdáia, teithidís faoi na sléibhte; iad seo a bheidh sa chathair, imídís aisti; iad seo a bheidh ar an tuath, ná téidís isteach inti; óir is laethanta díoltais iad seo, nuair nach foláir gach a bhfuil scríofa a chomhlíonadh. Is mairg do na mná a bheidh ag iompar clainne nó ag tabhairt cíche sna laethanta sin! Go deimhin, beidh éigean mór sa tír agus díbheirg chun an phobail seo: titfidh siad le béal an chlaímh; seolfar ina mbránna iad ar fud na náisiún uile; agus beidh Iarúsailéim á satailt ag gintlithe nó go dtiocfaidh aimsirí na ngintlithe chun críche.
"Agus beidh comharthaí sa ghrian agus sa ghealach agus sna réaltaí. Ar an talamh beidh duainéis ar na náisiúin, iad ar mearbhall ó ghlór agus ó mhórtas na farraige; daoine i bhfantaisí éaga le barr eagla agus imní faoi na nithe atá le breith ar an gcruinne; óir beidh cumhachtaí na bhflaitheas ar crith. Agus ansin feicfear Mac an Duine ag teacht sa scamall le cumhacht agus iomad glóire. Nuair a thosóidh na nithe sin ag teacht, seasaígí suas agus ardaígí bhur gceann, óir tá bhur bhfuascailt in achmaireacht."
Ach nuair a fheicfidh sibh Iarúsailéim arna timpeallú ag sluaite armtha, bíodh a fhios agaibh ansin go bhfuil a lomscrios in achmaireacht. Ansin, iad seo a bheidh in Iúdáia, teithidís faoi na sléibhte; iad seo a bheidh sa chathair, imídís aisti; iad seo a bheidh ar an tuath, ná téidís isteach inti; óir is laethanta díoltais iad seo, nuair nach foláir gach a bhfuil scríofa a chomhlíonadh. Is mairg do na mná a bheidh ag iompar clainne nó ag tabhairt cíche sna laethanta sin! Go deimhin, beidh éigean mór sa tír agus díbheirg chun an phobail seo: titfidh siad le béal an chlaímh; seolfar ina mbránna iad ar fud na náisiún uile; agus beidh Iarúsailéim á satailt ag gintlithe nó go dtiocfaidh aimsirí na ngintlithe chun críche.
Téarnamh Mhac an Duine
"Agus beidh comharthaí sa ghrian agus sa ghealach agus sna réaltaí. Ar an talamh beidh duainéis ar na náisiúin, iad ar mearbhall ó ghlór agus ó mhórtas na farraige; daoine i bhfantaisí éaga le barr eagla agus imní faoi na nithe atá le breith ar an gcruinne; óir beidh cumhachtaí na bhflaitheas ar crith. Agus ansin feicfear Mac an Duine ag teacht sa scamall le cumhacht agus iomad glóire. Nuair a thosóidh na nithe sin ag teacht, seasaígí suas agus ardaígí bhur gceann, óir tá bhur bhfuascailt in achmaireacht."

Lúcás 21:20-28
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bhí Iarúsailéim scriosta cheana féin ag na Rómhánaigh faoin am a bhí an soiscéal scríofa ag Lúcás, ach tá craiceann na fírinne fós ar na focail seo, fiú dúinne dhá mhíle bliain ina dhiaidh sin. Ar bhealach éigin ní bheidh síocháin ar an domhan choíche go dtí go mbeidh síocháin in Iarúsailéim, rud atá chomh deacair teacht air anois agus a bhí in aimsir Íosa. Inniu lig dom bheith ag guí i bpairt le hÍosa ar son na síochána in Iarúsailéim agus ina háitritheoirí uile: Iosraelaigh, Arabaigh, Palaistínigh, agus a gceannairí.
  • Cé nach bhfuil a fhios againn cathain, dearbhaíonn Íosa dúinn go bhfillfidh sé arís “le cumhacht agus iomad glóire”. Ní bheidh eagla ach cúis áthais agus bróid ann do na fíréin, mar beidh ár bhfuascaitlt ó chumhachtaí an oilc tar éis teacht ar deireadh. Guím ar an tsíocháin inmheánach sin a thagann as bheith cinnte go bhfuil láithreacht Dé a shlánaíonn ag obair ar domhan agus i mo shaol, agus muid ag druidim le teacht deifnídeach Íosa.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Sa téacs seo tá meascán de léirscrios millteanach Iarúsailéim agus na comharthaí a chuirfidh deireadh an domhain in iúl. An-aisteach is ea an abairt dheiridh i bhfianaise na gcomharthaí a luadh. Céard atá Críost ag rá linn anseo? In ainneoin na ngnóthaí seo, tugann an smaoineamh go dtiocfaidh Críost athuair dóchas an tslánaithe dúinn.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Sa sliocht seo freisin, tugtar le chéile dhá eachtra: scrios Iarúsailéim agus teacht Mhac an Duine. Laistigh den stair a tharlaíonn eachtra amháin acu, séala is ea an eachtra eile ar chríoch na staire. Tabhair faoi deara a airdeallaí is atá Íosa maidir le huafáis na cogaíochta, ach go háirithe a mhéad a fhulaingíonn na daoine atá neamhchiontach agus soghonta.
  • Déanfar an Ateacht a fhógairt le tarlúintí cosmacha aduaine. Cruthófar sceimhle agus mearbhall dá bharr i measc gach dream ar domhan. Ach ní gá do chreidmhigh aon eagla a bheith orthu. Go deimhin, is é a deir Íosa leo: ‘Seasaigí suas agus ardaigí bhur gceann’ mar is é teacht Íosa an staid dheiridh dá slánú (nó dá saoradh). Is amhlaidh is teannach leo a theacht. ‘An té a thugann fianaise do na nithe seo, deir sé: “Sea, táim ag teacht gan mhoill.” Amen. Tar a Thiarna Íosa!’ (Apac 22:20) An é seo is teannach liomsa, ar an lá seo? An bhfuilimid ag tnúthán le bheith ina fhochair?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ní bhogtar mé feasta le físeanna apacailipteacha, a Thiarna. Cloisim do rabhadh, áfach: gan mo chroí a ligean chun raimhre le barr ragairne agus meisce agus cúraimí an tsaoil. Is é an duairceas máithreach an ragairne, ní hea an gairdeas. Ionatsa, a Thiarna, aimsím bunús mo shíochána, agus cuireann ar mo chumas seasamh suas agus mo cheann a ardú. A Thiarna, i gcaitheamh beagnach deich mbliana agus ceithre scór de léas saoil, ní fhaca mé aon chomharthaí sa ghrian agus sna réaltaí. Is cosúil go bhfuil muid fós i mílaoiseanna luatha an phlainéid bheannaithe seo, i bhfad ar shiúl ón apacailipsis a thuairiscíonn tú. Tá an chuma air go bhfeicfidh mé thú i do phearsa sula dtitfidh na himeachtaí seo amach. Idir an dá linn fanaim ar m’aire ach gan imní orm.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Sa sliocht seo, cuireann Íosa síos ar thitim Iarúsailéim, agus go bhfuil lá an lomscriosta i ngar di, agus go mbeidh ar dhaoine teitheadh chun na sléibhte. Tagann brón ar Íosa nuai a smaoiníonn sé ar na daoine nach mbeidh in ann teitheadh, na mná atá ag iompar clainne, na sean, na daoine is soleonta. Nach iad a leithéidí-sin is mó a bhíonn thíos leis i gcónaí, in aimsir chogaidhagus ciréibe?
  • A Thiarna, is géar a theastaíonn uainn grásta do shíochána ar an saol inniu. Thart timpeall orainn, tá cogaíocht ar siúl agus tá do mhuintir ag fulaingt. Cuidigh linn an tsíocháin a chuardach, cuidigh linn meabhrú ar lucht na fulaingte agus conas is féidir linn cabhrú leo.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Lá i ndiaidh lae, sna sleachtanna seo an tSoiscéil, déanann Íosa caint lena dheisceabail, á neartú in aghaidh na dtubaistí atá le teacht. Dá mbeadh sé ag caint linne inniu, labhródh sé faoi Uirlísí Airm tine an Oll-Scriosta - faoin bhuama adamhach, faoi thubaistí núicléacha agus éiceolaíocha, faoi ionsaithe sceimhlitheoireachta. ‘Ach ná bígí buartha’, ar seisean linn, ‘tá cinniúint an duine i dtólamh faoi réir Dé, agus tiocfaidh an mhaith as – bhur bhfuascailt, bhur slánú.’
  • Guím, ‘A Íosa, nuair a chuireann olc agus ainnis an tsaoil cathú orm mo chreideamh a chur díom, bíodh an rud a dúirt Naomh Tomás Acuin ina ábhar suaimhnithe dom. Dhearbhaigh sé go bhfuil Dia chomh cumhachtach agus chomh maith sin nach ligfeadh sé d’aon olc teacht in aon chuid dá Chruthaíocht murach go bhféadfadh sé an mhaitheas a bhaint as.’

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha