User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 12:38-42

Briathar Dé

Ansin labhair cuid de na scríobhaithe agus de na Fairisínigh leis: "B’áil linn, a Mhaistir," ar siad, "comhartha a fheiceáil uait." Ach dúirt sé leo á bhfreagairt: "Drochghlúin adhaltrach agus í ag lorg comhartha, agus gan de chomhartha le tabhairt di ach comhartha Ióna fáidh. Óir, amhail mar a thug Ióna trí lá agus trí oíche i mbolg na hollphéiste, sin mar a bheidh Mac an Duine i gcoim na talún trí lá agus trí oíche. Éireoidh muintir Nínivé ina seasamh in am an bhreithiúnais leis an nglúin seo, agus daorfaidh siad í, óir rinne siad aithrí nuair a d’fhógair Ióna é, agus tá anseo neach is mó ná Ióna. Éireoidh banríon an deiscirt in am an bhreithiúnais leis an nglúin seo agus daorfaidh sí í, óir tháinig sise as imill na cruinne ag éisteacht le heagna Sholaimh, agus tá anseo neach is mó ná Solamh."

Matha 12:38-42
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá gá agam le claochlú spioradálta i mo shaol d’fhonn go mbeofaidh mé do Dhia. Aiséirí a bheidh ann dom. Tig liom ansin a bheith i mo chomhartha cuiditheach don ghlún seo.
  • Tá na fíor-Chríostaithe ina gcomharthaí a bhfuil feiceáil orthu sa domhan mór agus ar féidir aithne a chur ar Íosa tríothu. Tríotsa agus tríomsa feiceann daoine Íosa. Mar Chríostaithe agus mar Eaglais, táimid i gcónaí le bheith inár bhfinnéithe ar thrócaire shlánaitheach Dé.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bhí na Fairisínigh ina sceiptigh i leith theagasca Íosa agus bhí comhartha á lorg acu uaidh a léireodh gurbh ó Dhia a tháinig sé. Ba áil leo cruthúnas go raibh cumhachtaí osnádúrtha ina sheilbh aige.
  • Is é Íosa Dia inár bhfochair. Tugann sé cuireadh dom mo dhóchas agus mo chreideamh a chur ann. Cad iad na comharthaí a fhoilsíonn a láithreacht dom?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ar uaire, bíonn an dealramh air gur rud maith inmhianaithe é – agus réasúnta, fiú – comhartha a lorg ó Dhia. Cuireann Íosa i gceann dom, má bhím ag tnúth lena leithéid, gur féidir go bhfuilim ag féachaint san treo mhícheart. Guím go bhfeice mé agus go dtuige mé cá bhfuil Dia i mbun oibre cheana féin in imeachtaí agus i gcúrsaí gaoil mo shaoil.
  • Is féidir liom mo thráth urnaí a úsáid chun oiliúint a thabhairt do mo chroí lámh Dé a aithint ag obair i mo shaol. De réir mar a théim i dtaithí ar Spiorad Dé, agus mo mhuinín a chur as, is ea is lú an cruthúnas a theastaíonn uaim, agus is mó is féidir liom mo mhuinín a chur san mhéid atá foghlamtha agam. Tá muinín ag Dia asam. Táimse ag foghlaim conas mo mhuinín a chur as Spiorad Dé agus é ag saothrú ionamsa.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Cuirtear cluainar ár bhformhór, agus mealltar ár spéis, nuair a fheicimid móréachtaí. Sin é an fáth ar theastaigh ó na scríobhaithe go dtabharfadh Íosa ‘comhartha’ dóibh, a chruthódh dóibh go raibh cumhachtaí neamh-ghnácha aige. Ach níl spéis ag Íosa ina leithéid de sheó bóthair éadomhain a sholáthar dóibh, agus gan d chúis aige ach a bhfiosracht mhí-ionraic a shásamh. Ní fear draíochta ná abhlóir sráide é! Is Dia-inár-measc é, agus é diamhrach,beannaithe.
  • Cé chomh domhain is atá mo chreideamh? An mbraitheann sé ar iontaisí drámata a thitim amach mar fhreagra ar mo urnaí? Nó an gcuirim mo mhuinín agus mo dhóchas go simplí umhal i bpearsa Íosa Críost, agus mo ghuí a aontú lena ghuí-sean? An dtig liom a rá, le simplíocht, ‘go ndéantar do thoil’ (Matha 6:10)?

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha