User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lúcás 11:42-46

Briathar Dé

Ach is mairg daoibhse, Fairisínigh, mar go n íocann sibh deachúna ar an miontas agus ar an ruibh agus ar an uile ghlasra, agus go scaoileann sibh tharaibh an ceart agus grá do Dhia. Nithe iad seo nárbh fholáir a dhéanamh, gan iad siúd a fhágáil ar lár.

“Is mairg daoibhse, Fairisínigh, mar gur mór agaibh suí sa chéad áit sna sionagóga, agus cách a bheith ag beannú daoibh sna háiteanna poiblí.

“Is mairg daoibh, mar go bhfuil sibh ar nós na dtuamaí nach bhfeictear, go mbíonn daoine ag siúl os a gcionn gan fhios dóibh féin.”

Ach labhair duine de na dlíodoirí: “Ag caint mar sin duit, a Mháistir,” ar sé, “tugann tú easmailt dúinne freisin.” Ach dúirt seisean: “Agus daoibhse freisin is mairg, dlíodoirí, mar go mbuaileann sibh ualaí do iompair ar na daoine, ach barr aon mhéire ní chuirfidh sibh féin leis na hualaí céanna.

Lúcás 11:42-46
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Arís eile ligim do na focail ghéara a dúirt Íosa leis na Fairisínigh dul i bhfeidhm orm. Ní foláir go raibh sé thar a bheith deacair dó cur suas le fímínteacht reiligiúin, go háirithe ós ó na ceannairí a tháinig sí.
  • Cuireann sé i leith dlíodóirí gur bhuail siad ualaí troma ar dhaoine agus ina dhiaidh sin nár chabhraigh siad leo lena n-iompar. Guím ar son na hEaglaise, ar son mo cheannairí reiligiúin agus ar son mo phobal reiligiúin ionas nach mbeidís ciontach ina leithéid d’iompar. Go rabhaimid inár gcomhartha trua agus dlúthpháirtíochta i saol an lae inniu áit a n-iompraíonn an oiread sin daoine ualaí an-trom.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is minic a úsáideann lucht údaráis a gcumhacht ar mhaithe le héileamh go gcloífí le gach mionsonra agus ar mhaithe le haitheantas stádais a fháil ó dhaoine eile. Is minic go dtarlaíonn sé seo gan bheann ar an gceart-tuiscint gurb iad na heilimintí bunúsacha den tseirbhís atá dlite ag lucht údaráis a thabhairt ná ceartas agus cúram ceart do dhaoine eile.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ba léir d’Íosa féinsástacht na bhFairisíneach agus na ndíodóirí agus tuigeadh dó go raibh siad á bhfágáil féin ina ngortacháin. Is ar an ní taobh amuigh a thugadar aird agus iad ag déanamh faillí san am céanna i mbeatha an spioraid. Ní hé bun agus barr an tsaoil an maisiúchán ná an fhógraíocht agus ní hé an comhoiriúnú agus an faomhadh a shlat tomhais.
  • Ar na saolta seo, tá tionscail, feidhmeannaigh agus feachtais ann arb é a n-aonchuspóir mo aird a tharraingt, m’acmhainní a ídiú agus sainiúlacht ‘níos fearr’ a thabhairt dom. An dtig liom Dia a chlos ag glaoch ar ais chun na beatha orm?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá ualach róthrom de dhlíthe le hiompar ag an phobal. Airíonn Íosa a gcás go géar agus labhraíonn sé go láidir ar a son. An bhfuil aon íogaireach ionam chun an chorraíl a bhíonn ar siúl i gcroí duine bhoicht a aireachtáil? An ndéanaimse faillí riamh sa cheart, agus beagshuim a dhéanamh maidir le grá Dé?
  • A Thiarna, léirigh dom na cúraimí gan ghá a gcuirim róspéis iontu, agus las mo chroí le spiorad do ghrá agus do chirt. Glac mo chroí bocht agus athchum é ar chosúlacht do chroí féin.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Arís fós, cáineann Íosa go géar na daoine atá tugtha do chomhlíonadh seachtrach gnásanna agus deasghnáthanna. Déanann siad faillí ins na gnéithe is tábhachtaí i gcaitheamh na beatha, ar nós an chirt agus na córa, grá Dé agus grá dár gcomharsa. I dtaca le mo dhearcadh agus le mo luachanna pearsanta féin de, cé acu is mó a léirím, meon an Fhairisínigh nó meon Críostaí?
  • Caitheann Íosa tromaíocht ghéar freisin ar mheon na ndlíodóirí a dhéanann an saol níos deacra ná mar is ceart do na daoine ar chóir dóibh cabhrú leo. Ní ceart go sáródh foclaíocht an dlí spiorad an dlí. Is cóir don dlí bheith ina chabhair do dhaoine agus fónamh orthu.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha