User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lúcás 10:1-9

Briathar Dé

Ina dhiaidh sin cheap an Tiarna a dó seachtód eile agus chuir sé amach roimhe féin iad ina mbeirt agus ina mbeirt go dtí gach cathair agus gach áit a raibh sé féin le teacht ann. Dúirt sé leo: "Tá an fómhar fairsing, ach níl ann ach meitheal bheag. Dá bhrí sin, guígí Máistir an fhómhair go gcuirfeadh sé meitheal uaidh isteach ina fhómhar. Imígí: féach, táim do bhur gcur uaim ar nós uan i measc faolchon. Ná beirigí sparán libh, ná tiachóg, ná cuaráin, agus ná beannaígí d'aon duine ar an mbóthar. Cibé teach a rachaidh sibh isteach ann, abraigí ar dtús: 'Síocháin don teach seo,' agus má bhíonn mac síochána ann, fanfaidh bhur síocháin aige; ach mura mbíonn fillfidh sí oraibh féin. Fanaigí sa teach sin, ag ithe agus ag ól na nithe a bhíonn acu; óir is fiú an fear oibre a thuarastal. Ná bígí ag aistriú ó theach go teach.

Lúcás 10:1-9
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ins an léacht seo, tugann Íosa cuspóir tábhachtach dúinn mar ábhar urnaí. Iarrann sé orainn Dia a ghuí d’fhonn daoine a sheoladh amach ar fud an domhain lena a bhriathar a chraobhscaoileadh. An lá atá inniu ann, is géar ár ngá áiteamh ar an Tiarna meitheala oibrithe a sholáthar chun fómhar an tSoiscéil a a bhaint agus a chur in iothlainn Dé. An maith leis mise a sheoladh amhlaidh?
  • Deireann Íosa leis na deisceabail ‘gan beannú do aon duine a an mbóthar’. Sé sin le rá, tá orthu na cúrsaí a sheachaint ar an bhóthar a chuirfeadh bac nó moill orthu. Cé chomh minic a chuirimse mo chuid ama amú le dúirse-dáirse in ionad tabhairt faoi na gnóthaí atáa faoi mo láimh agus ba chóir dom a dhéanamh.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Inniu lá ceiliúrtha fhéile Naomh Lúcás, fear scríofa an tsoiscéil lena luaitear a ainm. Ins an sliocht seo, airím blas láidir chun misin. Is duine mé den seachtó a chuirtear amach chun bealach an Tiarna a réiteach. Caithfidh mé fianaise a thabhairt ar Íosa Chríost agus ar a theachtaireacht i mo shaol. An airím an ghairm seo, ní mar dhualgas amháin, ach mar phribhléid mhór?
  • Sa sliocht seo freisin, tá tréith láidir eile le sonrú, is é sin, neamhspleáchas ar mhaoin an tsaoil agus muinín in ooirchill Dé. Is gá dom a mheabhrú dom féin go bhfuilim i mbun obair an Tiarna, agus go gcaithfidh mé mo mhuinín a chur go buan i gcúnamh agus in inspioráid an Spioraid Naoimh. An éirím róthógtha faoi torthaí áirithe a bhaint amach? Más ea, iarraim ar an Tiarna saoirse croí a bhronnadh orm.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is é Lúcás an soiscéalaí leis an dearcadh ilnáisiúnta. An raibh sé ag súil le lá a mbeadh gach náisiún ar domhan tar éis teacht ar eolas an Dea-scéil a bhí fógartha ag Íosa? Nuair a chuir seisean an seachtó amach go dtí gach cathair agus gach áit, tugtar le fios dúinn nach bhfuil duine ar bith lasmuigh de obharróg scóipiúil Dé
  • A Thiarna, tugann tú cuireadh dom dul leat, ar misean. Deonaigh croí saor simplí dom. Go dté mé go héasca éadrom, agus an tranglam a sheachaint a chuirfeadh bac orm an bheatha a bhaint amach. Cabhraigh liom mo intinn a dhíriú ortsa, agus do Dhea-Scéal a scaipeadh.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ins an léacht seo, tugann Íosa cuspóir tábhachtach dúinn mar ábhar urnaí. Iarrann sé orainn Dia a ghuí d’fhonn daoine a sheoladh amach ar fud an domhain lena a bhriathar a chraobhscaoileadh. An lá atá inniu ann, is géar ár ngá áiteamh ar an Tiarna meitheala oibrithe a sholáthar chun fómhar an tSoiscéil a a bhaint agus a chur in iothlainn Dé. An maith leis mise a sheoladh amhlaidh?
  • Deireann Íosa leis na deisceabail ‘gan beannú do aon duine a an mbóthar’. Sé sin le rá, tá orthu na cúrsaí a sheachaint ar an bhóthar a chuirfeadh bac nó moill orthu. Cé chomh minic a chuirimse mo chuid ama amú le dúirse-dáirse in ionad tabhairt faoi na gnóthaí atáa faoi mo láimh agus ba chóir dom a dhéanamh.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha