User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Eoin 2:1-11

Briathar Dé

An triú lá bhí pósadh i gCána sa Ghailíl agus bhí máthair Íosa ann. Fuair Íosa cuireadh chun an phósta freisin, agus a dheisceabail. Chuaigh den fhíon agus dúirt a mháthair le Íosa: “Níl aon fhíon acu.” Dúirt Íosa léi: “Cad ab áil leat díom, a bhean? Níl m’uairse tagtha fós.” Dúirt a mháthair leis an lucht freastail: “Déanaigí cibé ní a déarfaidh sé libh.” Bhí sé soithí cloiche ansiúd le haghaidh íonghlanadh de réir nós na nGiúdach; choinneoidís a dó nó a trí de mheadair an ceann. Dúirt Íosa leo: “Líonaigí na soithí suas le huisce.”Agus líon siad go béal iad. Dúirt sé leo: “Tarraingígí as feasta agus beirigí go dtí máistir na fleá é.” Rug siad, agus nuair a bhlais máistir na fleá an t uisce ina fhíon, agus gan a fhios aige cár tháinig sé as (bhí a fhios, áfach, ag an lucht freastail a tharraing an t uisce) ghlaoigh an máistir ar an bhfear nuaphósta, agus dúirt leis: “Cuireann gach duine an fíon maith ar an gclár ar dtús agus nuair a bhíonn siad ar meisce, an dara grád. Ach choinnigh tusa an fíon maith go dtí anois.” Rinne Íosa an chéad cheann sin dá chomharthaí i gCána sa Ghailíl, agus thaispeáin sé a ghlóir agus chreid a dheisceabail ann.

Eoin 2:1-11
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is féidir leat díomá na maighdeanacha a bhí ‘gan tuiscint’ a bhrath agus iad i dteannta san am láithreach gan aon aird acu ar an am iontach atá amach rompu.
  • Tabhair aird freisin ar an gcaoi a dhiúltaigh na mná ciallmhara go lom tomhaiste dá n-iarratas.
  • Céard atá i gceist aige nuair deir sé gurb iad seo dála ríocht na bhflaitheas? An é atá i gceist aige nach mór dúinn a bheith aireach agus ullamh? Cad chuige? An ea don mhóimint ar féidir ár bhfuinneamh a chaitheamh leis an ngnó oiriúnach agus ag an am ceart?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Insítear eachtraí sa chuntas scríofa faoi Íosa trína gcuirtear faoi ndeara do lucht féachana fairsing trí chomharthaí do-shéanta cé hé féin go fíor. Eachtra acu seo ab ea na foilsithe neamhaí a tharla le linn a bhaiste in abhainn na hIordáine. Ceann eile ab ea an t-aithneantas mar Rí a thug na Saoithe dó thar cheann an Domhain Thoir. Agus foilsiú eile acu – trí bhíthin Íosa é féin sa chás seo – ab ea an fíon á dhéanamh den uisce don slua mór aíonna ag an mbainis faoi mar a insítear sa sliocht seo as Soiscéal Eoin.
  • Do phobal Dé, sheas an féasta – agus fíon ar bord á thaoscadh – sheas sé i gcónaí don ollchomhlíonadh agus don iomlán séin a bheadh mar shainchomhartha ar theacht deiridh (téarnamh) an Tiarna sa todhchaí. Tá a fhlaithiúlacht ag sceitheadh agus á thaoscadh orainn i gcaitheamh an ama.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Léiríonn Íosa a ghlóir, ach ní trí fheachtais teilifíse nó ríomh-phost nó eile dá sórt a dhéanann sé é. Téann sé chuig bainis. Is breá leis brontannas iontach Dé an phósta a cheiliúradh. Tapaíonn sé an deis fresin chun flúirse ghrásta Dé a nochtadh. Is é atá á rá aige, ‘ Tugaim dhá chéad gallún de ghrá Dé mar bhronntanas pósta daoibh!’
  • A Thiarna, gabhaimid buíochas leat as póstaí maithe. Gabhaimid buíochas leat as éacht an ghrá gan choinníoll a thugann fir agus mná céile, tuismitheoirí agus maimeonna agus daideonna. Sa dílseacht seo léirítear go tréan an cineál grá a thugann túsa dúinne go léir.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha