User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lúcás 8:16-18

Briathar Dé

"Ní lasann aon duine lampa agus é a chur i bhfolach in áras; ná ní faoi leaba a chuirtear é, ach cuirtear ar chrann solais é, chun go bhfeicfeadh na daoine a thagann isteach an solas. Óir níl aon ní faoi cheilt nach mbeidh soiléir; ná níl aon ní ina rún nach mbeidh fios air agus nach dtiocfaidh chun solais. Bígí aireach, dá bhrí sin, conas a chluineann sibh; óir an té a mbíonn aige, tabharfar dó, agus an té nach mbíonn aige, bainfear de fiú an ní a shíleann sé a bheith aige."

Lúcás 8:16-18
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Iarrann Íosa orm aird a thabhairt ar an gcaoi a éistím, a thabhairt faoi deara an chaoi a dtugaim faoi deara. Má tá mo chuid urnaí go mór ar seachrán nó má tá líonrith aigne orm i gcónaí, ní mór dom déanamh de réir Íosa agus aird a thabhairt. Munar léir dom ach uireasa, caillfidh mé an uile ní; má tá ar mo chumas an bheannacht a aithint, a léirthuiscint agus a ghabháil chugam tig liom muinín a bheith agam as fóntacht agus grá Dé.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Baineann gach ceann de na ráitis seo le ról an deisceabail. Ní féidir bheith i do dheisceabal faoi ainm cleite, nó faoin teideal ‘duine anaithnid éigin.’ Glaoitear orainn san soiscéal maireachtáil sa solas agus san fhírinne, is cuma faoin chostas. ‘Is contrárthacht foclaíochta é an téarma “deisceabaltacht faoi rún”, mar maraíonn an rúndacht an deisceabaltacht, nó maraíonn an deisceabaltacht an rúndacht.’
  • A Thiarna, is dúshlánach an gnó é bheith i do Chríostaí na laetha seo. Ins an am seo na coimhlinte, bíonn claonadh orm mo sholas a choimeád faoi cheilt, go discréideach, agus fanacht im thost ionas nach féidir mo ainm a lua, agus bheith im ‘dhuine gan ainm’, de bhíthin náire. A Thiarna, nuair a éiríonn mo lampa lag, agus an baol ann go mbáfar é, neartaigh agus méadaigh a lonradh, ionas go mbeidh mé arís im threoraí iompartha an tsolais, mar ábhar dóchais agus inspioráide do na daoine a gcasaim leo i rith an lae.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha