User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 7:21, 24-27

Briathar Dé

Ní hé gach aon duine a deir liom: ‘A Thiarna, a Thiarna!’ a rachaidh isteach i ríocht na bhflaitheas, ach an té a dhéanann toil m’Athar atá ar neamh. “Duine ar bith, mar sin, a chluineann na briathra seo a deirim agus a dhéanann dá réir, ní miste a chur i gcosúlacht le fear ciallmhar a thóg teach do féin ar an gcarraig: thit an bháisteach ansin agus tháinig na tuilte sléibhe agus shéid na gaotha, agus ghabh siad ar an teach sin, ach níor thit sé, mar bhí bonn carraige faoi. “Ach duine ar bith a chluineann na briathra seo a deirim agus nach ndéanann dá réir, ní miste a chur i gcosúlacht le fear gan tuiscint a thóg teach dó féin ar an ngaineamh:

Matha 7:21, 24-27
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is é an Tiarna an Charraig shíoraí, deir Íseáia fáidh. Mar sin bíodh muinín agat as an Tiarna go deo. “Óir d’ísligh sé an dream a bhí ar na harda; leagann sé an chathair mhaorga.” Ach ar an lámh eile, is feidir leis na daoine dílse a rá: is mar bhallaí agus mar bhábhúin an bua a fhaigheann sé . . . tá cathair láidir againn” (Íseáia 26) Lá ar bith feasta, tá sé chun teacht agus sinn a chur faoi chosaint.
  • Is é an Tiarna atá ina ‘charraig na n-aoiseanna’. (Bíobla Is: 26.4). Pointe socair é sin, cé go mbíonn na céadta bliain ag guairneán timpeall. Is duine láidir i lár baill é an Tiarna ar féidir linn ár saol a bhunú air. Más dílis muid don Tiarna, is dílis an Tiarna dúinne.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • An fhíordheisceabalacht, a Íosa, is é a neart an neart atá sa bhunsraith ar a bhfuil sí tógtha. Glaonn tú orm, ní hé amhain le go gcloisfidh mé do bhriathar ach le go ndéanfaidh mé beart dá réir gach uile lá.
  • A Thiarna, d’fhulaing Frainsias Xavier an mí-ádh ina mhúrtha agus an tubaiste ina tuilte le linn dó a bheith ag saothrú ar mhaithe le do bhriathar a chraobhscaoileadh. Nuair atá tubaistí ag bagairt orm agus an baol ann go bhféachfar le mo chreideamh ionat a phlúchadh agus a threascairt, coinnigh daingean mé agus coinnigh fréamhaithe mé ionatsa, mo charraig!
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Chítear praeitseálaithe agus iad ábalta pobal éisteachta iomlán a ghríosadh chun a chur orthu na géaga a luascadh, guí i dteangacha agus roscadh a chur díobh le teann eactáise. Beannaitheacht is ea é sin agus tíolaca ó Dhia a ardaíonn sinn amach asainn féin. Ach is rud folamh agus falsa é mura bhfuil ár mbeatha ina scathán ar an Soiscéal, mura gcloiseann muid briathar Dé agus gníomhú dá réir.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is eol dúinn go léir nach gcothaíonn na briathra na bráithre. Teastaíonn gníomh. Insítear dúinn anseo go mbraitheann ár saol síoraí ar ár gcumas chun beart a dhéanamh de réir thoil Dé. Is teachtaireacht ghéar í, ach is údar misnigh dúinn go saothróidh ár n-iarrachtaí macánta an luach saothair is dual dúinn mar chlann Dé.
  • Tugann Íosa mo dhúshlán anseo chun roinnt ama a chaitheamh gach lá chun machnamh a dhéanamh agus léargas a lorg ar thoil Dé. Nó, mura ndéanaim sin, ní bheidh agam ach saol éadomhain agus gan de théagar ann seasamh in aghaidh tuilte agus stoirmeacha na beatha seo.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Dúirt Naomh Iognáid go mbíonn an grá le fáil sna rudaí a dhéanann daoine, seachas ins na focail a deireann siad. Is mór ag Íosa dea-ghníomha ná intinní maithe nach gcuirtear i ngníomh. Guím go mbeidh mé i mo sheirbhíseach maith a dhéanann an obair atá leagtha amach romham ag Dia.
  • Is mór an t-ábhar sóláis é in am na trioblóide, a mheabhrú go bhfuil Dia ina charraig dhaingean. Tá sé lán-inmhuiníne. Beidh a bhriathra-san ag cabhrú liom i gcónaí. Iarraim go bhfaighe mé an grásta i dtólamh chun mo mhuinín a chur ann choíche, is cuma faoi cad eile a thitfidh as a chéile.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha