User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcas 9:38-43, 45, 47-48

Briathar Dé

Dúirt Eoin leis: “A mháistir, chonaiceamar duine nach leanann sinn ag caitheamh deamhan amach i d’ainmse, agus chuireamar cosc leis mar níor lean sé inár mbuíon.” Dúirt Íosa: “Ná cuirigí aon chosc leis; níl aon duine a dhéanfaidh míorúilt i m’ainmse agus a fhéadfaidh, go luath, an drochfhocal a bheith aige orm; óir an té nach bhfuil inár n aghaidh, tá sé ar ár son. “Má thugann duine ar bith cupán d’fhíoruisce daoibh as ucht gur le Críost sibh, deirim libh go fírinneach nach mbeidh sé gan a thuarastal a fháil.
“Ach má thugann aon duine scannal do dhuine ar bith de na rudaí beaga seo a chreideann ionamsa, b’fhearr dó go gcuirfí bró mhuilinn faoina mhuineál agus é a chaitheamh san fharraige. Más siocair pheaca duit do lámh, gearr anuas í; is fearr duit dul isteach sa bheatha i do mhairtíneach ná an dá láimh a bheith agat agus tú a dhul go hifreann, an tine nach féidir a mhúchadh.

Agus más siocair pheaca duit do chos, gearr anuas í; is fearr duit dul isteach sa bheatha bacach ná an dá chois a bheith agat agus tú a chaitheamh in ifreann. Agus más siocair pheaca duit do shúil, caith uait í; is fearr duit a bheith ar leathshúil ag dul isteach i ríocht Dé ná an dá shúil a bheith agat agus tú a chaitheamh in ifreann, an áit nach n éagann an phiast acu agus nach múchtar an tine.

Marcas 9:38-43, 45, 47-48
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is bua mór ó Dhia é creidiúint in Íosa. Cinnte is méanar dóibh siúd a dhéanann gníomh maith do dhuine eile ina ainm. Chomh maith leis sin, má thugann duine cupán uisce duit díreach mar go gcreideann tú sa Tiarna, gheobhaidh sé luach saothair freisin. Ar an láimh eile, más rud é go gcuirfimid bac ar dhaoine eile creidiúint sa Tiarna, insíonn Íosa dúinn i dteanga an-tuairisciúil go mbeidh praghas ann le híoc. An tslí ina ndéileálann muid lena chéile, cuireann sé i gcuimhne dúinn an fhreagracht atá orainn i dtaca leis an sampla, bíodh sé maith nó dona, a léirímid inár modh maireachtála.
  • I do shaol féin cuimhnigh orthu siúd a bhfuil tú fíorbhuíoch díobh as an dea-chomhairle agus an sampla a fuair tú uathu. B'fhéidir nach bhfuil a fhios acu fiú faoin tionchar a bhí acu ort. Ní fheadair tú riamhh cén uair a mbítear ag faire ort.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ní mar ghrúpa eisiach a dhíspeagann an dea-obair atá á dhéanamh ag daoine eile atá lucht leanta Íosa ceaptha a bheith ag feidhmiú. Misnítear sin i dtreo oibriú in éineacht le Críostaithe eile, agus go deimhin le lucht dea-thola fré chéile. An sean-mhana úd, 'Lasmuigh den Eaglais, níl aon slánú,' ba cheap tuisle é do an-chuid dea-dhaoine, agus ní mór é a chur i leataobh. Níl aon áit i ríocht Dé do lucht bloscaíochta. Is mar an ghaoth a shéideann an Spiorad Naomh pé ait is rogha leis, agus tá sé i mbun gníomhaíochta i gcroí gach duine. Tá mórshamhlaíocht ag Dia agus bíonn ag saothrú chun gach ní a chur i gcóras ar son leas an domhain.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha