User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 13:1-9

Briathar Dé

Tháinig Íosa amach as an teach an lá sin agus chuaigh ina shuí cois na farraige, agus tháinig sluaite chomh mór sin le chéile ag triall air go ndeachaigh sé isteach i mbád agus gur shuigh inti, agus an slua go léir ina seasamh ar an gcladach. Agus rinne sé mórán cainte leo i bparabail. Dúirt: “Chuaigh an síoladóir amach ag cur an tsíl. Agus sa síolchur dó, thit cuid den ghrán le hais an bhóthair, agus tháinig an éanlaith á ithe suas. Thit cuid eile de ar na creaga, áit nach raibh mórán ithreach ann dó, agus nuair nach raibh an ithir dhomhain aige, d’eascair sé gan mhoill. Ar éirí don ghrian, áfach, loisceadh é, agus d’fheoigh sé de cheal fréimhe. Cuid eile fós de, thit sé i measc an deilgnigh, agus d’fhás an deilgneach aníos agus phlúch é. Ach bhí cuid eile de a thit ar an talamh maith agus thug sé toradh uaidh, toradh faoi chéad in áit, faoi sheasca in áit eile, faoi thríocha in áit eile. An té a bhfuil cluasa air, éisteadh sé!”

Matha 13:1-9
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá slánú ar fáil dúinn trí pharabail Íosa chun go gcloisfidh agus go dtuigfimid conas a sheasann cúrsaí idir Dia agus sinne. Is seoidíní grásta iad a thástáileann toilteanas ár gcroí géilleadh do fhlaithiúlacht Dé.
  • ‘An té a bhfuil cluasa air, éisteadh sé.’ Tá mise i gceist chomh maith! Nuair a chromaim ar urnaí, an bhfuil mo chroí oscailte mar a bheadh ina ithir do bhriathar agus do theagasc Íosa? An bhfuilim toilteanach ceadú dá Bhriathar briseadh isteach i mo chroí druidte?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • De réir mar a shamhlaím mé féin mar dhuine sa ghort mar a bhfuil briathar Dé scaipthe, b’fheidir go n-aithneoidh mé na háiteanna creagacha, na loganna tirime, an fearann torthúil. Céacu díobh dá dtugaim mo aird? Glacaim seal ama chun a mheas cén áit ionam mar a bhfuil briathar tar éis freamhú, agus iarraim ar Dhia cabhrú liom fanacht le fáilte roimh pé síolta a scaipfidh sé romham agus ionam arís inniu.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Dhein Íosa crannóg den bhád, agus is ón áit éadóigh seo a d’fhógair sé briathar Dé. Scaipeadh briathar Dé fud fad mo shaoilse, agus é ag teacht chun blátha ar uaire, uaire eile ag feo, de réir cosúlachta. Smaoiním ar mo thréithe maithe lena mheabhrú conas is féidir liom na tallanna sin a usáid chun fianaise a thabhairt ar mhaitheas Dé, díreach mar a d’úsaid Íosa an bád sin chun a theachtaireacht a chur os comhair an tslua.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Léiríonn na cineálacha difriúla talaimh ar a dtuiteann an síol na cineálacha difriúla ina nglacann daoine briathar Dé chucu. Braitheann méid a ghlactha ar an duine aonair agus ar na toscaí a bhaineann lena shaol, nó lena saol. Ach tugann an parabal dóchas agus ábhar misnithe, sa mhéid go n-éiríonn leis an síoladóir faoi dheireadh barr fónta a ghnóthú as an síol a thit ar ‘thalamh maith’.
  • Tháinig an oiread sin daoine a éisteacht le hÍosa gurbh éigean dó labhair leo ó bhád. Bhí ocras orthu le haghaidh cothú spioradálta agus le haghaidh ceannaireachta. A Thiarna Íosa, guím ar son na hEaglaise agus ar son na gcreidmheach uile inniu. Déan comhluadar muinteartha de dheisceabail dínn, ionas go mbeimid go léir ag féachaint ortsa agus ag éisteacht leat.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Léiríonn na cineálacha difriúla talaimh ar a dtuiteann an síol na cineálacha difriúla ina nglacann daoine briathar Dé chucu. Braitheann méid a ghlactha ar an duine aonair agus ar na toscaí a bhaineann lena shaol, nó lena saol. Ach tugann an parabal dóchas agus ábhar misnithe, sa mhéid go n-éiríonn leis an síoladóir faoi dheireadh barr fónta a ghnóthú as an síol a thit ar ‘thalamh maith’.
  • Tháinig an oiread sin daoine a éisteacht le hÍosa gurbh éigean dó labhair leo ó bhád. Bhí ocras orthu le haghaidh cothú spioradálta agus le haghaidh ceannaireachta. A Thiarna Íosa, guím ar son na hEaglaise agus ar son na gcreidmheach uile inniu. Déan comhluadar muinteartha de dheisceabail dínn, ionas go mbeimid go léir ag féachaint ortsa agus ag éisteacht leat.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha